Déjà vu, mais pas en anglais aneb jak podpořit náš časopis a zachovat publikační etiku


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 4, s. 183-184
Kategorie: Editorialy

Rada pro výzkum a vývoj rozhodla v únoru letošního roku o vytvoření seznamu recenzovaných, ale neimpaktovaných periodik (tj. těch, kterým není přidělen indikátor databáze WoS společnosti Thomson Scientific Impact Factor) vydávaných v České republice. Cílem seznamu je transparentní a jednotné hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného ze státního rozpočtu, které jsou vykazovány jako články v odborném periodiku. Jedním z podnětů k tomuto opatření je prudce narůstající vykazování výsledků výzkumu v podobě příspěvků v denním tisku, sbornících či sdělení charakteru „zprávy z konference“ apod. Zařazení časopisů na seznam je podmíněno splněním kritérií, která mj. zahrnují požadavky na vydávání původních vědeckých a odborných prací, a jako podmínku recenzování jednotlivých prací nezávislými oponenty. Články uveřejněné v periodiku zařazeném na seznamu budou (na rozdíl od periodik nesplňujících požadovaná kritéria) bodově hodnoceny a započítány do výsledků státem podporovaného výzkumu.

Co z toho plyne pro náš časopis? Je zcela nepochybné, že pokud chceme pro náš časopis získávat autory kvalitních původních výzkumných či přehledných článků, musí být Anesteziologie a intenzivní medicína součástí uvedeného seznamu. Naplnění a udržení podmínek vytyčených Radou pro výzkum a vývoj není jen výzvou pro redakční radu, ale i širokou odbornou obec. Je pochopitelné a pro český výzkum zcela prioritní a žádoucí, aby se nejkvalitnější výsledky vědecko-výzkumné práce uveřejňovaly v prestižních mezinárodních časopisech s dostatečným faktorem dopadu (impact factor). Na druhou stranu by o tyto nejlepší práce neměl být ochuzen český čtenář, který nemá vždy příležitost či podmínky sledovat světová periodika. Možnost druhého zveřejnění původní práce v jiném jazyce, zejména v jiné zemi, je odůvodnitelné a může být i vzhledem k výše uvedeným skutečnostem prospěšné. Respektování publikační etiky a vyvarování se duplicitní publikace však vyžaduje splnění podmínek definovaných Mezinárodním výborem šéfredaktorů lékařských časopisů (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE) [1, 2, 3]:

  1. Autoři musí získat souhlas šéfredaktorů obou periodik. Šéfredaktor, jenž má příspěvek zveřejnit podruhé, musí mít k dispozici fotokopii, otisk nebo rukopis původní verze. V případě, že je článek již publikován a autor podepsal přenos autorských práv na vydavatele, je povinen získat příslušný souhlas od vydavatele.
  2. Priorita prvního zveřejnění bude zachována, jestliže interval mezi oběma sděleními je alespoň jeden týden (pokud není oběma šéfredaktory dojednáno jinak).
  3. Příspěvek pro druhé zveřejnění je určen jiné skupině čtenářů a postačí i jeho zkrácená verze.
  4. Druhá verze věrohodně odráží údaje a interpretace uvedené v první verzi.
  5. Na titulní straně druhé verze je v poznámce pod čarou pro čtenáře, odborníky a dokumentační agentury uvedeno, že příspěvek již byl v nezkrácené, či zkrácené verzi publikován, a uvádí se též odkaz na primární verzi. Poznámka pod čarou může mít následující znění: „Tento článek vychází ze studie, která byla poprvé zveřejněna v [název časopisu s kompletním odkazem].”
  6. Podle aktualizované verze ICMJE by název druhé verze měl obsahovat informaci o druhém zveřejnění primární publikace (kompletní republikace, zkrácená republikace, kompletní překlad nebo zkrácený překlad). The National Library of Medicine neposuzuje překlad jako „republikaci“ a necituje, respektive neindexuje překlad, pokud je originální článek publikován v periodiku, které je indexováno v databázi Medline.

Využijme nastavených podmínek ve prospěch našeho časopisu a společným úsilím upevněme pozici respektovaného časopisu, který je jedním ze základních informačních zdrojů všem, pro které jsou anesteziologie či intenzivní medicína profesním oborem.

Doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

e-mail: matejovic@fnplzen.cz


Zdroje

1. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication. Updated October 2007. Dostupné na: http://www.icmje.org/.

2. Česká lékařská společnost JEP. NTS – Jednotné požadavky na příspěvky určené pro zveřejnění v biomedicínckých časopisech. Dostupné na: http://www.clsjep.cz/nts/vancouver.asp.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Článek UEMS

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se