Imunoparalýza a infekční komplikace u kriticky nemocných


Immunoparalysis and Infectious Complications in Critically Ill Patients

Immunoparalysis is a relatively frequent finding in critically ill patients treated in the i ntensive care unit. It is characterized by reduced monocyteHLA-DR expression below 30% and decreased production of tumor necrosis factor-a after stimulation with lipopolysaccharid ex vivo lower than 300pg/ml. For the function of the immune system it means inadequate antigen presentation with subsequent defect in the nonspecific and specific immuneresponse. It means also inadequate activity of the proinflammatory reactions which provide homeostasis. In this situation there is a prevalence of theantiinflammatory processes associated with adverse clinical prognosis. For the differentiation between infectious and noninfectious inflammation weuse the level of procalcitonin and granulocyte CD64 expression. Immunoparalysis does not necessarily imply that infection is present, it can be alsocaused by the cytokines. The diagnosis of immunoparalysis helps us distinguish patients who are on the opposite sides of the function of the immunesystem – the patients with high production of the proinflammatory cytokines and the patients with a prevalence of the antiinflammatory response. Thisis starting point for immunomodulatory therapy in these patients.

Key words:
immunoparalysis – HLA-DR/CR14 – production of tumor necrosis factor – procalcitonin – immunomodulation


Autoři: M. Průcha;  R. Zazula;  B. Kavka;  J. Hyánek
Působiště autorů: Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, primář prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. Klinika anesteziologie a resuscitační péče, IKEM, Praha, primář MUDr. Roman Zazula Oddělení anesteziologie a resuscitační péče, Nemo
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 6, s. 320-323
Kategorie: Články

Souhrn

Relativně častým nálezem u pacientů JIP je imunoparalýza. Tento stav je charakterizován poklesem exprese HLA-DR na monocytech pod 30 %a poklesem produkce tumor nekrotizujícího faktoru a (TNF-a) po stimulaci lipopolysacharidem ex vivo pod 300 pg/ml. Po stránce funkčního stavuimunitního systému to znamená nedostatečnou prezentaci antigenu s následnou poruchou nespecifické i specifické imunitní odpovědi. Rovněž toznamená nedostatečnou aktivitu prozánětlivých mechanismů, zajišťujících zachování homeostázy. Převažuje přitom protizánětlivá odpověď, spojenás klinicky nepříznivou prognózou. Stanovení prokalcitoninu a exprese CD64 na granulocytech jsou parametry použité k rozlišení infekčního a nein-fekčního zánětu. Stav imunoparalýzy není nezbytně spojen s přítomností infekce, ale může být pravděpodobně také navozen působení mediátorůcytokinové sítě. Jeí stanovení pomáhá rozlišit pacienty na dvou pólech funkčnosti imunitního systému – s vysokou produkcí prozánětlivě působícíchcytokinů na jedné straně, nebo převahou protizánětlivé odpovědi na druhé straně. Je to výchozí bod pro manipulaci s imunomodulační léčbou u těchtopacientů.

Klíčová slova:
imunoparalýza – HLA-DR/CD14 – produkce tumor nekrotizujícího faktoru – prokalcitonin – imunomodulace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
nový kurz
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se