Nové možnosti diagnostiky perifokálních mozkových lézí – pilotní studie


New Possibilities of Diagnosis of Perifocal Cerebral Lesions – a Pilot Study

The aim of the prospective study was to set the basic characteristics of values of respiratory parameters (pCO2ti, pO2ti) and pH (pHti) in perifocalzone of focal brain lesions of different etiology in the setting of intraparenchymatous monitoring.The study in patients with focal brain lesions (n = 9: trauma, tumors, vessel malformations) showed severe metabolic changes in perifocal regions.Those are characterized by combined respiratory and metabolic acidosis (pHti 6,97 SD 0,14 and pCO2ti 8,38 SD 1,32). The correction of followedparameters was associated with different cerebral perfusion pressures or oxygen fraction in inspired gas mixture. Optimal perfusion pressure isa dynamic value and could not stand for target and control parameter of neurointensive care protocols.

Key words:
perifocal region – multimodal monitoring – intraparenchymatous brain monitoring – focal brain lesion


Autoři: J. Pachl;  P. Haninec;  L. Houšťava;  M. Šidák;  B. Bakalář;  P. Mizner;  M. Lopourová
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FN KV Praha, přednosta doc. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 6, s. 304-306
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem prospektivní studie bylo stanovit základní charakteristiku hodnot respiračních parametrů (pCO2ti, pO2ti) a pH (pHti) v perifokální zóněložiskových mozkových lézí různé etiologie v podmínkách intraparenchymatózního monitorování.Studie pacientů s ložiskovým postižením mozku (n = 9: trauma, nádory, cévní malformace) prokázala závažné metabolické změny v perifokálníoblasti, které jsou charakterizovány kombinovanou respirační a metabolickou acidózou (pHti 6,97 SD 0,14 a pCO2ti 8,38 SD 1,32). Úprava sledovanýchparametrů byla vázána na různé hladiny perfuzního tlaku, event. frakce kyslíku v inspirované směsi plynů. Optimální perfuzní tlak je tedy dynamickouveličinou a nemůže být cílovou a řídící veličinou protokolů neurointenzivní péče.

Klíčová slova:
perifokální oblast – multimodální monitorování – intraparenchymatózní monitorování mozku – mozkové fokální postižení

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×