Možné riziko dlhodobej ventilácie v režime tlakovej podpory PS (pressuresupport)


Possible Risk of Prolonged Mechanical Ventilation in Pressure-support Mode

The authors describe the possible risk of inpulsion effect arising during conventional ventilation if TI:TE ratio is less than 0.5 (Ti% < 33%).They analyze changes of expiratory time constant, pressure support, TI:TE ratio, ventilation frequency, FiO2, SpO2, static compliance and respiratoryresistance which were monitored during ventilation in pressure support mode (pressure support PS). The authors have found that during prolongeddecrease of Ti < 33% (28 ± 3) there could be observed a decrease of static compliance and increase of respiratory tract resistance, evolving graduallyduring several tens of hours.To maintain the gas exchange (MV) in PS mode there is a need to increase pressure support Pps. Based upon above mentioned findings, there waspostulated a theory of persistent inpulsion effect of mechanical ventilation of the lungs that worsens the drainage function of the lungs especially indistal respiratory airways. To eliminate this inpulsion effect, high-frequency jet ventilation (HFJV) was used intermittently for its expulsion effect.After application of expulsion effect using HFJV, improvement of lung mechanics could be documented. At the end the authors stress the possiblerisk of worsening lung mechanics during ventilation in PS mode (ASB) under the condition that Ti% < 33% is applied for prolonged time.

Key words:
pressure support – inpulsion – expulsion – static compliance – respiratory tract resistance


Autoři: P. Török;  M. Májek
Působiště autorů: Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP, Vranov nad Topľou, primár MUDr. Pavol T örök, CSc. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SPAM, Dérerova nemocnica, Bratislava, prednosta doc. MUDr. Milan Májek, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 6, s. 298-303
Kategorie: Články

Souhrn

Autori v práci opisujú možné riziko inpulzného efektu, ktorý vzniká aj pri konvenčnej ventilácii, ak je pomer TI : TE < 0,5 (Ti % < 33 %).Analyzujú zmeny exspiračnej časovej konštanty, podporného tlaku, pomeru TI:TE, frekvencie ventilácie, FiO2, SpO2, statickej poddajnosti a odporudýchacích ciest, ktoré boli monitorované vo ventilačnom režime tlakovej podpory (pressure support, PS). Autori zistili, že pri dlhodobom poklese Ti %< 33 % (28 ± 3) dochádza po niekoľkých desiatkách hodín k postupnému znižovaniu statickej poddajnosti a vzostupu odporu dýchacích ciest.Na udržanie výmeny plynov (MV) v režime PS museli zvyšovať podporný tlak Pps. Z vyššie uvedených skutočností dedukovali prítomnosť trvaléhoinpulzného efektu umelej ventilácie pľúc, čo zhoršuje drenážnu funkciu hlavne v malých dýchacích cestách. Na elimináciu inpulzného efektu použiliintermitentnú expulziu pomocou vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie (VFDV).Dokumentujú zlepšenie pľúcnej mechaniky po aplikácii expulzie pomocou VFDV. Záverom upozorňujú na možné riziko zhoršovania pľúcnejmechaniky pri ventilácii v režime PS (ASB) v prípade, že dôjde k situácii, kedy je dlhodobo Ti % < 33 %.

Klíčová slova:
tlaková podpora – pressure support – inpulzia – expulzia – statická poddajnosť – odpor dýchacích ciest

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×