HevyLite™ – nová metoda detekce monoklonálních imunoglobulinů – editorial


Autoři: Jakub Radocha
Působiště autorů: IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Pavel Žák, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(1): 13-14
Kategorie: Editorialy

Komentář k | Editorial on

Ščudla V et al. Význam vyšetření párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonálních gamapatií. Vnitř Lék 2015; 61(1): 60–71.

Po dlouhou bylo základním kamenem laboratorních vyšetření monoklonálních gamapatií (MG) provedení elektroforézy proteinů séra a moči. Paraprotein je tedy nejstarším známým nádorovým markerem. Laboratorní diagnostika MG se až do roku 2001 opírala pouze právě o elektroforézu a imunofixaci séra nebo moči a i přes pokroky v posledních letech mají obě vyšetření stále nezastupitelnou úlohu při diagnostice a následném sledování MG. Jako první moderní metodika bylo do rutinní praxe zavedeno nefelometrické stanovení volných lehkých řetězců v séru (metodou FreeLiteTM), což je metoda umožňující detekci samotných lehkých řetězců imunoglobulinů ve velmi nízkých koncentracích [1]. Díky zavedení tohoto vyšetření bylo možné vystopovat monoklonální imunoglobulin i u pacientů, u kterých jsme se dříve domnívali, že se jedná o tzv. nesekreční formy MG. Ačkoli zpočátku panovalo velké nadšení ze zavedení nové metodiky, své místo v diagnostice a sledování si i po více letech teprve upevňuje. Hlavním důvodem bylo nekritické přijetí nového vyšetření bez existujících prospektivních studií, které by prokazovaly význam v jednotlivých indikacích.

V tomto čísle časopisu Vnitřní lékařství je uveřejněna práce olomouckých autorů pojednávající o významu a využití metody stanovení párů lehkých a těžkých řetězců (HLC) a jejich poměru (HLCr) HevyLiteTM (The Binding Site, Birmingham, UK), která svým rozsahem a komplexitou pojetí problému nemá v české ani světové literatuře obdoby.

V roce 2009 byla představena zcela nová metoda stanovení párů lehkých a těžkých řetězců imunoglobulinů. Jedná se o nefelometrickou metodu s využitím specifických protilátek proti junkčním epitopům párů lehkých a těžkých řetězců ve třídách G, A a M vždy ve dvojici κ a λ [2]. K zavedení nových metod do diagnostiky MG nás nutí některé laboratorní limitace elektroforézy a imunofIxace, které toto vyšetření může překonat. Zejména v případě IgA typu paraproteinu se často setkáváme s jeho migrací při elektroforéze v různých frakcích a proužek může být překryt komigrujícími proteiny [3]. Totéž platí i pro detekci malého množství paraproteinu, neboť HevyLiteTM detekuje monoklonální proteiny s větší přesností ze stejných důvodů. Současně jsou také eliminovány další problémy tradičního stanovení paraproteinu, jako jsou změny hematokritu, kinetika imunoglobulinů v séru apod. V současné době existuje již řada studií, které poukazují na význam této metody v diagnostice, léčbě i stanovení prognózy pacientů s MG. Ve studii Koulierise z roku 2012 [4] a Bradwella z roku 2013 [5] byl prokázán prognostický význam vysoce abnormálního HLCr u pacientů s mnohočetným myelomem (MM), hodnota HLCr predikovala celkové přežití dokonce lépe než dosud nejčastěji využívaný marker β2-mikroglobulin. Za stěžejní důvod není považováno absolutní množství klonálního proteinu (které samo o sobě nekoreluje s prognózou nemocných s MM), ale především suprese produkce druhého neklonálního řetězce z páru příslušného imunoglobulinu (tedy např. při klonalitě IgG κ pokles IgG λ). Tato tzv. imunoparéza byla již opakovaně prokázána jako prognostický faktor nejen u MM, ale i monoklonální gamapatie nejasného významu [6].

Vzhledem ke stále se zlepšujícím možnostem léčby MM je v centru zájmu v posledních letech také precizní stanovení reziduální choroby. Právě detekce malého množství paraproteinu při negativní imunofixaci je jedním z intenzivně zkoumaných témat. Po úvodním zklamání ze stanovení FreeLiteTM v kompletní remisi MM (normalizace nepřináší klinický benefit pro pacienty) [7], přináší HevyLiteTM pravděpodobně lepší zhodnocení reziduální monoklonální komponenty [8]. Nejen že pokles HLC a normalizace HLCr koreluje s dobou do progrese pacientů s MM, ale i zvýšení normalizovaného HLCr může předikovat relaps onemocnění dříve, než ho zachytí imunofixace. Klinický význam bude ale nutné posoudit s ohledem na další studie, protože stále existují pacienti s pozitivní imunofixací a normálním HLCr, existuje i tzv. light chain escape fenomén, kdy při relapsu MM jsou přítomny pouze lehké řetězce a řada dalších problémů, které laboratorní diagnostice připravuje biologické chování MM.

V tomto kontextu je nutné chápat HevyLiteTM jako metodu komplementární k ostatním vyšetřovacím postupům, nikoli jako metodu, která by nahradila stávající panel vyšetření (imunofixace nadále zůstává zlatým standardem). Společně s ostatními moderními metodami (jako např. vícebarevnou průtokovou cytometrií) se může stát významným nástrojem v diagnostice a léčbě MG a pravděpodobně si upevní svou pozici v diagnostickém panelu. Stejně tak bude jistě využívána kromě diagnostiky myelomu a monoklonální gamapatie nejasného významu i v případech méně častých plazmocelulárních dyskrazií, jako je amyloidóza, Waldenströmova makroglobulinemie a řada dalších lymfoproliferativních chorob.

MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.

jakub.radocha@centrum.cz

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

www.fnhk.cz

Doručeno do redakce 3. 10. 2014


Zdroje

1. Bradwell AR, Carr-Smith HR, Mead GP et al. Highly sensitive, automated immunoassay for immunoglobulin free light chains in serum and urine. Clin Chem 2001; 47(4): 673–680.

2. Bradwell AR, Harding SJ, Fourrier NJ et al. Assessment of monoclonal gammopathies by nephelometric measurement of individual immunoglobulin kappa/lambda ratios. Clin Chem 2009; 55(9): 1646–1655.

3. Boyle EM, Fouquet G, Guidez S et al. IgA kappa/IgA lambda heavy/light chain assessment in the management of patients with IgA myeloma. Cancer 2014; 120(24): 3952–3957.

4. Koulieris E, Panayiotidis P, Harding SJ et al. Ratio of involved/uninvolved immunoglobulin quantification by HevyliteTM assay: clinical and prognostic impact in multiple myeloma. Exp Hematol Oncol 2012; 1(1): 9. Dostupné z: DOI: <http://doi:10.1186/2162–3619–1-9 >.

5. Bradwell AR, Harding SJ, Fourrier N et al. Prognostic utility of intact immunoglobulin Ig’κ/Ig’λ ratios in multiple myeloma patients. Leukemia 2013; 27(1): 202–207.

6. Katzmann JA, Clark R, Kyle RA et al. Suppression of uninvolved immunoglobulins defined by heavy/light chain pair suppression is a risk factor for progression of MGUS. Leukemia 2013; 27(1): 208–212.

7. Paiva B, Martinez-Lopez J, Vidriales MB et al. Comparison of immunofixation, serum free light chain, and immunophenotyping for response evaluation and prognostication in multiple myeloma. J Clin Oncol 2011; 29(12): 1627–1633.

8. Ludwig H, Miloslavljevic D, Zojer N et al. Immunoglobulin heavy/light chain ratios improve paraprotein detection and monitoring, identify residual disease and correlate with survival in multiple myeloma patients. Leukemia 2013; 27(1): 213–219.

9. Ščudla V, Pika T, Minařík J. Význam vyšetření párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonálních gamapatií. Vnitř Lék 2015; 61(1): 59–70.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se