Léčba statiny je spojena s nižší mortalitou pacientů po TAVI

22. 9. 2017

Možnosti a přínosy přídatné farmakoterapie u pacientů po perkutánní náhradě aortální chlopně (TAVI) jsou zatím jen málo popsány. Retrospektivní studie z června 2017 hovoří ve prospěch vysokodávkových statinů.

Úvod

Terapie statiny je u pacientů s kardiovaskulárním (KV) onemocněním nebo ve vysokém KV riziku spojena s menším množstvím KV příhod a nižší celkovou mortalitou. Zdá se, že vysoké dávky statinů přinášejí jisté výhody oproti nižším dávkám. Dosud však nebylo známo, zda může být léčba statiny přínosná pro pacienty po perkutánní náhradě aortální chlopně (TAVI). 

Sledovaný soubor pacientů a metodika studie

Do retrospektivní analýzy bylo zařazeno všech 294 případů TAVI provedených na jediném pracovišti mezi červnem 2008 a únorem 2015. Ze zdravotnických záznamů byla získána data o klinických a demografických charakteristikách a komorbiditách pacientů. Farmakoterapie statiny nebyla v souvislosti s výkonem nijak upravována, tzn. že nemocným s předchozí indikací k léčbě statinem byla ponechána a u pacientů bez této indikace nebyla nově zahajována. Vysokodávková terapie statiny byla definována jako atorvastatin 40−80 mg denně nebo rosuvastatin 20−40 mg denně. V době provádění TAVI užívalo vysokodávkovou terapii statiny 14 % (n = 41) pacientů, 59 % (n = 173) užívalo nízce až středně intenzivní terapii a 27 % (n = 80) nebylo léčeno statiny vůbec. Mezi sledované výstupy byly zařazeny nežádoucí příhody po TAVI, mortalita v prvních 30 dnech po výkonu a celkové přežití.

Výsledky

Nebyla pozorována žádná souvislost mezi terapií statiny a mírou výskytu povýkonových mozkových příhod, infarktů myokardu ani akutního poškození ledvin. Terapie statiny nebyla významně asociována s nemocniční mortalitou ani s 30denní mortalitou po výkonu. Významné rozdíly však byly pozorovány v oblasti dlouhodobého přežití. Dva roky po TAVI bylo naživu 83 % pacientů ze skupiny léčené vysokými dávkami statinů, 70 % pacientů léčených nízkými či středními dávkami a 57 % pacientů ze skupiny bez terapie statinem. Dle Coxova modelu proporcionálních rizik byla vysokodávková terapie statiny spojena s poklesem celkové mortality o 64 % oproti režimu bez statinové terapie (poměr rizik [HR] 0,36; 95% CI 0,14–0,90; p = 0,029).

Závěr

Terapie statiny je spojena s lepším celkovým přežitím pacientů po perkutánní náhradě aortální chlopně, a to s efektem přímo úměrným dávce statinu. Autoři studie dospěli k tomuto výsledku dokonce i přesto, že skupina pacientů na statinové terapii byla vstupně zatížena vyšší mírou koronární aterosklerózy a méně příznivým profilem KV rizika oproti skupině neléčené statiny.

(luko)

Zdroj: Huded C. P., Benck L. R., Stone N. J. et al. Relation of intensity of statin therapy and outcomes after transcatheter aortic valve replacement. Am J Cardiol 2017 Jun 1; 119 (11): 1832−1838, doi: 10.1016/j.amjcard.2017.02.042.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se