Informace pro členy společnosti


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 4, s. 237-238
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Květen 2008

Obsah:

I. Poděkování organizátorům úspěšných vzdělávacích akcí

II. Informace z WCA o novinkách ve vedení WFSA

III. Informace o nadcházejících akcích

IV. Doporučení pro léčbu pooperační bolesti

V.Připravované multicentrické studie

I.Poděkování organizátorům

Výbor ČSARIM děkuje všem organizátorům X. PG kurzu Sepse a MODS, v čele s MUDr. Romanem Kulou, CSc., který proběhl v Ostravě ve dnech 22.–25. 1. 2008, za úspěšný průběh, skvělou organizaci a vysokou vědeckou a společenskou úroveň celé akce.

Velké poděkování patří rovněž všem organizátorům V. celostátní konference Umělé plicní ventilace, v čele s prim. MUDr. Ivanem Heroldem, CSc., která se konala v Mladé Boleslavi ve dnech 26.–28. 2. 2008. Konference měla tradičně vysokou vědeckou úroveň, skvělou organizaci a příjemný společenský program.

Děkujeme!

II. Informace z WCA o novinkách ve vedení WFSA

14. světový kongres anesteziologů (WCA 2008) se uskutečnil v Kapském městě v Jihoafrické republice ve dnech 2.–7. 3. 2008. Světová federace anesteziologických společností (WFSA) dnes sdružuje 112 národních společností, přístup dalších 8 je v jednání. WFSA je rozdělena podle geografického klíče a roli její evropské sekce plní NASC (tedy výbor národních anesteziologických společností v ESA). Samotného kongresu WCA2008 se podle organizátorů zúčastnili anesteziologové ze 113 zemí, jejich celkový počet převyšoval 6 000. V rámci odborného programu zaznělo více než 400 vyzvaných sdělení, bylo představeno přes 1000 posterů. Kongresu se zúčastnilo 19 anesteziologů z České republiky. V průběhu WCA se několikrát sešlo Valné shromáždění WFSA, byla zvolena nová prezidentka WFSA na období 2008–2012 dr. Angela Enrightová z Kanady, sekretářem byl zvolen dr. David Wilkinson z Velké Británie. Dr. Wilkinson se účastnil našeho národního kongresu v Luhačovicích v roce 2003, dr. Enrightová i dr. Wilkinson mají dobré osobní vztahy s představiteli ČSARIM. Příští kongres WFSA se uskuteční v Buenos Aires v Argentině, 25.–30. 3. 2012, v roce 2016 bude kongres WFSA pořádán v Hongkongu v Číně.

III. Informace o nadcházejících akcích pořádáných společností ČSARIM nebo pod její záštitou

  • II. kongres ČSIM proběhne v Kongresovém centru Parkhotelu Plzeň ve dnech 4.–6. 6. 2008. Bližší informace naleznete na adrese www.csarim.cz-
  • XV. národní kongres ČSARIM se bude konat v Brně ve dnech 15.–18. 10. 2008. Bližší informace naleznete na adrese www.csarim2008.cz.
  • XV. dny intenzivní medicíny v Kroměříži proběhnou ve dnech 12.–13. 6. 2008, tentokrát na téma Mozek a jeho duše. Informace naleznete na www.ftn.cz/dny.
  • XV. kongres SSAIM proběhne v Piešťanech ve dnech 21.–23. 5. 2008. Za ČSARIM je nominována delegace ve složení prof. Cvachovec, prof. Ševčík, doc. Málek. Bližší informace naleznete na stánkách www.ssaim.sk.
  • Jubilejní X. česko-slovenské dialogy o bolesti, pořádané Společností pro studium a léčbu bolesti a Slovenskou spoločnosťou pre liečbu bolesti. Spolupořádajícími společnostmi jsou Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Česká neuromodulační společnost. Akce bude probíhat ve dnech 2.–4. 10. 2008 v Hotelu International v Brně, hlavní téma kongresu je „Multidisciplinární přístup k léčbě bolesti“. Více informací se dozvíte na www. pain.cz nebo www.dialogy08.cz.
  • V. anesteziologické dny Vysočiny se budou konat ve dnech 30.–31. 10. 2008. Bližší informace budou zveřejněny po jejich obdržení od organizátorů akce na stránkách www.csarim.cz. 
  • XVII. Hoderův den se uskuteční v Praze, dne 6. 11. 2008. Bližší informace naleznete na adrese www.karim-vfn.cz. 
  • IX. anesteziologické dny na Homolce proběhnou ve dnech 13.–14. 11. 2008. Bližší informace budou zveřejněny na adrese www.csarim.cz.

IV. Nová doporučení odborné společnosti

Nově vzniklé doporučené postupy Léčba pooperační bolesti a Perioperační srdeční selhání naleznete na stánkách www.csarim.cz. V plném znění budou rovněž publikovány v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína.

V.Multicentrické studie pod záštitou ČSARIM

  • Projekt „Respirační péče“ – 12. 3. 2008 proběhl na participujících pracovištích sběru dat v rámci uvedeného projektu (koordinátoři projektu – prim. MUDr. Ivan Herold, CSc., doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D, FCCM), který byl zaměřen zjištění aktuálního stavu péče o nemocné s ALI/ARDS a o nemocné s neinvazivní ventilací.
  • Studie PRE-COOL – výbor ČSARIM projednal žádost o endorsement ČSARIM pro multicentrickou studii zaměřenou na chlazení v přednemocniční fázi péče u pacientů po KPCR. Kontaktní osoby – MUDr. Anatolij Truhlář (ZZS Královéhradeckého kraje), MUDr. Roman Škulec (ZZS Středočeského kraje).

Informace z jednání výboru společnosti:

Akutální zápisy z jednání výboru společnosti jsou zveřejněny na webové stránce společnosti (www.csarim.cz/Text/csarim).

Z pověření výboru ČSARIM připravili:

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.,

MUDr. Aleš Březina, CSc.,

MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Článek UEMS

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se