Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 4, s. 238-239
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Vydavatel: Národní lékařská knihovna

6 čísel ročně se suplementy ke každému číslu

(1 dvojčíslo)

Odborná redakce: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., OCHRIP FN Motol, Katedra UM+MK IPVZ, Praha, <jarmila.drabkova@fnmotol.cz>.

Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny publikuje novinky z oboru v několika tematických sekcích.

V referenční sekci každého čísla jsou uveřejněny referáty ze zahraničních odborných časopisů, které se vztahují k postgraduálním tématům uceleného rázu s citacemi z textů i z internetu a z webových stránek. Zajišťují rychlou orientaci svými klíčovými slovy, uvádějí v textu další webové stránky, které jsou vhodné pro podrobnější studium.

Referující i komentátoři uvádějí nejen svá pracoviště, ale i své e-maily, kde je možno získat podrobnější informace.

Témata se věnují pilířovým problémům, které jsou významné pro anesteziologii, resuscitaci, resuscitační péči na akutních lůžkách i pro chronickou kritickou nemoc vyžadující dlouhodobou intenzivní podporu. Mají styčné problémy i s urgentní medicínou v závažných a kritických případech. Navazují na specifické novinky v algeziologii.

Sekce je zaměřena a koncipována postgraduálně, referáty odkazují na metodické pokyny, které jsou ve světě konsenzuálně zpracovávány a doporučovány; uvádějí výsledky metaanalytických a multicentrických studií. Referáty postgraduálního rázu jsou in extenso i na webových stránkách časopisů Národní lékařské knihovny.

Další sekcí jsou Varia, která obsahují i drobnější novinky daného roku, medicínské i technické z různých časopisů, celosvětově známých, oborových i doplňujících znalosti z jiných oborů, z časopisů věnujících se komplementárním metodám, technickým novinkám ve styčných medicínských disciplínách, informačním technologiím, logistice atd.

Sekce, věnovaná tipům a trikům, a „caveat“ v daných disciplínách je zaměřena kazuisticky, s konkrétními závěry a doporučeními pro klinickou praxi. Informuje o nových pomůckách.

Sekce Pro širší rozhled – Ad informandum shrnuje novinky, které rozšíří obzor každého lékaře, speciálně v oblasti medicínsko-právní, ekonomické, filozofické, které v anesteziologii, intenzivní medicíně a ve styčných tématech postupují v současné době do popředí, popř. se stávají prioritními.

Národní lékařská knihovna do jednotlivých čísel zařazuje své akvizice nových knih, které se k tématům váží a které má nově ve svém vlastnictví s možností zapůjčení.

Suplementum (5 suplement ročně) obsahuje vždy na 16–24 stranách ucelenou problematiku. Např. z poslední doby: nová metodická doporučení kardiopulmonální resuscitace, dále témata kulturní diverzity, bioetiky a medicínské etiky v oboru. Popisuje a doporučuje postupy, vyžadované pro domácí umělou ventilaci. Shrnuje novinky v neivazivní i invazivní umělé plicní ventilaci. Uvádí uceleně soudobou problematiku polytraumat, seznamuje s novým doporučením pro urgentní péči při mozkolebečních poraněních, referuje o dysfunkci pravé komory. Ze zahraničních sympozií doplňuje souhrn nových a zajímavých momentů o vnitřním prostředí a nutrici, důrazná a konkrétní doporučení v oblasti bezpečnosti pacientů v perioperačním období i v intenzivní péči. Referuje o nozokomiálních nákazách, o využití ultrazvuku v regionální anestezii či o revolučním pohledu na farmakologickou dekurarizaci v anesteziologii v pooperačním období. Reflektuje hromadná neštěstí z pohledu anesteziologů a intenzivistů v nemocnici i na urgentním příjmu nemocnice. Udržuje informovanost podle vývoje v oboru.

Referátový výběr má za úkol přinášet novinky z nejnovějšího zahraničního tisku, výjimečně i krátká zajímavá sdělení z domácí medicínské scény. Referované časopisy jsou především, ale nikoli výhradně, z angloamerické oblasti a z německého tisku, z časopisů světových a evropských asociací a společností.

Je vhodné si objednat celý ročník, ale je možné zakoupit i jedno číslo nebo suplementum podle upoutávek o obsahu a hlavních tématech konkrétních čísel na webu NLK (www.nlk.cz v rubrice Publikace NLK).

NLK přijímá objednávky písemně, e-mailem: sobkova@nlk.cz i telefonicky (296181802 – ing. Sobková).

Kombinace 75 stran novinek v jednom čísle společně s 16–24 stranami suplementa je nepochybně odborným přínosem za ekonomicky velmi příznivou cenu (předplatné na celý ročník je 360,-Kč.)

Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny je vydáván s kvalitním renomé již déle než 50 let – zamyslete se případně, zda byste rovněž nechtěli přispět i Vy svým referátem do nového ročníku 2009.

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

odborná redaktorka

Ing. Jarmila Sobková

vedoucí publikačního odd. NLK


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Článek UEMS

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se