Zápis z jednání výboru č. 2/2013


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 3, s. 216-217
Kategorie: Zprávy ČSIM

18. 4. 2013


Přítomni: Černý, Novák, Dostál, Cvachovec, Herold, Pařízková, Nalos, Drábková, Balík, Ševčík, Kula, Jahoda, Maňák

 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu.
 2. Satinský bude zván jako stálý host/zástupce ČCHS na jednání výboru ČSIM.
 3. Zpráva o přípravě kongresu ČSIM 2013 – referují Cvachovec, Novák, Vojteková (zástupce Guarantu). Diskutována otázka odborného programu pro NLP, který t. č. nemá koordinátora a speciální program pro NLP není vytvářen.
 4. Úkoly výboru ČSIM – návrh po zahrnutí došlých připomínek referuje Černý. Výčet konkrétních úkolů pro období 2013–2016:
  • Vznik informační brožury ČSIM pro rodiny a blízké pacientů hospitalizovaných na pracovištích intenzivní péče (IP).
  • Revize systému doporučených postupů ČSIM obsahující definice jednotlivých formátů, pravidla pro jejich tvorbu, interní a externí oponenturu a finální editaci.
  • Vznik doporučeného postupu/stanoviska pro oblast:
   • prognózovaní po KPR;
   • analgezie a sedace na pracovištích IP;
   • indikace k přijetí na pracoviště IP;
   • rehabilitace a fyzioterapie u pacientů v IP;
   • diagnostika, prevence a léčba delirantních stavů u pacientů v IP;
   • prognózovaní po TBI.
  • Vznik ČSIM „smart cards“ – kapesní formát platových kartiček se zásadami správného postupu pro vybraná témata/oblasti v IP.
  • Stanovisko ČSIM k využívání ultrazvukových metod (UZ) v IP a formulování národního vzdělávacího programu (kurikula) pro UZ v IP.
 5. Časopis AIM a ČSIM – členové výboru osloveni k napsání článku typu „review“ z oblasti jejich zájmu. Cílem je mj. propagace činnosti výboru ČSIM i na stránkách oficiálního časopisu ČSIM, prosím všechny členy výboru o návrh jejich témat na příští schůzi výboru. Finální výběr témat a časový plán bude proveden v koordinaci s vedoucím redaktorem časopisu.
 6. Akademie ČSIM – Černý referuje o návrhu Šrámka (podklady mají členové výboru k dispozici), diskuse zejména nad způsobem financování projektu (při absenci sponzorů půjde z prostředků ČSIM?), neuzavřeno, další diskuse odložena do doby osobní přítomnosti Šrámka na jednání.
 7. Ceny ČSIM za nejlepší publikaci – Černý referuje o návrhu Šrámka (podklady mají členové výboru k dispozici), diskuse nad předloženým návrhem, neuzavřeno, bude dále projednáváno na příštím jednání výboru.
 8. Odměny za činnost VV – Černý referuje o návrhu Šrámka (podklady mají členové výboru k dispozici), podstatou návrhu jsou nižší částky. Černý zastává názor, že program kongresu je vizitkou výboru/ČSIM a preferuje co nejvyšší odměnu z čistého zisku kongresu předsedovi vědeckého výboru, který by měl mít částku k dispozici a rozdělit sám podle svého uvážení mezi sebe a podle skutečného podílu/pomoci na tvorbě programu ostatním členům vědeckého výboru. Diskuse neuzavřena, bude dále projednáváno na příštím jednání výboru.
 9. Revize systému doporučených postupů ČSIM obsahující definice jednotlivých formátů, pravidla pro jejich tvorbu, interní a externí oponenturu a finální editaci – rámcový návrh referuje Černý, návrh k oponentuře členům výboru bude rozeslán členům výboru do 31.5.
 10. Kandidatura ČSIM pro pořádání světového kongresu WFSICCM – výbor souhlasí s podáním kandidatury za předpokladu polovičního sdílení nákladů s Guarantem (kalkulace nákladů odhaduje Guarant pro dvě osoby – jeden člen výboru ČSIM a zástupce Guarantu na cca 88 tis. Kč). Kandidatura bude prezentována v srpnu v Durbanu, členové výboru se zájmem prezentovat kandidaturu se nahlaste na mou adresu nejpozději do 19. 5. do 24:00 hod.
 11. Dopis členům (NL) ČSIM – plán je minimálně 2krát ročně ve formátu „direct e-mailing“. Vaše návrhy do obsahu zasílejte na adresu sekreta-riátu ČSIM nejpozději do 10. 5. Do 15:00 hod.
 12. Kurz IPVZ „Novinky v IM 2013“ bude probíhat v Praze (hotel ILF) ve dnech 9.–13. 12.
  Prosím Cvachovce o konfirmaci termínu na IPVZ, oslovení ostatních společností pro zajištění odborného programu zajistí Černý, termín do 30.6.
 13. Probíhající projekty ČSIM – inventura
  • Stanovisko výboru ČSIM ke koloidům – hotova finální verze, schválena výborem ČSIM, bude součástí nejbližšího NL.
  • Struktura a počet pracovišť IP v ČR – nadále chybějí data od některých regionálních koordinátorů, budou znovu požádáni o dodání dat.
  • Czech Fungal Month – sběr dat ukončen, průběžně docházejí data z pracovišť, cílem je odevzdání rukopisu pro AIM nejpozději do 30. 9.
  • Prognózování po KPR – probíhá finální oponentura uvnitř pracovní skupiny, předpoklad prezentace na kongresu ČSIM.
  • Dárci s nebijícím srdcem – KPR – probíhá finální oponentura uvnitř pracovní skupiny, předpoklad prezentace na kongresu ČSIM.
  • Zásady komunikace s rodinami pacientů v IP – probíhá finální oponentura uvnitř přípravné pracovní skupiny, předpoklad prezentace na kongresu ČSIM.
 14. ČSIM „smart cards“ (SC) – diskuse na jednání výboru z hlediska velikosti, většinou členů výboru je preferován větší formát, úpravu zadání u sponzora zajistí Černý. Sponzor zajistí úhradu obalu umožňující vkládání dalších SC a první dvě SC pro rok 2013. Návrh témat pro zbytek roku 2013 na příštím jednání výboru. Témata pro první dvě SC (měly by být již dostupné na kongresu ČSIM 2013).
  • EKG „pravítko“.
  • Zásady vedení vizity na pracovištích IP.
 15. EDIC v ČR
  • EDIC v Plzni proběhne 20.–21. 6., zatím celkem 9 uchazečů.
  • O změnách EDIC na úrovni ESICM referuje Balík, zájemci o kurz examinátorů zasílejte své požadavky na Balíka.
 16. Aktuální stav vzdělávání v oboru IM referuje Ševčík. Prosím Ševčíka o krátkou aktuální informaci o vzdělávání v oboru IM do připravovaného NL.
 17. Zpráva o finančním stavu ČSIM – referuje Maňák. Prosím Maňáka o krátkou zprávu do NL.
 18. Požadavek firmy Roche o záštitu ČSIM pro identické další sympozium, kterému již byla záštita v minulosti udělena (viz mail členům výboru ČSIM ze dne 11. 12. 2012, 8:21). Výbor souhlasí s udělením záštity při respektování nových pravidel pro udělování záštity pro odborná sympozia organizovaná/sponzorovaná komerčními subjekty (viz Zápis z jednání výboru 1/2013 bod 6.).
 19. Zastoupení v Councilu ESICM – výbor doporučuje Balíka.
 20. Kontaktní osobou za ČSIM pro spolupráci s ESICM (Surviving Sepsis Camapign Networking) je Černý.
 21. Termín jednání příštího výboru ČSIM bude 21. 5. v 11:00 (poté navazuje výbor ČSARIM od 13:00).

Zapsal: Černý

Zápis prošel kontrolou členů výboru na jednání přítomných (do stanoveného termínu 5. 5. 2013 bez připomínek)

Datum rozeslání zápisu členům výboru: 6. 5. 2013


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se