Ochrana funkce vaječníku v průběhu léčby karcinomu prsu

20. 12. 2021

Ženy s diagnostikovaným karcinomem prsu ve fertilním věku řeší jak udržet funkci vaječníků i po absolvování chemoterapie. Proto se tým lékařů z Velké Británie zaměřil na agonistu hormonu uvolňujícího gonadotropin a jeho schopnost ochránit ženy před předčasným přechodem po absolvování chemoterapie.

Předčasná menopauza v důsledku chemoterapie

Chemoterapie u premenopauzálních pacientek s časně diagnostikovaným karcinomem prsu může vyvolat poruchy menstruačního cyklu, které mohou vést až k předčasné menopauze a infertilitě. Proto se u těchto pacientek hledá způsob jak ochránit jejich fertilitu.

Jednou z možností je dočasná suprese funkce vaječníků pomocí agonisty hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRHa) goserelinu. Z dostupných studií je patrné, že terapie GnRHa je bezpečná a snižuje pravděpodobnost předčasné menopauzy (POI – předčasné ovariální insuficience) vyvolané chemoterapií. 

Goserelin je agonista GnRH, který se používá k tlumení produkce testosteronu a estrogenu během léčby karcinomu prsu či prostaty a také endometriózy.

Studie OPTION

Studie OPTION se zaměřila přímo na použití goserelinu u žen, jimž byla indikovaná chemoterapie v případě operovatelného karcinomu prsu bez hormonální závislosti nebo bez nutnosti suprimovat funkci vaječníků v rámci léčby. Součástí studie byly dotazníky na kvalitu života (QoL) sbírané v průběhu léčby i po jejím skončení (až 5 let od začátku terapie).

Celkem bylo do studie zařazeno 227 pacientek (chemoterapie ± goserelin) a primární analýza byla provedena u 202 z nich.

Výsledky

Goserelin snížil výskyt amenorey mezi 12. a 24. měsícem na 22 % v porovnání s 38 % v kontrolní skupině (p = 0,015) a výskyt POI na 18,5 % v porovnání s 34,8 % v kontrolní skupině (p = 0,048). Koncentrace folikuly stimulujícího hormonu byla také nižší u všech žen léčených goserelinem ve 12. (p = 0,027) a 24. (p = 0,001) měsíci.

U pacientek léčených goserelinem byly v průběhu terapie ve vyšší míře zaznamenány vazomotorické symptomy, které odezněly do 24 měsíců. Návaly horka byly pozorovány 2× častěji ve skupině s chemoterapií (40,9 %) v porovnání se skupinou chemoterapie + goserelin (21,3 %).

Alespoň jeden dotazník zaměřený na QoL vyplnilo 213 pacientek. Mezi oběma skupinami nebyl signifikantní rozdíl v parametrech QoL. V obou došlo ke snížení QoL ve 3. a 6. měsíci terapie, návrat na původní hodnoty potom nastal po 12 měsících.

Závěr

Ženy v produktivním věku s diagnostikovaným karcinomem prsu zaznamenaly po přidání goserelinu k chemoterapii krátkodobý pokles kvality života. Goserelin snížil výskyt předčasného přechodu.

(eko)

Zdroj: Leonard R., Yellowlees A., Mansi J. et al. The affect of goserelin on the QoL of women having chemotherapy for EBC: results from the OPTION trial. Breast 2020 Aug; 52: 122–131, doi: 10.1016/j.breast.2020.05.009.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se