Vliv atorvastatinu na výskyt pooperační fibrilace síní u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok

22. 9. 2017

Pooperační arytmie jsou v kardiochirurgii známou komplikací. Menší klinická studie publikovaná v roce 2017 v Atherosclerosis Supplements naznačuje, že pleiotropní účinky některých statinů by mohly být využitelné i v této oblasti kardiovaskulární medicíny.

Úvod

Pooperační fibrilace síní (POAF) je nejčastější komplikací, jež se vyskytuje po operacích srdce. Fibrilace síní (AF) je potom běžnou pooperační arytmií u pacientů, kteří podstoupili koronární bypass − její prevalence dosahuje 30−45 %. Fibrilace síní po operaci srdce je spojena se zvýšeným rizikem komplikací, délkou hospitalizace a náklady na péči.

Cíl studie a metodika studie

Primárním cílem prezentované studie bylo ověřit, zda pacienti, kteří podstoupili předchozí léčbu statiny, mají nižší incidenci POAF po elektivním kardiochirurgickém zákroku. Sekundárním cílem byly délka hospitalizace, závažné nežádoucí kardiální a cerebrovaskulární příhody a pooperační změny hladin C-reaktivního proteinu (CRP).

Studie byla prospektivní, randomizovaná a placebem kontrolovaná. Byli do ní zařazeni pacienti podstupující elektivní srdeční zákrok bez předchozí léčby statiny a bez AF v anamnéze. Byli randomizováni do 2 skupin, v první byl podáván atorvastatin (40 mg/den, n = 25), ve druhé placebo (n = 25). Medikace byla zahájena 7 dní před operací a pokračovala také po jejím absolvování.

Výsledky

Atorvastatin významně snížil výskyt POAF oproti placebu (36 vs. 64 %; p = 0,048). Délka hospitalizace byla výrazně delší ve skupině s placebem v porovnání s pacienty užívajícími atorvastatin (7,5 ± 1,5 vs. 5,5 ± 1,5 dne; p = 0,04). Multivariační analýza ukázala, že léčba atorvastatinem redukovala riziko AF o 61 %. Také trvání epizod AF bylo signifikantně snížené ve skupině s atorvastatinem oproti placebu (p = 0,045). Pooperační hladiny CRP byly signifikantně nižší u pacientů bez AF oproti nemocným, kteří AF prodělali (p = 0,04). Výskyt závažných nežádoucích kardiálních a cerebrovaskulárních příhod během 30 dnů byl podobný v obou skupinách.

Závěr

Terapie atorvastatinem v dávce 40 mg/den zahájená 7 dní před operací signifikantně snížila riziko výskytu POAF po elektivním kardiochirurgickém zákroku o 61 % a také významně zkrátila pobyt v nemocnici. Statiny nezávisle na své schopnosti snižovat plazmatické hladiny cholesterolu mohou redukovat riziko AF. Nízké náklady a nízká rizika uvedené terapie mohou být dalším argumentem pro rutinní předoperační zahájení léčby atorvastatinem u těchto pacientů.

(rej)

Zdroj: Mansour H., Ghaleb R. Atorvastatin for reduction of postoperative atrial fibrillation in patients undergoing cardiac surgery. Atheroscler Suppl. 2017 Mar; 25: e2, doi: 10.1016/j.atherosclerosissup.2017.03.004.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se