Diagnostika, léčba a výsledky dosahované u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve střední Evropě

6. 1. 2021

V červnu 2020 byly v časopisu Radiology and Oncology publikovány výsledky analýzy dat pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) stadia III ze středoevropského registru. Početný tým v čele s českými odborníky se zaměřil na používané diagnostické a terapeutické postupy a výsledky léčby dosahované v reálné praxi.

Analyzovaná data

Jednalo se o multicentrickou prospektivní neintervenční studii. Autoři využili údaje z webového registru pacientů s NSCLC a centrálně je analyzovali. Zařazeno bylo 583 nemocných léčených mezi březnem 2014 a březnem 2017. Sledováni byli do února 2018, medián doby sledování činil 30 měsíců.

Sledovaná populace

Z 583 pacientů průměrného věku 65 let bylo 32 % žen. 7 % zařazených nikdy nekouřilo. Výkonnostní stav pacientů podle ECOG byl ve 25 % případů 0, v 58 % 1, ve 12 % 2 a v 5 % 3. Většina pacientů (53 %) měla diagnostikovaný spinocelulární karcinom, 38 % adenokarcinom, u 10 % byla zjištěna mutace EGFR. K úbytku tělesné hmotnosti během 3 měsíců před vstupem do studie došlo ve 21 % případů.

Staging

K diagnóze a stagingu onemocnění byl v 96 % použit rentgen hrudníku, v 97 % CT hrudníku, ve 28 % PET-CT nebo PET, ve 20 % zobrazení mozku, v 89 % bronchoskopie, ve 14 % endobronchiální či endoskopická ultrasonografie a v 9 % CT naváděná biopsie.

Ve stadiu IIIA bylo 55 % pacientů, zbývajících 45 % ve stadiu IIIB. Postižení stejnostranných lymfatických uzlin (N2) bylo zjištěno u 60 % pacientů, postižení druhostranných uzlin (N3) u 23 % pacientů. Postižení mediastinálních uzlin bylo histopatologicky potvrzeno u 29,5 % pacientů.

Indikovaná léčba

Medián doby od stanovení diagnózy do zahájení léčby činil 23 dní (rozmezí 0–369 dní). U 56 % pacientů byla použita kombinovaná léčba zahrnující více terapeutických modalit: u 34 % se jednalo o chemoradioterapii, u 13 % o kombinaci chirurgické léčby a chemoterapie. Pokud se týká použití jedné terapeutické modality, u 26 % pacientů byla použita samotná chemoterapie, u 12 % samotná radioterapie hrudníku a u 1,5 % samotný chirurgický výkon. 5 % nemocných byla podávána nejlepší podpůrná péče. Profylaktická kraniální radioterapie nebyla použita u žádného pacienta.

Výsledky léčby

Z 334 pacientů, u nichž byla hodnotitelná nejlepší celková odpověď na léčbu, byla kompletní remise zjištěna ve 27,5 %, parciální remise v 35,9 %, stabilizace onemocnění ve 24,9 % a progrese onemocnění v 11,7 % případů. Medián celkového přežití dosáhl 16,8 měsíce, medián přežití bez progrese 11,2 měsíce. S delším přežitím bylo spojeno stadium IIIA, ženské pohlaví, absence úbytku tělesné hmotnosti, patologické potvrzení postižení mediastinálních uzlin a kombinovaná terapie zahrnující více modalit.

Závěr

Autoři svou práci hodnotící poznatky z reálné praxe uzavírají mimo jiné s tím, že ukázala velkou heterogenitu v diagnostice a léčbě NSCLC stadia III v zemích střední Evropy a naznačila, že by se měl zvýšit podíl zobrazení pomocí PET-CT, zobrazení mozku a invazivního mediastinálního stagingu před zahájením podávání kombinované léčby.

(zza)

Zdroj: Zemanová M., Pirker R., Petruželka L. et al. Care of patients with non-small-cell lung cancer stage III – the Central European real-world experience. Radiol Oncol 2020 May 28; 54 (2): 209−220, doi: 10.2478/raon-2020-0026.Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se