Minářovy dny – MUDr. Jiří Minář, CSc.*


Minar’s Days: Dr Jiri Minar, CSc.

Author presents personality of founder of anaesthesiology speciality in Pilsen university hospital Dr Jiri Minar, whose name bears annual meeting of anaesthesiologists and anaesthesia nurses in Pilsen region.

Key words:
history of anesthesiology – Minar’s Days


Autoři: Fessl Václav
Působiště autorů: ARK FN Plzeň
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 4, s. 229-230
Kategorie: Historie oboru

Souhrn

Autor představuje odborné veřejnosti osobnost primáře MUDr. Jiřího Mináře, zakladatele oboru v plzeňské fakultní nemocnici, jehož jméno nese každoroční odborné setkání anesteziologů a sester v Plzni.

Klíčová slova:
historie anesteziologie – Minářovy dny

Primář MUDr. Jiří Minář, CSc., patří k zakladatelům československé anesteziologie. Narodil se 16. srpna l917 v Hranicích na Moravě. Jeho studia na pražské lékařské fakultě byla násilně přerušena 17. listopadu 1939, kdy nacisté vnikli do Hlávkových studentských kolejí, studenty pozatýkali a poslali do koncentračního tábora. Po osvobození v roce  1945 se vrátil na studia a po promoci nastoupil na chirurgickou kliniku v Plzni jako sekundární lékař, později jako odborný asistent.

Pro své vynikající znalosti farmakologie a klinické fyziologie se záhy začal zajímat o nový vznikající obor – anesteziologii, který byl potřebný pro rozvoj speciálních chirurgických oborů. Jeho učitelem i přítelem se stal MUDr. Lev Spinadel. Ten mu předával své odborné zkušenosti získané z armádní praxe naší jednotky v Anglii. Stěžejním zájmem dr. Mináře se stala svalová relaxancia. V krátké době uvedl po klinických zkouškách na československý trh novou látku dekamethonium, pod názvem Procuran. Dr. Minář byl pro své široké medicínské znalosti vyhledávaným konziliářem řady lékařských rodin. Jeho znalosti, společenské chování i schopnost mezioborové spolupráce vedly k uznání oboru ve fakultní nemocnici v Plzni. Dne 1. ledna 1958 byl jmenován primářem samostatného anesteziologického oddělení. Jeho zkušenosti přispěly k úspěšnému rozvoji hrudní chirurgie, neurochirurgie i kardiochirurgie na I. chirurgické klinice v Plzni. Jeho pohled směřoval nejen k úspěšnému vedení anestezie, ale také k úspěšnému pooperačnímu stonání. Přispěl k zavedení infuzní léčby u náhlých příhod břišních, což tehdy bylo přelomové. V 70. letech minulého století pak úspěšně zavedl a prosadil úplnou žilní výživu v plném rozsahu.

Jeho osobní přístup získával další adepty oboru a řada mediků po ukončení studia se pak stala přednosty ARO v okolních okresních nemocnicích. Na oddělení se trvale školili lékaři z celé republiky, a tak lze bez nadsázky hovořit o plzeňské anesteziologické škole. V roce 1963 získal pro oddělení školské místo odborného asistenta, a tak byla započata i pregraduální výuka v Plzni.

Na chirurgické klinice prof. Podzimka získal od roku 1969 možnost pracovat na nové JIP a právě tam vznikly základy budoucího lůžkového ARO, protože se tam léčili i interní nemocní dětského i dospělého věku včetně intoxikací, astmatických stavů i dechové nedostatečnosti. Na tomto oddělení se používala technika určená pro budoucí lůžkové ARO. Bylo to i místo, kde připravovali první dárce v rámci budoucího transplantačního programu.

Pro své vynikající pedagogické schopnosti byl dr. Minář velice oblíbeným a velmi zvaným přednášejícím v Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze. Mezi školenci velmi oblíbené a trvale předávané přednášky vycházely z tematiky svalových relaxancií a patofyziologie vegetativního systému.

Minářovy kapitoly v celostátní učebnici anesteziologie jsou velmi názorné, čtivé a srozumitelné. Stejně velkou pozornost věnoval i postgraduální výchově sester. Sestru považoval za součást týmu, protože povinnosti i práce sestry a odpovědnost v anesteziologii i intenzivní péči se vzájemně překrývají s lékařem.

V srpnu 1973 bylo otevřeno sedmilůžkové resuscitační oddělení.

Bohužel měl dr. Minář dlouhodobé zdravotní problémy. Opakované infarkty i obtíže s anginou pectoris vedly v srpnu 1974 k náhlému úmrtí.

Primář Minář byl velmi skromný, velice vzdělaný lékař, který sršel laskavým humorem a dovedl si svým vypravěčským šarmem získávat své okolí. Byl žádaným konziliářem a dovedl anesteziologickými postupy ovlivňovat léčení i na standardních odděleních FN, a budovat tak odbornou autoritu našeho oboru.

Byl velmi považován v celé anesteziologické společnosti pro svůj výjimečný šarm, odbornost, skromnost i velkou schopnost řešit občasná nedorozumění.

Doc. MUDr. Vaclav Fessl, CSc.

emeritní přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice v Plzni


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Článek UEMS

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×