XXV. Dny mladých internistů v Martině


Autoři: P. Horák;  D. Prídavková
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(6): 653
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Ve dnech 25. - 26. května 2006 se v Martině uskutečnily XXV. Dny mladých internistů. Tento rok se setkání konalo v Martině a tradičně se ho zúčastnila řada mladých lékařů z obou republik.

Dny mladých internistů byly konány pod patronací Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS), České internistické společnosti (ČIS), pod záštitou děkana JLK UK v Martině, ředitele Martinské fakultní nemocnice a Spolku lékařů v Martině. Kongres organizovala I. interní klinika JLK UK v Martině, garantem setkání byl přednosta kliniky prof. M. Mokáň, koordinátory doc. J. Sadloňová, MUDr. Prídavková a MUDr. J. Haško.

XXV. dny mladých internistů se aktivně účastnilo více než 60 mladých lékařů s 64 přihlášenými příspěvky s proporcionálním zastoupením účastníků ze Slovenské a České republiky. Účast studentů lékařských fakult byla v tomto ročníku nízká, zazněla pouze jedna studentská práce. Příznivým jevem byla skutečnost, že se aktivně účastnili lékaři nejen z fakultních, ale i z okresních nemocnic obou států. Abstrakta jednotlivých sdělení, která účastníci zaslali do uzávěrky programu, byla publikována v souboru abstrakt a též jako součást časopisu Vnitřní lékařství (Vnitř Lék 2006; 52: 513-542).

Odborný program byl rozdělen do jednotlivých bloků dle tematiky příspěvků a probíhal v posluchárně klinických oborů JLF. Silně byla zastoupena kardiologická (19 prací), gastroenterologická (9 příspěvků) a diabetologická problematika, samostatné sekce byly věnovány také endokrinologii, hematologii, nefrologii a variím.

Konference mladých internistů se účastnil předseda Slovenské internistické společnosti profesor J. Murín, za Českou internistickou společnost její místopředseda a spolupořadatel Dnů mladých internistů prof. V. Ščudla a doc. A. Martínek. Aktivní účastníci setkání měli po oba dny velmi náročný odborný program, přerušený vzhledem k počtu přihlášených jen krátkými přestávkami. Úroveň většiny příspěvků byla neobyčejně dobrá, prezentace byly dokumentovány kvalitní dataprojekcí z Powerpointu. Ve všech sekcích panovala přátelská atmosféra a do někdy velmi živé, ale věcné diskuse se zapojila řada mladých internistů zejména v kardiologické sekci. Předsednictví jednotlivých sekcí se zhostila mimo hostí také řada odborníků z JLF v Martině. Společenský večer proběhl v krásném prostředí Jasenské doliny s možností bohatého občerstvení a tance.

Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Letní školu mladých internistů EFIM v Sintře v Portugalsku. Touto cenou byly oceněny přednášky MUDr. R. Škulce (Praha) „Indukce mírné hypotermie u nemocných po srdeční zástavě - nová naděje“ a MUDr. M. Jačmeníkové z Martina „C-reaktivní protein u nemocných s fibrilací síní“. Dalšími oceněnými byly přednášky MUDr. M. Pytliaka z Košic („Serotonin - nový marker kardiovaskulárního rizika?“, MUDr. K. Starého z Brna („Primární hyperparatyreóza - léčba a její úskalí“), MUDr. J. Minaříka z Olomouce („Proliferace a apoptóza u mnohočetného myelomu a MGUS“) a konečně studentská práce M. Pernického z Bratislavy („Hodnocení předoperačního (ne)kardiovaskulárního rizika nemocných s kolorektálním karcinomem“).

Setkání bylo uzavřeno hodnocením konference prof. Mokáněm. Ocenil dvoudenní setkání po odborné i společenské stránce i jako příležitost neformálního setkávání lékařů a vyzvedl vysokou úroveň přednášek i jejich zdařilou prezentaci. Přínos setkání jednoznačně převýšil některé nedostatky (malá účast na přednáškách, některé sekce s malou diskusní aktivitou účastníků). Prof. V. Ščudla poděkoval jménem všech zúčastněných pořadatelům z I. interní kliniky JLF v Martině za zdařilou organizaci XXV. a pozval všechny mladé lékaře k účasti na XXVI. Dnech mladých internistů, které se budou konat v posledním květnovém týdnu příštího roku v Olomouci.

doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc

www.fnol.cz

e-mail: Pavel.Horak@fnol.cz

Doručeno do redakce: 30. 5. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×