Novinky z redakce


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,26, 2020, No. 1, p. 7.
Kategorie: Novinky z redakce

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou první číslo 26. ročníku, které je monotematické, věnované Richterově transformaci chronické lymfatické leukemie. Je uvedeno editorialem pana profesora Papajíka, který najdete o stránku dále. Je to už druhý rok, co o časopis pečuje redakce v novém složení za Hematologickou společnost, minulý rok byla také obměněna redakční rada Společnosti pro transfuzní lékařství, takže je určitě čas provést malou bilanci. Můžeme konstatovat pozitivní trendy. Významně vzrostl také náklad časopisu, který nyní dosahuje téměř dvou tisíc kusů! Poslední dva roky je časopis také v dobré finanční bilanci, což je výsledek koordinované snahy redaktorů a Mladé fronty, kde zajišťování inzerce nově a úspěšně převzal pan Vladimír Kačenga. Stoupá počet rukopisů, které do redakce dorazily. V roce 2016 to bylo pouhých 16 rukopisů, v roce 2019 jsme jich obdrželi 35. Redakce se na jedné straně snaží zajistit rukopisy aktivní komunikací s potenciálními autory, na druhé straně je ráda, že někteří autoři začali věnovat časopisu svou přízeň dlouhodobě a posílají své rukopisy více méně pravidelně. První autoři by už měli dostávat PDF soubor svého článku automaticky a od letošního roku bude redakce zajišťovat pravidelnou on-line publikaci každého přijatého rukopisu na internetových stránkách Prolekare.cz s předstihem před vydáním článku tiskem. (Na stejném místě jsou k dispozici doposud publikovaná čísla časopisu, vše volně dostupné po registraci čtenáře.) Recenzní řízení je stále prováděno „starým“ způsobem – redaktoři pracně generují anonymizované verze rukopisů a formuláře pro recenzi, o recenzi žádají e-mailem a snaží se uhlídat, aby tyto byly provedeny včas a k autorům se brzy dostalo rozhodnutí. Redakce pracuje na tom, aby byl založen portál časopisu nejen s možností on-line odeslání rukopisu, ale také recenzí. Věříme, že takový redakční portál usnadní publikační proces redaktorům, autorům i recenzentům. Doufáme, že v ověřovacím režimu budeme mít redakční systém k dispozici do konce roku tak, abychom od příštího ročníku mohli zahájit jeho provoz „na ostro“. Je to podle našeho názoru první krok na cestě k získání digitálního identifikátoru pro každý článek (tzv. DOI) a finálně k pokusu o zaregistrování časopisu v databáze PUBMED, na niž se autoři nejčastěji ptají. Databáze PUBMED je mezi lékaři používaná nejčastěji, ale musíme zdůraznit, že náš časopis je dlouhodobě uveden v databázi SCOPUS, takže jednotlivé články lze vyhledat v této databázi. Navíc publikace lze využít jako relevantní výsledek při plnění grantů a jiných publikačních cílů. Redakce si nedělá iluze o dosažení impakt faktoru. K tomu by bylo nezbytné vydávat kompletně anglickou mutaci časopisu a výrazně zvýšit jeho vědecký dopad. Zde lze jenom opakovat, že náš časopis je zaměřený převážně edukačně na domácí čtenářskou obec hematologů a transfuziologů. Zvyšování vědecké kvality časopisu je dlouhodobým cílem redakce a zdá se, že se také zde objevují první pozitivní výsledky. CiteScore časopisu kalkulovaný na stránkách SCOPUS (jde o počet citací článků časopisu v daném roce děleným celkovým počtem článků, které vyšly v časopise během tří předchozích ročníků), který se u Transfuze a hematologie dnes doposud pohyboval od 0,04 do 0,12, za rok 2019 stoupl na hodnotu 0,21 (kalkulace v lednu 2020). Ve výsledku by to mohlo znamenat, že časopis by se mohl letos posunout z aktuálního 116. místa v pořadí časopisů v oblasti hematologie o 10 míst výše (tj. z 3. do 13. percentilu). Další zlepšování je možné pouze tak, že autoři budou více citovat rukopisy publikované v našem časopise. Toho lze dosáhnout pouze dlouhodobou koordinovanou snahou celé autorské obce. Redakce časopisu se snaží autory na to upozorňovat. Výsledkem bude určitě časopis kvalitnější a zajímavější pro Vás, čtenáře. V roce 2020 Vám přeji příjemné chvíle nad stránkami Transfuze a hematologie dnes.

Edgar Faber, hlavní redaktor


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se