Výhody podávání rosuvastatinu v léčbě dyslipidemií na základě specifických farmakodynamických a farmakokinetických vlastností

22. 9. 2017

Rosuvastatin hraje významnou roli v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění; jeho klinická účinnost je dána mimo jiné jeho unikátními farmakologickými vlastnostmi.

Rosuvastatin hraje významnou roli v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění; jeho klinická účinnost je dána mimo jiné jeho unikátními farmakologickými vlastnostmi.

Základní farmakokinetické vlastnosti

Rosuvastatin je hypolipidemikum ze skupiny inhibitorů HMG-CoA reduktázy. Jedná se o syntetický hydrofilní statin. Po perorálním podání dosahuje maximální plazmatické koncentrace za 3–5 hodin. V krvi je z 90 % vázán na bílkoviny, především na albumin. Na rozdíl od většiny jiných statinů není rosuvastatin téměř vůbec metabolizován prostřednictvím cytochromu P450, a proto má nízké riziko interakcí s dalšími podávanými léčivy. Téměř veškerá mateřská látka je vylučována v nezměněné podobě (z 90 % stolicí a z 10 % močí). Biologický poločas činí 19 hodin.

Mechanismus účinku

Jako jediný z dosud užívaných statinů obsahuje rosuvastatin polární methylsulfonamidovou skupinu, díky které má vyšší afinitu k HMG-CoA reduktáze a také větší schopnost ji inhibovat. HMG-CoA reduktáza je enzym, který katalyzuje přeměnu HMG-CoA na mevalonát, což je jeden z klíčových kroků v syntéze cholesterolu. Snížení dostupnosti cholesterolu v hepatocytech vede především ke zvýšení exprese receptorů LDL (LDLR) na jejich povrchu a ke zvýšenému vychytávání částic LDL z krevního oběhu. Redukce množství cholesterolu v hepatocytech vede také ke snížení produkce částic VLDL v játrech a ke snížení plazmatické hladiny triglyceridů a apolipoproteinu B.

Cílení na hepatocyty

Chemická struktura zajišťuje rosuvastatinu vysokou hydrofilnost, nízkou schopnost difuze přes buněčné membrány a selektivní vychytávání v jaterních buňkách díky specifickému transportnímu mechanismu (transportní polypeptid pro organické anionty, OATP-1B1). Proto je léčivo primárně distribuováno do hepatocytů, zatímco jeho koncentrace v periferních tkáních je nízká, což významně snižuje riziko poškození kosterní svaloviny.

Shrnutí

Rosuvastatin reprezentuje novější generaci inhibitorů HMG-CoA reduktázy a vykazuje některé jedinečné farmakologické i farmakokinetické vlastnosti. Má nízkou extrahepatální tkáňovou penetraci, nízký potenciál pro interakce s CYP3A4 a výrazně snižuje hladinu LDL cholesterolu.

(ada)

Zdroj: Luvai A., Mbagaya W., Hall A. S., Barth J. H. Rosuvastatin: a review of the pharmacology and clinical effectiveness in cardiovascular disease. Clin Med Insights Cardiol 2012; 6: 17–33, doi: 10.4137/CMC.S4324.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se