Porovnání účinku rosuvastatinu a atorvastatinu na regresi koronárních aterosklerotických plátů

9. 12. 2015

Rosuvastatin a atorvastatin jsou vysoce účinné statiny. Dosud však nebyly k dispozici jednoznačné závěry, který z nich je účinnější v navození regrese koronárních aterosklerotických plátů. Nedávno publikovaná metaanalýza výsledků randomizovaných klinických studií může přispět k racionálnímu výběru vhodného statinu.

Ateroskleróza koronárních tepen je patofyziologickým podkladem ischemické choroby srdeční. Nestabilita a ruptura aterosklerotického plátu a následný vznik trombu vedou k rozvoji akutního koronárního syndromu. V prevenci koronárních onemocnění je proto pro nemocné s koronární aterosklerózou výrazným přínosem navození regrese aterosklerotického plátu, které je možné hodnotit pomocí intravaskulárního ultrazvukového vyšetření (IVUS).

Statiny snižují hladinu LDL-cholesterolu, ale působí také protizánětlivě, antitromboticky, antioxidačně a mohou ovlivňovat funkce vaskulárního endotelu. Řada studií prokázala, že mohou příznivě ovlivňovat složení aterosklerotického plátu a zpomalovat jeho progresi nebo navodit regresi.

V American Journal of Cardiology byla publikovaná práce týmu čínských vědců, kteří vyhledali a vyhodnotili 5 studií, jež vyhovovaly stanoveným vstupním kritériím a zahrnovaly celkem 1556 účastníků, z nichž 772 užívalo rosuvastatin a 784 atorvastatin. Poměr dávek rosuvastatinu a atorvastatinu byl 1 : 2. Autoři analyzovali pouze randomizované a kontrolované studie porovnávající vliv rosuvastatinu a atorvastatinu na regresi aterosklerotického plátu, ve kterých byl počet účastníků větší než 30, doba sledování delší než 3 měsíce, změny v objemu plátu hodnocené (IVUS) a ve kterých byly uvedeny hodnoty aspoň jednoho z následujících parametrů: celkový objem plátu (TAV), procentuální objem plátu (PAV) nebo objem lumen tepny (LV). Hodnocené studie byly publikovány do 31. března 2015.

Výsledky ukázaly, že rosuvastatin navodil v porovnání s atorvastatinem vyšší redukci TAV (vážená hodnota průměrného rozdílu [weighted mean difference, WMD] = −1,61 mm3; 95% CI −2,70 až −0,52; p = 0,004) a PAV (WMD = −0,34 %; 95% CI −0,64 až −0,03; p = 0,03), významněji zvýšil LV (WMD = 2,10 mm3; 95% CI 0,04 až 4,17; p = 0,046), více snižoval LDL-cholesterol a vysoce senzitivní C-reaktivní protein a zvyšoval HDL-cholesterol.

Autoři studie zdůrazňují, že výsledek vycházel z výše uvedeného poměru dávek obou látek, a nemusí proto platit pro jiné poměry dávkování. Nebyl také hodnocen vliv obou statinů na morfologii plátu a nemohl být vyhodnocen vztah mezi změnami plátů a výskytem kardiovaskulárních příhod, protože tyto údaje uváděla pouze jedna ze zahrnutých studií. Z výsledků metaanalýzy přesto vyplývá, že podávání rosuvastatinu je z hlediska navození regrese aterosklerotického plátu pro pacienty pravděpodobně výhodnější.

(blu)

Qian C., Wei B., Ding J. et al. Meta-analysis comparing the effects of rosuvastatin versus atorvastatin on regression of coronary atherosclerotic plaques. Am J Cardiol 2015 Nov 15; 116 (10): 1521–1526.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se