Elastografie jater: moderní trend v diagnostice chronických jaterních onemocnění


Autoři: Karel Dvořák
Působiště autorů: Oddělení gastroenterologie a hepatologie Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2018; 64(10): 899-900
Kategorie: Editorial

Komentář k Editorial on

Uzlová N et al. Transietní elastografie – přínos v hodnocení vývoje jaterního onemocnění. Vnitř Lék 2018; 64(10): 916–922.

Jedním z nejvýznamnějších prognostických ukazatelů u pacientů s chronickým jaterním onemocněním je pokročilost jaterní fibrózy. Staging jaterní fibrózy ovlivňuje nejen terapeutická rozhodnutí, ale časné rozpoznání pokročilé fibrózy/cirhózy umožňuje také časné zařazení pacientů do screeningu portální hypertenze a hepatocelulárního karcinomu. Diagnostika jaterní fibrózy prodělala za posledních 15 let zásadní vývoj. V roce 2003 byl firmou Echosense uveden na trh přístroj Fibroscan®, který způsobil doslova revoluci. Tento jednoúčelový přístroj hodnotí pokročilost jaterní fibrózy na základě měření tuhosti jaterní tkáně (elastografie), a významně tím snížil potřebu provádět jaterní biopsii. Technologie je v současnosti nazývána Vibration Controlled Transient Elastography – VCTE a přístroj i metoda zažívá celosvětový rozmach. S jejím využitím nás v tomto čísle seznamuje článek N. Uzlové et al z FN Královské Vinohrady v Praze.

V současnosti jsou k hodnocení tuhosti jaterní tkáně v klinické praxi užívány zejména na ultrasonografii (USG) založené metody elastografie, dále existuje ještě elastogafie provedená pomocí magnetické rezonance/MR-elastogafie, která není zatím nikde v České republice dostupná. USG metody jsou varianty tzv. shear-wave elastografie (SWE). Existuje několik metod SWE, které se liší způsobem, jak jsou střihové (nazývány též příčné vlny – shear-waves) generovány a co je měřeno. Při VTCE, kterou využívá přístroj Fibroscan®, jsou impulzy vytvářeny mechanicky pomocí pístu (vibrací). Vzniká tak střihová vlna šířící se játry v ose USG paprsku, jejíž rychlost propagace je měřena pomocí USG vln, a na základě toho se kvantifikuje elasticita jaterní tkáně.

V roce 2008 přišla firma Siemens s technologií ARFI (Acustic Radiation Force Impulse), která k vytvoření střihových vln využívá akustické pulzy generované USG sondou. Ty pak deformují jaterní tkáň, čímž vytvářejí střihové vlny o nízké amplitudě, které jsou kolmé na osu USG paprsků. Rychlost šíření střihových vln je pak měřena následnými měřícími paprsky vyslanými stejnou sondou obdobně jako u přístroje Fibroscan®. ARFI (v dnešní době řazená do kategorie point-SWE), stejně jako další příbuzné metody (např. 2D-SWE firmy SuperSonic Imagine) má zásadní výhodu v tom, že je integrována do klasického USG přístroje. Elastografické vyšetření jater tak může být nejen součástí klasického USG vyšetření břicha, vyšetřující lékař má také plnou vizuální kontrolu, v jaké oblasti je elastografické měření prováděno a je možné oblast měření upravovat. Tím tak překonává jednu ze zásadních nevýhod přístroje Fibroscan®. Nevýhodou může být menší objem měřené tkáně – u SWE elastografie je hodnocena oblast měření velikosti 5 × 10 mm, u přístroje Fibroscan® je to asi 10 × 40 mm.

S rozvojem elastografických metod souvisí i jejich rozšiřování do dalších oblastí. Je prokázáno, že tuhost jaterní tkáně dobře koreluje s portální hypertenzí do hodnoty HVPG 12 mm Hg (gradient mezi tlakem ve volné jaterní žíle a v zaklínění) a elastografické vyšetření je tak možno využít k predikci přítomnosti klinicky signifikantní portální hypertenze a v kombinaci s hodnotou trombocytů i k predikci přítomnosti jícnových varixů. Dále jsou tu snahy o elastografické měření tuhosti dalších orgánů, jako jsou slezina, ledviny nebo pankreas. Zde Fibroscan® naráží na zmíněný problém absence vizuální kontroly měřené oblasti a publikované práce uvádějí nutnost předchozího zaměření sonografickým přístrojem.

SWE nebo obdobný elastografický modul již v dnešní době implementují do svých přístrojů prakticky všichni výrobci. Nevýhodou ostatních elastografických metod ve srovnání s užitím přístroje Fibroscan® je určitá nejasnost v interpretaci naměřených výsledků a cut-off hodnotách pro jednotlivé stupně jaterní fibrózy, protože jednotlivé přístroje se v naměřených hodnotách liší. V tomto ohledu je jistě Fibroscan® nejdál a tato technologie má nejvíce publikovaných dat. Jako jediný výrobce dodává s přístrojem také tabulku pro interpretaci naměřených hodnot pro jednotlivé etiologie jaterního onemocnění. Možná i to vedlo společnost GE Healthcare k vývoji sono­grafického přístroje Logiq S8, který byl představen v loňském roce a může v sobě implementovat jak vlastní elastografický modul, tak modul Fibroscan®. Vyšetřující si tak může vybrat, zda bude tuhost jater měřit USG sondou, nebo sondou Fibroscan®.

Z klinického hlediska má největší význam rozpoznání nebo vyloučení pokročilé jaterní fibrózy/cirhózy, což je možné všemi metodami a přístroji. Elastografie umožňuje nejen vyšetřit pacienta neinvazivně bez rizika komplikací, ale umožňuje také vyšetřit mnohem více pacientů opakovaně, což se v době epidemie obezity a metabolického syndromu, a tedy i NAFLD (nealkoholového postižení jater při steatóze) jenom hodí. Která z elastografických technologií nakonec převáží, ukáže budoucnost.

Doporučené postupy pro elastografické měření tuhosti jaterní tkáně jsou v aktualizované podobě z roku 2017 k dispozici na stánkách Evropské společnosti pro ultrasonografii v medicíně (www.efsumb.org).
 

prim. MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.

karel.dvorak@nemlib.cz

Oddělení gastroenterologie a hepatologie Krajské nemocnice Liberec, a.s.

www.nemlib.cz

Doručeno do redakce 29. 1. 2018


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2018 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se