Vliv zolpidemu na kvalitu spánku a další parametry u pacientů v peroperačním období

9. 9. 2020

Kvalita spánku je důležitým faktorem ovlivňujícím funkční výsledky, intenzitu bolesti, ale také spokojenost pacientů v peroperačním období. Poruchy spánku jsou přitom u nemocných po operaci běžným problémem. Prospektivní studie hodnotila vliv zolpidemu na kvalitu spánku a další parametry u pacientů podstupujících implantaci totální endoprotézy kyčle pro pokročilou osteoartrózu.

Úvod

Většina pacientů podstupujících rozsáhlé operační výkony, mezi něž se řadí například implantace endoprotézy kyčle či kolene, zaznamenává v pooperačním období závažné zhoršení kvality spánku, což značně ovlivňuje funkční výsledky, rychlost zotavení, intenzitu bolestí, ale také spokojenost s operačním výkonem. Kvalitu spánku nicméně může narušovat už samotné průvodní onemocnění. Například noční bolesti spojené se zhoršením kvality a délky spánku jsou typické pro pokročilé formy osteoartrózy.

Terapie zaměřená na zlepšení kvality spánku v peroperačním období by tak neměla být opomíjena. Prospektivní studie čínských autorů hodnotila vliv zolpidemu na kvalitu spánku a další parametry u hospitalizovaných pacientů podstupujících unilaterální implantaci totální endoprotézy kyčle pro pokročilou osteoartrózu.

Metodika studie

Do prospektivní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované jednocentrové klinické studie bylo zahrnuto celkem 160 pacientů. Ti byli v poměru 1:1 randomizováni k terapii zolpidemem v dávce 10 mg nebo k podávání placeba. Terapie byla zahájena 2 dny před výkonem a poté 5 dnů v pooperačním období, léky byly podávány 30 minut před ulehnutím k spánku.

U pacientů byla hodnocena bolestivost v pooperačním období pomocí vizuální analogové škály (VAS), užívání analgetik a antiemetik, kvalita spánku pomocí Epworthské škály spavosti (ESS) a Pittsburského indexu kvality spánku (PSSI). Dále byly hodnoceny kvalita života pomocí dotazníku QoR-40, výkon prostřednictvím skóre Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) a výskyt úzkosti a depresí pomocí Hamiltonovy škály.

Výsledky 

Průměrný věk zúčastněných pacientů činil 66,06 ± 8,44 roku, přičemž ve zkoumaném vzorku byly převážně zastoupeny ženy, a to z 82 %. V základních demografických ukazatelích a vstupních hodnotách jednotlivých parametrů se obě skupiny signifikantně nelišily, až na parametr délky hospitalizace. U léčené skupiny byla pozorována signifikantně kratší doba hospitalizace (5,44 ± 1,76 vs. 7,24 ± 3,23 dne; p < 0,05), kratší doba do první vertikalizace a samostatné chůze.

U nemocných v léčené skupině bylo v pooperačním období pozorováno signifikantní snížení skóre VAS v pooperačním období oproti pacientům na placebu (1. pooperační den 7,43 vs. 9,48; 3. pooperační den 6,37 vs. 8,98; 5. pooperační den 4,75 vs. 7,00). U pacientů v léčené skupině také byla pozorována signifikantní redukce užívání analgetik a antiemetik, zlepšení kvality života hodnocené pomocí QoR-40 a lepší pooperační výsledky hodnocené pomocí HOOS (p < 0,05).

Signifikantní rozdíl byl dále pozorován v samotných parametrech hodnocení kvalitu spánku a denní spavosti (p < 0,05), a to s lepšími výsledky pro pacienty v léčené skupině ve všech hodnocených aspektech Pittsburského indexu kvality spánku a nízké denní spavosti hodnocené pomocí Epworthské škály spavosti. Signifikantně lepších výsledků bylo v léčené skupině dosaženo i v Hamiltonově škále úzkosti a deprese.

Závěr

Z výsledků studie vyplynulo, že podávání zolpidemu před spánkem vedlo u pacientů v peroperačním období ke zlepšení kvality spánku, kvality života, vyšší spokojenosti s operačním výkonem, ale také ke zlepšení funkčních výsledků nebo redukci délky hospitalizace.

(holi)

Zdroj: Shakya H., Wang D., Zhou K. et al. Prospective randomized controlled study on improving sleep quality and impact of zolpidem after total hip arthroplasty. J Orthop Surg Res 2019 Sep 3; 14 (1): 289, doi: 10.1186/s13018-019-1327-2.Štítky
Geriatrie a gerontologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se