Zápis z jednání výboru 2/2008


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 4, s. 240
Kategorie: Zprávy ČSIM

Praha 22. 4. 2008

Přítomni: Černý, Novák I. (Plzeň), Matějovič, Maňák, Herold, Cvachovec, Dostál, Prchlík,

Šrámek, Fedora, Jahoda, Hladík, Trková (Guarant).

1. II. kongres ČSIM v Plzni:

 • Zpráva o průběhu příprav (Novák).
 • Odborný program (Matějovič).
 • Registraci členů výboru zajistí organizátoři.
 • Žádost o přidělení bodů ČLK zajistí Černý, Novák dodá program.
 • Guarant poskytne emailové adresy členů ČSARIM pro rozesílaní informací o kongresu v Plzni.
 • Diplomy čestného členství ČSIM plánované pro Bion a Lemon zajistí Černý.

2. Webové stránky ČSIM:

 • Systém registrace před spuštěním.
 • Vznik odkazu „Čestní členové ČSIM“ (odpovídá Černý).

3. Projekt „Indikátory kvality ČSIM pro oddělení typu JIP/ARO“, návrh připravil Dostál, konečná volba indikátorů by měla být ve shodě s návrhem indikátorů, který bude obsahovat materiál „Manuál auditu pracovišť IM“ (koordinuje Šrámek). Připomínky k indikátorům zasílat Dostálovi.

4. Projekt MZ „Zpracování a výchozí validace sady národních ukazatelů výkonnosti a kvality“, referoval Černý. MZ požaduje návrh indikátorů výkonnosti a kvality pro oblast intenzivní péče, za ČSIM připraví Černý, návrh pro MZ bude identický s „Indikátory kvality ČSIM pro oddělení typu JIP/ARO“.

5. Atestace z IM, aktuální stav příprav referuje Černý, cca 70 přihlášených, zkušební místa: Brno-Bohunice a FN u sv. Anny, FN Motol, FN Plzeň, FN Hradec Králové.

6. Spolupráce s Českou transplantační společností (bod 8/zápis 1/2008), připraven základní návrh Péče o potenciálního dárce, bude rozeslán členům výboru k oponentuře (zajistí Černý).

7. Neudělení záštity sympoziu firmy Maquet „ARDS: Pathophysiology, detection and therapy”, Praha 9.–10. 6. 2008, záštita neudělena pro nedodržení počtu volných míst ze strany Maquet (Černý).

8. Stanovisko MZ k návrhu Center intenzivní medicíny referuje Cvachovec, vznik specializovaných center bude v budoucnu otázkou formální diskuse mezi plátci a poskytovateli zdravotní péče.

9. Přijaty principy udělování „endorsement“ ČSIM výzkumným projektům:

 • Musí se jednat o významné projekty, většinou multicentrické.
 • Žádost musí být doložena kompletním protokolem projektu.
 • O udělení endorsement rozhoduje nadpoloviční většina členů výboru.
 • Jakýkoliv výstup projektu musí obsahovat dedikaci k ČSIM.

10. Neudělení endorsement ČSIM multicentrické studii PRECOOL z důvodu nízkého počtu pacientů v protokolu. Po navýšení počtu lze požádat znovu.

11. Černý navrhuje Hradec Králové jako místo pro III. kongres intenzivní medicíny v roce 2009, výbor souhlasí. Návrhy termínů připraví Novák (Plzeň) a Dostál, za optimální je považováno členy výboru období přelom duben/květen, do první poloviny května.

12. Oprávnění k použití hlavičkového papíru ČSIM mají: předseda, místopředseda, vědecký sekretář a pokladník. K dispozici na sekretariátu ČSIM.

13. Stanovisko výboru k žádosti MUDr. Marečka z České rady pro resuscitaci (ČRPR) o spolupráci s ČSIM: ČSIM umožní na svém webu link na ČRPR, podmínky pro prezentaci ČRPR a souvisejících aktivit na akcích s účastí ČSIM jsou v kompetenci organizátorů.

Link na webu zajistí Kula, informaci MUDr. Marečkovi zajistí Černý.

14. Žádost MZ o stanovisko k připravované vyhlášce „Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení“. Ustanovení expertní skupiny (Nalos, Herold, Vobruba, Novák – Plzeň, Šrámek, Dostál), návrh připomínek by neměl být v zásadním rozporu s chystaným manuálem auditu (bod 3 zápisu), komunikaci s MZ vede Nalos.

15. RIP – diskuse nad registrem, náklady na vedení registru u CBA Brno zajistí Šrámek.

16. Příští schůze výboru – 4. 6. 2008 v Plzni, Park Hotel od 16,00.

Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře ČSIM.

Zapsal Černý.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Článek UEMS

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se