Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2018; 64(10): 973-974
Kategorie: Z odborné literatury

Milan Halenka, Zdeněk Fryšák. Atlas ultrasonografie štítné žlázy

Maxdorf: Praha 2017. 2. rozšíření vydání. 360 stran. ISBN 978-80-7345-535-4

V nakladatelství Maxdorf vyšlo 2. rozšířené vydání Atlasu ultrasonografie štítné žlázy autorů MUDr. Milana Halenky, Ph.D., a doc. MUDr. Zdeňka Fryšáka, CSc., z III. Interní kliniky LF UP a FN Olomouc. Už s prvním vydáním knihy dostali čtenáři vynikající studijní materiál určený pro velmi široké spektrum lékařů. V postgraduálním vzdělávání se stala publikace nenahraditelnou pro všechny endokrinology i radiology, kteří se věnují sonografii krku.

Rychlost, s jakou bylo 1. vydání knihy rozebráno, je nejlepším důkazem, jak taková učebnice scházela. Nepochybně z ní studují nejen mladí lékaři, ale našla místo i na pracovním stole zkušených sonografistů. Je to odrazem postavení ultrasonografie v diagnostice tyreopatií, zejména tyreoidálních uzlů. Stejně tak i stoupající kvalita přístrojové techniky, která je dnes běžně využívána v endo­krinologických ambulancích, vede ke snaze ultrasonograficky vyšetřovat a popisovat nálezy opravdu dobře.

Přeji druhému rozšířenému vydání Atlasu ultrasonografie štítné žlázy mnoho nadšených čtenářů.

MUDr. Karel Starý

karel.stary@volny.cz

Endokrinologická ambulance Interní gastro­enterologické kliniky LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice

www.fnbrno.cz

Doručeno do redakce 30. 8. 2018Jan Vojáček, Jiří Kettner, Jaroslav Dušek et al. Klinická kardiologie

Maxdorf: Praha 2017. 3. vydání. 1 193 stran. ISBN 978-80-7345-549-1

Kniha Klinická kardiologie, napsaná kolektivem 61 významných českých kardiologů a lékařů příbuzných oborů, koordinovaná hlavním spoluautorem prof. J. Vojáčkem se dočkala již 3. aktualizovaného vydání, což svědčí o její kvalitě. Od 2. vydání uplynulo 5 let, což v tak progresivním oboru, jakým je kardiologie, znamená nutnost výrazné aktualizace nových informací. Další motivací pro autory 3. vydání byl také fakt, že kniha je již delší dobu beznadějně rozebraná. Monografie je i v tomto vydání rozdělena do základních 11 klinických oddílů pokrývajících prakticky celou kardiologii. Publikace podává logicky uspořádaný přehled nejdůležitějších a zcela aktualizovaných praktických znalostí z oblasti celé kardiologie a angiologie. Tento obor dnes představuje obrovský objem faktů – velkou předností knihy je to, že se autorům podařilo velmi racionálně vše uspořádat do jednodílné publikace s velkým množstvím přehledných grafů, tabulek a obrázků.

Kniha je rozdělena na 11. kapitol na 1 192 stránkách. V úvodu knihy hlavní autor prof. Vojáček stručně a výstižně popisuje klinický přístup k nemocnému a zamýšlí se nad problematikou medicíny založené na důkazech. Dále prof. Šteiner oprašuje naše znalosti z anatomie a histologie. Poté začíná vlastní problematika kardiologie a angiologie, kapitoly jsou napsány jasně, moderně, výstižně a jsou doplněny kvalitní obrazovou dokumentací. Nebudu zde jednotlivé kapitoly od prevence aterosklerózy, přes arytmologii, srdeční selhání až po angiologii rozebírat, ale chtěl bych vyzdvihnout poslední, 11. kapitolu: Speciální problémy v kardiologii, v níž přední odborníci vnitřního lékařství rozebírají problematiku svých oborů v kontextu postižení srdce a vzájemné ovlivnění nekardiálního a kardiálního postižení: kapitoly Kardiopulmonální resuscitace, Náhlá srdeční smrt, Srdce a genetika, Srdce a systémová onemocnění, Srdce a endokrinní onemocnění, Srdce a metabolická onemocnění, Srdce a ledviny, Srdce a plicní onemocnění, Poranění srdce a velkých cév, Srdce a nádorová onemocnění, Kardiovaskulární systém a těhotenství, Kardiovaskulární systém a fyzická zátěž, Posouzení a péče o kardiologické nemocné v souvislosti s nekardiálními chirurgickými výkony, Srdce a diabetes mellitus, Lékové interakce, Způsobilost k řízení motorových vozidel, Posudková činnost v kardiologii, Rehabilitace u srdečních onemocnění

Co napsat závěrem? Kniha je velmi didakticky a moderně pojatá a doufám, že bude patřit mezi základní publikace nejen na stolech kardiologů, ale i internistů. A jen malé doporučení na závěr. Nedovedu si představit, že bych si na cestu na kongres letadlem tuto knihu vzal do příručního zavazadla a četl. Dnes, v době elektronických médií, chytrých telefonů a hlavně tabletů by měla být kniha k dispozici v elektronické formě, aby si ji mohli lékaři číst i mimo svou pracovnu. Ale s tímto se jistě nakladatelství Maxdorf vypořádá, kniha si zaslouží, abychom ji měli stále při ruce a mohli z ní čerpat potřebné informace kdykoliv. A ještě jednou díky všem autorům za jejich úsilí!
 

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC.

jiri.vitovec@fnusa.cz

I. interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

www.fnusa.cz

Doručeno do redakce 18. 3. 2018Viktor Kašák, Eva Kašáková. Inhalační systémy v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí

Maxdorf: Praha 2017. 148 s. ISBN 978-80-7345-534-7

Jedná se o praktickou a přehlednou knihu napsanou autory, kteří se problematice inhalačních systémů dlouhodobě věnují jak po stránce teoretické, tak praktické, a dobře ji znají ze své každodenní klinické praxe. Publikace je zaměřena na problematiku inhalačních systémů, která detailně mapuje nabídku inhalátorů pro klinickou praxi, a může tak přispět k omezení chyb při jejich používání.

Inhalační cesta je metodou první volby léčby asthma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci. Důvodem je fakt, že inhalačně podané léky působí přímo v dýchacích cestách, v nichž ve srovnání s perorálním podáním dosahují vyšších koncentrací s významně nižším rizikem nežádoucích účinků a rychlejším nástupem účinku úlevových léků.

Inhalačních systémů určených k léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí je v současnosti v České republice k dispozici 16 různých typů, aerosolové a práškové, jednodávkové, mnohodávkové a rezervoárové (areosolový dávkovač – MDI, s možností připojení spaceru, Syncroner, Respimat, Aerolizer, Breezhaler, Handihaler, Zonda, Discus, Ellipta, Forspiro, Easyhaler, Genu­air, Pulmojet, Spiromax, Turbhaler, Twisthaler). Dále pak nebulizátory ultrazvukové, kompresorové, tryskové. S každým může pacient udělat množství chyb, pokud jej neumí správně používat. Jedná se o závažný problém, protože nedostatky v inhalační technice často stojí za špatnou klinickou účinností inhalační terapie, které významně ovlivňují její efektivitu.

Pro léčbu je prioritní stanovení správné diagnózy nemocného, výběr správné kombinace léků a také vhodného inhalačního systému s ohledem na zkušenosti a preference pacienta a jeho schop­­nost správného používání inhalačního sys­tému.

Kniha má obecnou a speciální část, ve které zájemci najdou podrobnosti o 16 inhalačních systémech dostupných v klinické praxi. U každého je popsáno, co udělat před prvním použitím, jak má vypadat správný inhalační manévr a jaké jsou nejčastější specifické chyby u daného inhalátoru. Součástí je i jeho nákres a informace, jak s inhalátorem správně manipulovat a pečovat o něj. Praktické jsou také přehledné tabulky sestavené podle jednotlivých systémů nebo používaných molekul, srovnání výhod a nevýhod jednotlivých inhalačních systémů, seznam dostupných inhalačních bronchodilatancií a jejích kombinací i fixních kombinací k roku 2017.

Autoři doporučují překontrolovat užívání inhalátorů u nemocných 2krát do roka a také vždy při zhoršení klinického stavu nebo změně terapie.

Kniha je určena pro všechny zdravotníky, kteří se starají o pacienty s chronickou bronchiální obstrukcí. Speciální část je navíc koncipována tak, aby byla použitelná i pro pacienty nebo jejich pečovatele.

MUDr. Jiří Vlček

cvespr@seznam.cz

Pneumologická ambulance II. interní kliniky LF MUa FN u sv. Anny v Brně

www.fnusa.cz

Doručeno do redakce 10. 7. 2018Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2018 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×