Chronická mukokutánní kandidóza


Autoři: Sedláček Zdeněk
Působiště autorů: Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 3, s. 193-195
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Didaktická radiologická kazuistika

POPIS PŘÍPADU

Dětská pacientka (9 let) byla přijata 3. 11. na JIP Dětské kliniky pro zvracení, horečku a světloplachost s meningeálními příznaky. Do naší nemocnice byla cíleně směřována pro nález v minulosti diagnostikovaného asymptomatického intrakraniálního aneurysmatu. To bylo zjištěno jako vedlejší nález při vyšetřování hypofýzy a pátrání po příčině malého vzrůstu (obr. 1). Na doplněném akutním CT a MRI vyloučeno sub-arachnoideální krvácení (SAK) s nálezem nového vaku aneurysmatu (obr. 2, 3). Lumbální punkce byla pro obtížné provedení hodnocena jako arteficiálně sangvinolentní. Postupně došlo k úpravě klinického stavu. Kontrolní lumbální punkce 5. 11. byla opětovně sangvinolentní, ale s úpravou zdravotního stavu k téměř fyziologickému neurolgickému nálezu. Dne 7. 11. proběhlo konzilium s revizí nálezu na suspektní myko-tická aneurysmata, a byly proto nasazeny vysoké dávky antimykotika fluconazolu (Mycomax). Dne 8. 11. došlo při ukončení aplikace antimykotika k náhlému zhoršení stavu s bezvědomím (GCS 3), strabismem a mydriázou. Po intubaci byl na provedeném CT vyšetření zjištěn průkaz SAK (obr. 4). Dne 9. 11. byla provedena mozková AG s průkazem druhého krvácejícího aneurysmatu na ACP (obr. 6). Dne 10. 11. bylo zavedeno ICP čidlo a komorová drenáž vpravo (obr. 7). Byl proveden pokus o embolizaci vaku aneurysmatu. Na CT rozvoj 4. komorového hemocefalu a ischémie vpravo temporálně a okcipitoparietálně s progresí SAK i krvácení do komor, rozvoj obstrukčního hydrocefalu s oboustrukční nitrokomorovou drenáží (hydrocefalus provází SAK ve 22 %). Dne 11. 11. prokázána další ischémie vlevo okcipitálně a centrálně i v zadní jámě lební s maligním edémem mozku a se známkami mozkové smrti (obr. 8.).

MRI AG s nálezem aneurysmatické dilatace intrakraniální části ACI přestupující vlevo na ACA a ACM
Obr. 1. MRI AG s nálezem aneurysmatické dilatace intrakraniální části ACI přestupující vlevo na ACA a ACM

MRI AG 1 – původní aneurysma, 2 – nový vak na proximálním úseku AB s přestupem na ACP oboustranně (více vlevo).
Obr. 2. MRI AG 1 – původní aneurysma, 2 – nový vak na proximálním úseku AB s přestupem na ACP oboustranně (více vlevo).

Vstupní CT bez SAK s nálezem nativně denzního vaku aneurysmatu (1), štíhlé komory
Obr. 3. Vstupní CT bez SAK s nálezem nativně denzního vaku aneurysmatu (1), štíhlé komory

SAK 1 – počínající obstrukční hydrocefalus, 2 – prokrvácená 3. komora
Obr. 4. SAK 1 – počínající obstrukční hydrocefalus, 2 – prokrvácená 3. komora

Recidiva SAK (1), dilatované temporální rohy komorového systému (2)
Obr. 5. Recidiva SAK (1), dilatované temporální rohy komorového systému (2)

Angiografie, aneurysma a. basalis (2) přestupující na obě ACP (1)
Obr. 6. Angiografie, aneurysma a. basalis (2) přestupující na obě ACP (1)

Hemocefalus s denzní krví ve 4. komoře (1) a nitrokomorová drenáž frontálního rohu vpravo s dilatací vlevo, SAK s hyperdenzními lemy akutní hemoragie
Obr. 7. Hemocefalus s denzní krví ve 4. komoře (1) a nitrokomorová drenáž frontálního rohu vpravo s dilatací vlevo, SAK s hyperdenzními lemy akutní hemoragie

Maligní edém mozku bez subarachnoideálních prostor zde masivně SAK (1), difuzně hypodenzní parenchym mozku s ischémií obou mozečkových hemisfér (2)
Obr. 8. Maligní edém mozku bez subarachnoideálních prostor zde masivně SAK (1), difuzně hypodenzní parenchym mozku s ischémií obou mozečkových hemisfér (2)

DISKUSE

Chronická mukokutánní kandidóza bývá součástí autoimunitních polyglandulárních syndromů (APS I) s mukokutánní kandidózou, hypoparatyreózou, Addisonovou chorobou a s dalšími přidruženými poruchami při autoimunitním postižení gonád, chronické aktivní hepatitidě, malabsorpčním syndromu nebo jako součást jiných syndromů s imunodeficitem (např. deficit T lymfocytů, IgA deficit, asplenie). Chronická mukokutánní kandidóza je vzácnou příčinou maligního subarachnoidálního krvácení, kdy hlavní příčinou je oslabení cévní stěny probíhajícím mykotickým procesem.

Radiologické metody uplatňující se v diagnostice subarachnoidelálního krvácení

Transkraniální dopplerovské ultrazvukové vyšetření (TCD) umožňuje při použití nízkofrekvenční sondy 2–2,5 MHz zobrazit hlavní tepenné kmeny Willisova okruhu na bazi lební. V praxi se využívá k průkazu vazospazmů při SAK a k hodnocení efektu profylakticky podávaných léků. Je potřeba použít diagnostických oken s oslabeným skeletem lbi (nejčastěji v temporální krajině). Za stenotické postižení větší než 60% lze považovat zrychlení toků nad 150 cm/s v systole či naopak výrazné snížení toků odpovídající subtotální stenóze. Dalšími nepřímými známkami významné stenózy či okluze tepny je snížení toků před stenózou, kompenzatorní zvýšení rychlosti ve stejnostranném řečišti, zpomalení toků před místem uzávěru. Při klinickém podezření SAK je potřeba provést nativní CT vyšetření hlavy, které má 80–100% senzitivitu a poté doplnit provedení CT či MRI angiografie. Klasická intervenční metoda slouží ke zpřesnění nálezu či k diagnostice u sporných nálezů a jako metoda volby při léčbě k obliteraci vaku aneurysmatu. Měla by být provedena do 3. dne a/nebo až po 3 týdnech od SAK v době, kdy je minimální riziko vzniku cévních spasmů. Ty jsou jednou z možných a obávaných komplikací pro nebezpečí vzniku neurologického deficitu při ischémii mozkové tkáně i s fatálním průběhem. Další komplikací je obstrukční hydrocefalus při provalení krvácení do komorového systému, tak jako v našem případě. I přes pokrok při CT či MRI angiografii stále zůstává zlatým standardem provedení klasické mozkové angiografie, která vedle průkazu vlastního vaku umožňuje posouzení funkčnosti Willisova okruhu.

ZÁVĚR

Chronická kandidóza s vaskulitidou vzácně vede ke vzniku intrakraniálního aneurysmatu. SAK je i přes profylaktická opatření a pokrok v endovaskulární léčbě provázen až 50% smrtností. V uvedené kazuistice byly podle pitevního nálezu příčinou postupující ischémie mozku cévní uzávěry na podkladě kandidové vaskulitidy, nikoliv cévní vazospasmy, jak je tomu obvykle u pacientů se SAK.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Zdeněk Sedláček

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Radiologická klinika

Sokolská tř. 581

500 05 Hradec Králové

e-mail: sedlacekz.fnhk@post.cz


Zdroje

1. Černoch, Z. Neuroradiologie. 1. vyd, Hradec Králové: Nucleus HK, 2000, 585 s., ISBN: 8090175392.

2. Eliáš, P., Žižka, P. Dopplerovská ultrasonografie. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 1998, 251 s., ISBN 80-901753-5-X.

3. Krajina, A., Peregrin, J. Intervenční radiologie – Miniinvazivní terapie. 1. vydání, Hradec Králové: Olga Čermáková, 2005,s. 405–521, ISBN 80-86703-08-8.

4. SANQUIS, 2008, 58, p. 81. Dostupné na: http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art944Literatura

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se