Akutní renální insuficience při léčbě sepse způsobené Mucor spp.


Acute Renal Failure during Sepsis Caused by Mucor spp. – a Case Report

Severely burned patient developed a septic state during the in-hospital treatment; the causative agent was identified as Mucor spp. During thetherapy with intravenous immunoglobulines, possibly in combination with amphotericine B, the patient developed an acute renal failure. In the paperthere are reviewed the mechanisms of renal impairment during the treatment with drugs outlined above, and the protective measures targeted againstthose adverse effects.

Key words:
amphotericine B – IVIg – burns – acute renal failure


Autoři: J. Čupera;  H. Řihová;  I. Čundrle;  P. Brychta;  D. Seidlová
Působiště autorů: ARO FN Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 6, s. 311-313
Kategorie: Články

Souhrn

V uvedené kazuistice autoři popisují akutní renální insuficienci, která se vyvinula u těžce popáleného pacienta v průběhu léčby septického stavu,způsobeného plísní Mucor spp., pravděpodobně v důsledku podání intravenózních imunoglobulinů, popř. jejich kombinací s Amfotericinem B. Dálev práci popisují mechanismy postižení ledvin při léčbě uvedenými preparáty a shrnují možnosti, jak lze snížit výskyt těchto nežádoucích účinků.

Klíčová slova:
Amfotericin B – IVIg – popáleniny – akutní renální insuficience

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se