Stanovisko výboru k používání syntetických koloidních roztoků na bázi hydroxyetyl škrobu u pacientů v intenzivní péči


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 3, s. 214
Kategorie: Zprávy ČSIM

1. Úvod

Výsledky recentních klinických studií zabývající se účinností a bezpečností syntetických koloidů na bázi hydroxyetyl škrobu (dále jen HES) u různých populací pacientů vedly a nadále vedou v domácí i světové odborné veřejnosti k řadě diskusí a polemik, které mají společného jmenovatele – jak dané studie interpretovat v klinické praxi a zda se tzv. moderní koloidy na bázi HES mají ve světle zmíněných studií vůbec používat. S ohledem na povahu problematiky (tekutinová terapie je základní součástí léčby u naprosté většiny pa-cientů na pracovištích intenzivní péče), výsledky některých studií (poukazujících na riziko zhoršení orgánových funkcí u vybraných skupin pacientů při použití roztoků na bázi HES) a časté dotazy členské základny považuje výbor ČSIM za vhodné zformulovat stanovisko k dané problematice.

2. Proces vzniku stanoviska

Níže uvedenému stanovisku předcházela diskuse neformálně vzniklé pracovní skupiny (inicioval Černý, primárně osloveni členové výboru s předpokládaným zájmem o danou problematiku – Cvachovec, Dostál, Kula, Matějovič, Ševčík, Šrámek), která vyústila v písemný návrh textu, nicméně i přes souhlas nadpoloviční většiny pracovní skupiny jednoznačná shoda nad obsahem některých bodů stanoviska nebyla dosažena. S ohledem na aktuálnost problematiky výbor ČSIM poté přijal návrh pracovat s původním textem a požádat všechny členy výboru o jejich postoj k textu stanoviska ve škále: pro – slabě pro – proti – slabě proti. Ve snaze reflektovat co nejširší názor osobností respektovaných členskou základnou byli o vyjádření požádáni i členové revizní komise výboru.

3. Stanovisko

Výbor ČSIM upozorňuje, že předložený text by neměl nahrazovat systematickou analýzu jednotlivých prací (tzv. critical appraisal), klinický úsudek a pečlivé posouzení poměru přínosu a rizika použití daného roztoku v klinickém kontextu individuálního pacienta, ani základní literaturu k problematice tekutinové léčby. Stanovisko vyjadřuje názory a postoje členů výboru k datu schválení dokumentu výborem ČSIM.

Stanovisko k používání syntetických koloidních roztoků na bázi hydroxyetyl škrobu u pacientů v intenzivní péči:

  • a) Indikace podávání a dávkování syntetických koloidů by měly být vždy v souladu s doporučením výrobce pro daný roztok.
  • b) Koloidní roztoky na bázi HES musí být zařazovány obecně mezi látky s rizikem nefrotoxicity.
  • c) U pacientů v intenzivní péči je podávání koloidních roztoků HES spojeno s rizikem zvýšené morbidity a mortality (za nejvíce rizikové jsou považováni pacienti s těžkou sepsí a rizikem akutního selhání ledvin) a jejich rutinní použití nelze u žádné subpopulace pacientů v intenzivní péči doporučit.
  • d) Použití koloidních náhradních roztoků HES může být ve srovnání s krystaloidními roztoky spojeno s rychlejším dosažením hemodynamických cílů. Jejich podání lze proto individuálně zvážit, zejména u stavů náhle vzniklé a život ohrožující absolutní hypovolémie. Ve většině klinických situací jsou ale krystaloidní roztoky dostatečné k hemodynamické optimalizacia/nebo dosažení normovolémie.
  • e) Podání koloidního náhradního roztoku na bázi HES by mělo být vždy v co nejmenším objemu, který zajistí dosažení zvolených individuálních hemodynamických cílů.Předpokladem podání koloidních roztoků HES by měla být vždy dostatečná hydratace pacienta, umožňuje-li to kontext klinické situace.
  • f) Podávání syntetických koloidů na bázi HES pro hrazení průběžných ztrát nelze doporučit.
  • g) Podávání syntetických koloidů na bázi HES u potenciálních dárců orgánů nelze doporučit.

Vyjádření členů výboru: pro (12), slabě pro (3), proti (1), slabě proti (1), neodpovědělo (1)

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

předseda výboru ČSIM

Schváleno výborem ČSIMdne 30. 4. 2013.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se