Může být současné podávání dabigatranu s antiretrovirovými léky účinné a bezpečné?

6. 5. 2021

V roce 2019 byly publikovány první výsledky týkající se současného užívání antiretrovirových léků a perorálního antikoagulans. Jednalo se o 14 pacientů s fibrilací síní a infekcí HIV, u nichž současné podávání dabigatranu s antiretrovirovými léky nebylo spojeno s výskytem tromboembolické příhody ani krvácení během sledování trvajícího až 40 měsíců.

Cíl studie

Současné podávání perorálních antikoagulancií a antiretrovirových léků dosud brzdí obava z neověřených interakcí mezi těmito třídami léčiv. Australští autoři jako první publikovali výsledky sledování souboru 14 mužů s fibrilací síní a infekcí HIV, u nichž byla tato kombinace úspěšně nasazena.

Charakteristika sledovaných pacientů

Průměrný věk pacientů činil 64 let (rozmezí 50–81 let), žádný z nich neměl poškozené jaterní funkce a 3 měli středně těžké poškození funkce ledvin (eGFR 45–60 ml/min/1,73 m2). Pacienti byli sledováni po dobu 2–40 měsíců, s mediánem 12 měsíců.

Všichni pacienti užívali antiretrovirové přípravky: nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, inhibitory HIV integrázy, proteázové inhibitory nebo antagonisty receptoru CCR5.

Farmakokinetika a bezpečnostní profil dabigatranu

Všichni pacienti užívali dabigatran ze skupiny nových perorálních antikoagulancií (NOACs), a to v dávce 110 mg 2× denně. Medián vrcholové sérové hladiny dabigatranu činil 125 ng/ml a medián údolní hladiny 48 ng/ml. U 5 z nich byla dávka dabigatranu zvýšena na 150 mg 2× denně z důvodu údolní hladiny dabigatranu < 69,3 ng/ml. Přesto zůstala u této podskupiny v 60 % případů údolní hladina < 40 ng/ml a medián vrcholové hladiny činil pouze 76 ng/ml, což jsou výrazně nižší hladiny než ve studii RE-LY.

U žádného z pacientů se během sledování nevyskytla nežádoucí krvácivá ani tromboembolická příhoda.

Závěr

I když se jedná o malý soubor pacientů, představuje v době své publikace nejpočetnější analýzu současně podávané léčby perorálním antikoagulans a antiretrovirovými léky. Přestože není monitorování léčby dabigatranem u obecné populace vyžadované, autoři jej z důvodu absence studií farmakologických interakcí mezi těmito třídami léků navrhují jako vhodný postup u populace léčené zároveň antiretrovirotiky.

(zza)

Zdroj: Perram J., O'Dwyer E., Holloway C. Use of dabigatran with antiretrovirals. HIV Med 2019; 20 (5): 344−346, doi: 10.1111/hiv.12722.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se