Přínos podávání statinů pacientům s chronickým onemocněním ledvin

14. 10. 2016

Nově publikovaná metaanalýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií se zaměřila na vyhodnocení účinku statinů na progresi chronického onemocnění ledvin u dospělých pacientů.

Do metaanalýzy bylo zahrnuto 28 randomizovaných klinických studií s celkem 45 688 účastníky publikovaných do února 2015. Byly vybrány studie s dospělými pacienty s chronickým onemocněním ledvin, kteří nevyžadovali dialýzu.

Výsledná zjištění

Porovnání s kontrolními skupinami ukázalo, že podávání statinů nezabránilo rozvoji terminálního stadia chronického onemocnění ledvin (ESRD − end-stage renal disease; relativní riziko [RR] 0,98; 95% CI 0,91–1,05) a ani nesnížilo riziko dvojnásobného zvýšení koncentrace sérového kreatininu (RR 1,43; 95% CI 0,26–7,79). Užívání statinů však bylo spojeno se snížením rizika poklesu odhadované glomerulární filtrace (eGFR) o ≥ 25 % (RR 0,91; 95% CI 0,83–0,99) a oddálením poklesu eGFR (standardizovaný rozdíl průměrů [SMD – standardized mean difference] 0,04; 95% CI 0,02–0,07).

Při analýze podskupin bylo zjištěno, že příznivé ovlivnění eGFR statiny bylo statisticky významné u pacientů ve 3. stadiu chronického onemocnění ledvin (SMD 0,09; 95% CI 0,04–0,13). Z jednotlivých statinů měl příznivý vliv na funkci ledvin atorvastatin (SMD 0,10; 95% CI 0,03–0,17). Významné změny eGFR byly prokázány u pacientů užívajících vysoce intenzivní terapii statiny (SMD 0,12; 95% CI 0,02–0,21).

Závěr

Užívání statinů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin nezabrání rozvoji ESRD nebo zdvojnásobení hladin sérového kreatininu, ale může zlepšit glomerulární filtraci nebo oddálit její snížení. Výsledek léčby závisí na vstupních hodnotách eGFR, typu užívaného statinu a intenzitě terapie.

(blu)

Zdroj: Liu Z. R. Effects of statins on delaying progression of chronic kidney disease: a meta-analysis. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2016 Apr; 36 (4): 445−454.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se