Alternativa benzodiazepinů či klomethiazolu v léčbě alkoholového abstinenčního syndromu?

20. 3. 2020

Alkoholový abstinenční syndrom (AAS) je stav potenciálně ohrožující pacienta na životě. Metaanalýza publikovaná v časopisu Pharmacopsychiatry v září 2019 se zabývá efektem kombinace tiapridu a karbamazepinu v léčbě AAS. Je tato kombinace plnohodnotnou alternativou benzodiazepinů či klomethiazolu?

Karbamazepin a tiaprid

Karbamazepin je antikonvulzivum běžně využívané v léčbě záchvatových stavů a neuropatické bolesti. Několik studií prokázalo také jeho účinnost v terapii AAS. Tiaprid je antagonista dopaminových receptorů D2 a D3. Používá se v léčbě dyskinezí, negativních symptomů psychóz, agitovanosti a agresivity u seniorů.

Kombinace tiapridu a karbamazepinu účinně ovlivňuje příznaky AAS bez nežádoucí sedace. V této kombinaci účinkuje tiaprid jako anxiolytikum, zatímco karbamazepin působí na halucinace, delirium tremens a epileptické záchvaty. Ve srovnání s běžně užívanými benzodiazepiny zde však nehrozí zneužití a vznik závislosti. Nedostatek důkazů a absence metaanalýzy zabývající se touto problematikou nicméně vede ke zdrženlivosti v užívání zmíněné kombinované terapie v klinické praxi.

Prezentovaná práce si klade za cíl zmapovat dosud publikovaná data a shrnout účinnost a bezpečnost kombinace tiapridu a karbamazepinu v terapii AAS.

Hodnocené studie

Zařazeny byly studie publikované do května 2018. K vyhledávání autoři využili databází PubMed, EMBASE, OVID, Cochrane, Google Scholar a Scopus. Klíčovými slovy pro vyhledávání byly tiapride, carbamazepin, alcohol withdrawal, alcohol dependence a alcohol abuse. Na základě těchto klíčových slov bylo primárně nalezeno 290 článků. Po vyřazení nerelevantních prací zůstalo 7 studií.

Většina hodnocených studií využívala pro posouzení míry závažnosti abstinenčních příznaků nástroj Clinical Institute Withdrawal Assessment (CIWA) nebo jeho revidovanou verzi (CIWA-Ar). Tato škála hodnotí 10 běžných odvykacích symptomů: nevolnost a zvracení, třes, paroxysmální pocení, úzkost, agitovanost, poruchy čití, sluchové poruchy, poruchy zraku, bolesti hlavy a orientaci. Každá položka je hodnocena nezávisle (0−7 bodů, orientace je hodnocena 0−4 body). Maximální skóre činí 67. Celkový počet bodů odpovídá závažnosti abstinenčního syndromu (mírná < 15; středně těžká 16−20; těžká > 20).

Výsledky a diskuse

Kombinace tiapridu a karbamazepinu může účinně redukovat abstinenční příznaky u pacientů závislých na alkoholu (p < 0,0001). Příznivý efekt této terapie navíc přetrvával v čase. Tiaprid a karbamazepin se navzájem potencují v ovlivnění vegetativních projevů AAS a snižují riziko epileptických záchvatů. Podle Franze et al. by zmíněná kombinace mohla u pacientů s AAS snížit výskyt sekundárních epileptických záchvatů účinněji než klomethiazol. Účinku je při použití tiapridu + karbamazepinu navíc dosaženo rychleji než při podávání klomethiazolu.

Závěr

Podle této metaanalýzy je kombinace tiapridu a karbamazepinu v léčbě AAS účinnou alternativou benzodiazepinů i klomethiazolu. Její bezpečnost je ovšem třeba ověřit v dalších studiích.

(dos)

Zdroje:
1. Latifi S., Messer T. The efficacy of tiapride and carbamazepine combination therapy in reducing alcohol withdrawal symptoms: a systematic review and meta-analysis. Pharmacopsychiatry 2019 Sep; 52 (5): 209–216, doi: 10.1055/a-0795-3689.
2. Franz M., Dlabal H., Kunz S. et al. Treatment of alcohol withdrawal: tiapride and carbamazepine versus clomethiazole. A pilot study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2001; 251: 185–192, doi: 10.1007/s004060170039.Štítky
Geriatrie a gerontologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se