Úvodní slovo předsedy České internistické společnosti, profesora MUDr. Richarda Češky, CSc., FACP, FEFIM
Česká interna a časopis Vnitřní lékařství v roce 2015


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(1): 3-4
Kategorie: Úvodníky

Vážení a milí členové České internistické společnosti,

vážení a milí čtenáři časopisu Vnitřní lékařství,

dovolte mi na začátku roku 2015 jen krátké ohlédnutí za rokem minulým a současně i malý exkurs do roku nadcházejícího.


Rok 2014 byl v našem zdravotnictví rokem poměrně turbulentním (což ostatně není v posledních letech výjimka ani překvapení). Z hlediska interny považuji rok 2015 především za rok boje za prodloužení časů interního vyšetření a snahy o stabilizaci postgraduálního vzdělávání.

V první otázce šlo nejen o skutečně významný ekonomický propad internistů (který sice řešila vstřícně pojišťovna) a interních oddělení. Je důležité, že se podařilo zjednat nápravu a neskromně si troufám říci, že naše ČIS hrála v jednáních opravdu významnou roli. Prodloužení časů interního vyšetření na původní úroveň má však i dimenzi neekonomickou. Jde alespoň o symbolické přiznání toho, že interní vyšetření je skutečně složité, komplexní a že je třeba zohlednit i nezbytnost širokého nadhledu i zkušenosti u komplikovaných nemocných. V oblasti postgraduálního vzdělávání se podařilo alespoň částečně vyrovnat náročnost atestačních zkoušek z interny v různých komisích. Jarní diskrepance v „úmrtnosti“ při atestacích, která kolísala od 10 do 50 %, sice mohla být i náhodná, spíše však šlo o nesoulad v posuzování a nárocích. Stále je však v postgraduálním vzdělávání co zlepšovat. S novým vydavatelem a po finanční injekci ČIS se podařilo částečně stabilizovat časopis naší společnosti, Vnitřnímu lékařství se však budu ještě věnovat níže. Úspěšné odborné vzdělávací akce završené mimořádně zdařilým výročním kongresem ČIS v Brně ukázaly, že umíme připravit zajímavý program. Rekordní účastí na většině akcí pak dali kolegové z ambulancí, menších nemocnic i klinik najevo, že mají velký zájem o vzdělávání a že i v epoše internetu a elektronické komunikace najdou čas a sílu na návštěvu edukačních setkání. Organizací Pražských evropských dnů interní medicíny jsme navázali na Evropský internistický kongres roku předchozího. Jejich úspěch je dalším potvrzením mezinárodní integrace naší medicíny a dokladem, že česká interna má skutečně špičkovou evropskou úroveň.

Co nás čeká v roce 2015? Věřme, že žádná zásadní překvapení (ta bývají často negativní). Pokusíme se zlepšit organizaci postgraduálního vzdělávání (od letošního roku bude jmenována nová akreditační komise a na jejím složení se chceme shodnout s ČLK i s dalšími subjekty). Určitě bude třeba přepracovat atestační otázky a prohloubit spolupráci komisí. Budeme pokračovat v organizaci vzdělávacích akcí, proběhne jarní a podzimní cyklus Interny Informans, výroční kongres ČIS se uskuteční v pražském Kongresovém centru na Vyšehradě 22.–25. listopadu.

Časopis Vnitřní lékařství se stává přece jen více klinicky orientovaným časopisem a tuto tendenci chceme dále podpořit tematickými čísly k jednotlivým interním oborům. Nově by měla být publikována vybraná, „zpracovaná“ atestační témata. Od letošního roku budou dostávat časopis Vnitřní lékařství všichni členové ČIS, abychom měli všichni společně časopis k dispozici a mohli se i na jeho stránkách nejen poučit, ale i vyjádřit. Uvítáme jakoukoliv aktuální diskusi na stránkách časopisu, aby byl skutečně komunikačním médiem všech internistů. Ano, rozhodnutí výboru společnosti o poskytnutí časopisu všem členům má i negativní důsledek, a to mírný nárůst členského příspěvku u většiny členů. Vím, že to není populární, ale chtěl bych Vás všechny požádat o tuto podporu časopisu, který se Vám odmění opravdu novou kvalitou a zajímavostí. Někteří členové výboru se obávají masového odlivu členů společnosti. Já však věřím, že oněch maximálně 30 Kč měsíčně, kterými přispějeme na svůj vlastní časopis, je fér nabídka a pro převážnou většinu z nás bude spíše pozitivní fakt, že vedle mnoha nevyžádaných tisků dostaneme ve Vnitřním lékařství kvalitu, do jejíhož obsahu budeme mít právo všichni zasahovat.

Samozřejmě, že bude pokračovat elektronická komunikace s našimi členy. Moc Vás prosím, aktualizujte své e-mailové adresy. Věřím, že webové stránky společnosti budou pro Vás všechny nadále informativní a zajímavé. Další elektronická média jako Intranet ČIS nebo e-interna budou i v letošním roce nabízet aktuality z našeho (našich) oborů.

Česká internistická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je společnost velká se širokým zaměřením. Nechť je i v roce 2015 společností pro nás všechny, internisty ambulantní i nemocniční, mladé i zkušené, kolegy zaměřené široce na celé spektrum vnitřních nemocí i pro ty, kteří jsou specializováni v některém z oborů z interny vzešlých. Výbor bude i nadále úzce spolupracovat s primáři interních oddělení a s pracovními skupinami ambulantních a mladých internistů.

Na závěr tohoto novoročního povídání bych rád poděkoval a popřál vše dobré v roce 2015. Vám všem, členům i příznivcům naší společnosti, partnerům, sponzorům a samozřejmě všem, kteří budou s námi spolupracovat, nebo jen nebudou házet klacky pod nohy na cestě ke zlepšení péče o naše nemocné. Ti jsou totiž při všech našich jednáních i v naší práci tím nejdůležitějším.

Praha leden 2015Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se