Srovnání vysokých a nízkých dávek atorvastatinu u pacientů s akutním koronárním syndromem a diabetem mellitem

20. 10. 2016

V International Journal of Cardiology byla nedávno publikována práce, v níž autoři zjišťovali, jestli budou pacienti s akutním koronárním syndromem a diabetem více profitovat z léčby vysokými, nebo nízkými dávkami atorvastatinu.

Úvod

Pacienti s diabetem mellitem (DM) mají 2–4× vyšší riziko výskytu onemocnění koronárních tepen a cévní mozkové příhody. Po prodělaném akutním koronárním syndromu (AKS) mají nemocní s DM vyšší riziko opakování kardiovaskulární příhody a vyšší míru úmrtnosti na tyto příhody než pacienti bez diabetu. Kromě zvýšené hladiny glukózy hraje ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku těchto nemocných roli i dyslipidémie. Výskyt kardiovaskulárních příhod u těchto pacientů lze signifikantně snížit léčbou statiny. 

Metodika studie a sledovaná populace pacientů

Do randomizované kontrolované klinické studie bylo zařazeno celkem 591 pacientů s AKS a DM, kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci. Z těchto pacientů 297 užívalo atorvastatin ve vysoké dávce (40 mg/den) a 294 v nízké dávce (20 mg/den). Primárním cílem byla incidence závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE − major adverse cardiovascular events), tedy úmrtí z kardiovaskulární příčiny, spontánních infarktů myokardu či neplánovaných revaskularizačních zákroků, v prvním roce po zařazení do studie.

Výsledky

Na konci prvního roku léčby byla hladina LDL cholesterolu nižší ve skupině léčené vysokou dávkou atorvastatinu v porovnání s pacienty léčenými nízkou dávkou (1,6 ± 0,6 mmol/l vs. 1,8 ± 0,6 mmol/l; p = 0,041). Incidence MACE byla ve skupině léčené intenzivně o 44,5 % nižší než ve druhé skupině (8,4 vs. 14,6 %; p = 0,018). Upravený poměr rizik pro MACE byl u pacientů s atorvastatinem v dávce 40 mg/den nižší než u pacientů léčených 20 mg atorvastatinu na den (HR 0,61; 95% CI 0,36–0,91; p = 0,026). Míra výskytu nežádoucích účinků byla mezi oběma skupinami srovnatelná.

Závěr

U pacientů s AKS a DM vedla intenzivní léčba atorvastatinem k lepším dlouhodobým výsledkům než léčba nižšími dávkami atorvastatinu.

(epa)

Zdroj: Liu Z., Xu Y., Hao H. et al. Efficacy of high intensity atorvastatin versus moderate intensity atorvastatin for acute coronary syndrome patients with diabetes mellitus. Int J Cardiol 2016 Jul 9; 222: 22−26, doi: 10.1016/j.ijcard.2016.07.140.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partneři sekce
Sanofi

Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se