Metabolismus aminokyselin ve svalech u septických pacientů – pilotní studie


Skeletal Muscle Amino Acid Metabolism in Septic Patients – a Pilot Study

Microdialysis of skeletal muscle in patients with and/or without sepsis was performed to assess changes in their interstitial metabolism. Afterinstitutional approval 7 critically ill patients were divided into two groups: group I. (n = 3) patient without sepsis and group II. (n = 4) patients withsepsis. Microdialysis probe CMA 60 (CMA, Microdialysis, Sweden, cut-off approx. 20 kDa) was inserted into musculus quadriceps femoris.Microdialysis with Ringer’s solution (flow rate 0.6 ml/min) was started. Sixty minutes samples were collected within 24 hours. Venous blood sampleswere taken in 4 hours intervals. Selected amino acids (AA) concentration in microdialysate and venous blood were estimated. There were lowerinterstitial concentrations of glutamine, alanine, isoleucine and tyrosine and higher serine concentrations in interstitial space of skeletal muscle inseptic patients in comparison with non-septic patients. It could be concluded that there are some metabolic reasons for these differences in interstitialamino acid concentrations.

Key words:
microdialysis – sepsis – amino acids


Autoři: P. Živný;  V. Černý;  H. Živná;  J. Bureš;  V. Palička;  J. Vávrová
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr . Vladimír Palička, CSc. Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM Ústav fyzio
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 6, s. 314-319
Kategorie: Články

Souhrn

V této pilotní studii byla prováděna mikrodialýza kosterního svalu u septických pacientů a pacientů bez sepse pro zjištění metabolismu vybranýchaminokyselin. Sedm kriticky nemocných pacientů, hospitalizovaných na lůžkové jednotce Kliniky anesteziologie a resuscitace FN v Hradci Králové,bylo rozděleno do dvou skupin. Skupina 1: pacienti bez prokázané sepse (n = 3) a skupina 2: pacienti se sepsí (n = 4). Mikrodialyzační sonda CMA60 (CMA Microdialysis, Švédsko, cut-off přibližně 20 kDa) byla zavedena do svalu ventrální plochy stehna. Mikrodialýza byla prováděna Ringerovýmroztokem rychlostí 0,6 ml/min. Šedesátiminutové vzorky byly jímány do speciálních zkumavek 24 hodin, každou čtvrtou hodinu byl odebrán vzorekvenózní krve. V mikrodialyzátech a ve venózní krvi byly stanoveny koncentrace vybraných aminokyselin. V intersticiu svalů septických pacientů bylyzjištěny nižší koncentrace glutaminu, alaninu, izoleucinu a tyrozinu a vyšší koncentrace serinu ve srovnání s pacienty bez sepse. Domníváme se, žepříčiny rozdílů v koncentracích těchto aminokyselin u septických a neseptických pacientů spočívají v rozdílném metabolismu jednotlivých aminokyselinza těchto stavů.

Klíčová slova:
mikrodialýza – sepse – aminokyseliny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se