Účinnost dabigatranu na trombus v oušku levé síně u pacientů s fibrilací síní

22. 2. 2021

Přímý inhibitor trombinu dabigatran prokázal v menší klinické studii zajímavou účinnost u pacientů s fibrilací síní a trombem v oušku levé síně. Čínští autoři hodnotili výsledky antikoagulační léčby pomocí transthorakální a transezofageální echokardiografie.

Metodika a průběh studie

Celkem 58 pacientů s paroxysmální nebo perzistující fibrilací síní a trombem v oušku levé síně výzkumníci vyšetřili při vstupu do studie a po 3 měsících léčby dabigatranem v dávce 150 mg 2× denně. Účastníci studie byli průměrného věku 59,2  ±  7,7 roku a většinu tvořili muži (69 %). Po léčbě byli rozděleni do skupiny s dosaženým účinkem léčby a bez účinku a mezi těmito skupinami byly porovnány vstupní hodnoty ultrazvukového vyšetření: průměr levé síně, ejekční frakce levé síně, ejekční frakce levé komory, rychlost průtoku ouškem levé síně a velikost trombu.

Výsledná zjištění

Po 3 měsících léčby dabigatranem došlo k úplnému rozpuštění trombu u 15 (25,9 %) pacientů. U 21 pacientů došlo k jeho významnému zmenšení. Podíl pacientů s dosaženým účinkem léčby tedy činil 62,1 % (36 z 58 účastníků studie).

V porovnání se skupinou, u které nebylo dosaženo účinnosti léčby, měli pacienti s dosaženou účinností menší průměr levé síně při vstupu do studie a méně často u nich přetrvávala fibrilace síní. Dále měli vyšší ejekční frakci levé síně a vyšší rychlost proudění krve v oušku levé síně při vstupu do studie. Rozdíly byly statisticky významné (p < 0,05).

Multivariační logistická regresní analýza ukázala, že faktory nezávisle spojenými s dosažením účinnosti dabigatranu jsou u těchto pacientů typ fibrilace síní, průměr levé síně, její ejekční frakce a rychlost proudění krve v oušku levé síně.

(zza)

Zdroj: Xing X. F., Liu N. N., Han Y. L. et al. Anticoagulation efficacy of dabigatran etexilate for left atrial appendage thrombus in patients with atrial fibrillation by transthoracic and transesophageal echocardiography. Medicine (Baltimore) 2018; 97 (26): e11117, doi: 10.1097/MD.0000000000011117.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se