Využití natriuretických peptidů v dia­gnostice hypertrofie levé komory u obézních hypertoniků s metabolickým syndromem –  editorial


Autoři: V. Adámková
Působiště autorů: Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Praha, vedoucí pracoviště doc. MU Dr. Věra Adámková, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2013; 59(9): 759
Kategorie: Editorial

Špác J et al. Využití natriuretických peptidů v dia­gnostice hypertrofie levé komory u obézních hypertoniků s metabolickým syndromem. Vnitř Lék 2013; 59(9): 769– 755.

Možnosti včasné dia­gnostiky hypertrofie levé srdeční komory, které by nebyly vázané na zobrazovací metody, by významně přispěly ke zrychlení a zlepšení dia­gnostiky a léčby asymptomatických vysoce rizikových nemocných.

V posledních letech je velmi intenzivně zkoumána možnost využití stanovení hodnoty natriuretického peptidu typu B (BNP). Natriuretický peptid Bje syntetizován v srdečních komorách (mechanizmem dependentní p38/ NF.kB) [1]. Hlavním produktem tohoto procesu je peptid o 134 aminokyselinách (preproBNP), který produkuje prohormon (108 AMK), který je dále štěpen na aktivní formu (77– 108 AMK) polypeptidu. BNP je metabolizován na natriuretických receptorech v játrech, plicích, ledvinách a na cévním endotelu a degradován plazmatickými endopeptidázami. Jeho N terminál je markerem pro dia­gnózu srdečního selhání [2].

Vzhledem k tomu, že plazmatická hodnota BNP stoupá při systolické i diastolické dysfunkci LK, bylo by výhodné, kdyby stanovení BNP mohlo sloužit jako marker hypertrofie LK. Je známo, že stanovení natriuretických peptidů je využíváno i v dia­gnostice emergentních stavů.

Pro bližší poznání vlivu natriuretických peptidů na remodelaci stěny levé srdeční komory po infarktu je prováděn výzkum podávání peptidů intravenózně a bylo zjištěno, že exogenní BNP pomáhá (přes adenozintrifosfát senzitivní draslíkové kanály a aktivaci kysličníku dusnatého) k omezení ischemického ložiska a zlepšení reperfuze [3]. Účinek infuzně podaného BNP je velmi podobný podávání inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu.

Dia­gnostika pomocí natriuretických peptidů by mohla být významným zlepšením dia­gnostiky pro vysoce rizikové skupiny nemocných (příkladně diabetes mellitus 2. typu), u kterých mohou být subjektivní obtíže minimální [4], nebo pro nemocné s chronickým onemocněním ledvin, kde byl prokázán nezávislý vztah jak s hodnotou sérového kreatininu, tak kreatininové clearance [5].

Celá řada publikovaných prací svědčí o velkém zájmu zjistit co nejvíce možností dia­gnostického využití BNP pro hypertrofii levé srdeční komory, ale výsledek, který by byl zcela jednoznačný pro všechny rizikové skupiny nemocných, nebyl zatím popsán.

doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.

www.ikem.cz

e‑mail: vead@medicon.cz

Doručeno do redakce: 29. 11. 2012


Zdroje

1. Sahin M, Portakal O, Karagöz T et al. Dia­gnostic performance of BNP and NT- Pro BNP measurements in children with heart failure based on congenital heart defects and cardiomyopathies. Clin Biochem 2010; 43: 1278– 1281.

2. Tang WH, Francis GS, Morrow DA. National Academy of Clinical bio­chemistry Laboratory medicine practice guidelines: clinical utilization of cardiac bio­marker testing in heart failure. Circulation 2007; 116: e99– e109.

3. Pan Y, Zhu W, Ma J et al. Therapeutic effects of continuous infusion of brain natriuretic peptides on postmyocardial infarction ventricular remodelling in rats. Arch Cardiovasc Dis 2011; 104: 17– 28.

4. Cosson S. Usefulness of B type Natriuretic Pepride (BNP) as a screen for left ventricular abnormalities in diabetes mellitus. Diabetes Metab 2004; 30: 381– 386.

5. Vickery S, Price CP, John I et al. Type Natriuretic Peptide (BNP) and Amino Terminal pro BNP in Patients with CKD: relationship to Renal Function and Left Ventricular Hypertrophy. Am J Kidney Dis 2005; 46: 610– 620.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2013 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×