Základy anestézie vedenej nízkým prietokom čerstvých plynov


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 3, s. 210
Kategorie: Nové knihy: recenze

Pavol Török, Milan Májek, Albert Hermely:

Základy anestézie vedenej nízkým prietokom čerstvých plynov,

Osveta, Martin 2011

Díky jazykové blízkosti můžeme výhodně těžit i ze slovenského odborného písemnictví. Docent Török spolu s docentem Májkem a kolegou Hermelym vydali v roce 2011 v nakladatelství Osveta v Martině pozoruhodnou publikaci Základy anestézie vedenej nízkým prietokom čerstvých plynov, která má mnohé co říci i českému čtenáři. Kniha je typická přístupem, který z našich oborových učebních textů do značné míry mizí. Důkladně, s hojným použitím matematických vzorců, se věnuje především fyzikálním zákonitostem chování anestetických plynů a par prchavých anestetik. Obdobně exaktně je pojednána i mechanika dýchání. V logicky členěném sledu se kniha zabývá klasifikací anestetických dýchacích systémů a jejich chování v průběhu anestezie a při měnících se příkonech plynných médií. Pojednána je nejen farmakodynamika, ale i farmakokinetika inhalačních anestetik. V této souvislosti je pojednán i xenon, u nás nepoužívaný a v tuzemské i světové literatuře tak trochu opomíjený. Nízký příkon anestetických plynů a par vyžaduje porozumění fungování celého systému anesteziologický přístroj-pacient [Brattwall, M., Warrén-Stomberg, M., Hesselvik, F., Jakobsson, J.: Brief review: theory and practice of minimal fresh gas flow anesthesia. Can. J. Anaesth., 2012, 59, s. 785–971]. Tento způsob podávání inhalační či doplňované anestezie má svá opodstatnění jak z pohledu ekonomiky – snižuje spotřebu nákladných anestetik, tak z pohledu ochrany životního prostředí i s ohledem na udržení tepelné homeostázy operovaného. Kniha se obsáhle věnuje nezbytným technickým a dalším předpokladům podávání anestezie s nízkým příkonem plynů. Jsou zmiňovány požadavky na konstrukční řešení a stavbu anesteziologického přístroje, včetně vestavěných přístrojů pro umělou plicní ventilaci. Čtenář si uvědomí, jak často tyto důležité skutečnosti nevnímáme či přehlížíme. V té souvislosti není opomíjena ani otázka zvlhčování a zahřívání vdechované směsi plynů za anestezie. Autoři se s námi podělí o své zkušenosti s podáváním inhalační anestezie s velmi nízkým příkonem plynů – což je při jejich teoretickém vybavení velice zajímavé. Velmi zajímavé jsou i části knihy věnované užití xenonu. Byť čtenář nebude nutně sdílet zaujetí autorů pro tento anestetický plyn, málokde jinde se setká s tak fundovanými informacemi podloženými bohatou zkušeností. Pro ty čtenáře, kteří používají anesteziologickou techniku slovenské firmy Chirana, bude zajímavé obsáhlé a důkladné seznámení se se servoventilátorem Venar, který je součástí anesteziologického přístroje umožňujícího podávání anestezie xenonem. Užití tohoto přístroje průběžně poskytuje data, která nás informují o chování dýchacího ústrojí pacienta i o mnohých problémech, které mohou v průběhu celkové anestezie vyvstat. I zde asi uvědomíme, že optimalizaci ventilačního režimu v průběhu anestezie nevěnujeme vždy potřebnou pozornost, byť o riziku možného iatrogenního poškození plic pacienta za anestezie není třeba pochybovat [Kilpatrick, B., Slinger, P.: Lung protective strategies in anaesthesia. Br. J. Anaesth., 2010, 105, Suppl 1, s. 108–162]. Kniha je vybavena seznamem používaných zkratek, je opatřena přehlednými tabulkami, grafy a diagramy. Na závěr je připojen seznam relevantní literatury (částečně i v azbuce, což pro současného českého čtenáře není příliš přehledné a obvyklé), který pokrývá písemnictví vážící se k tématu knihy za poslední více než půl století. Slovenští kolegové připravili zajímavou publikaci, jejíž paralelu v domácím písemnictví nemáme a kterou je třeba našemu čtenáři jen doporučit.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se