Prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc., slaví 70 let


Autoři: Žák Pavel
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,26, 2020, No. 1, p. 71.
Kategorie: Osobní zprávy

V těchto dnech se dožívá prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc., významného životního jubilea – 70. narozenin. Pana profesora jsem poprvé poznal již jako učitele interní katedry. Jeho přednášky ze základů interního lékařství a hematologie vždy odrážely jeho osobnost. Byly odborně dobře připravené, obsahovaly zásadní informace a nikdy nebyly nudné. Dosud si vzpomínám na vtipné poznámky, které doplňovaly jeho sdělení. Později se naše cesty setkaly na společném pracovišti II. a později IV. interní hematologické kliniky, kde jsme společně prožili téměř čtvrt století. Hlavním odborným zaměřením pana profesora byla léčba agresivních hematologických malignit, podpůrná terapie a později transplantace hematopoetických buněk.

Obr. 1.

Do laudace samozřejmě patří životopisná data. Prof. Jebavý se narodil 5. 5. 1950 ve Frýdlantě v Čechách. Střední všeobecně vzdělávací školu navštěvoval v Kladně. V letech 1968–1974 studoval na Vojenském lékařském výzkumném a doškolovacím ústavu JEP v Hradci Králové (všeobecné lékařství). Po promoci nastoupil do ÚVN v Praze, kde v letech 1974–1975 absolvoval postgraduální výcvik. Poté byl odvelen na pozici lékaře u vojenského útvaru PVOS v Ostravě. Teprve v roce 1977 se mohl vrátit do Hradce Králové na Katedru válečného vnitřního lékařství, kde je zaměstnán dosud. Vlastní léčebnou péči vykonával na interních lůžkách II. interní kliniky, po centralizaci hematologické péče na IV. interní hematologickou kliniku FN Hradec Králové zde působí dosud.

Od roku 1995 do roku 2014 byl vedoucím Katedry válečného lékařství. Dizertační práci na téma selektivní dekontaminace GIT u imunosuprimovaných pacientů obhájil v roce 1990. Habilitoval v roce 1994. Habilitační práci zaměřil na využití růstových faktorů v hematologii. V roce 2000 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství. Následovat by mohl dlouhý výčet zastávaných funkcí, ocenění a aktivit. Z těch nejvýznamnějších si dovoluji vybrat, že byl do roku 2016 hlavním odborníkem Armády ČR pro obor vnitřního lékařství, byl předsedou oborové rady pro postgraduální doktorské studium oboru vojenské vnitřní lékařství. Byl školitelem sedmi doktorandů, kteří úspěšně titul obhájili. V současnosti má na starosti správné vedení postgraduální přípravy v rámci FN Hradec Králové, vyučuje na Katedře vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny.

Poznal jsem pana profesora hodně zblízka. Velmi si cením jeho pragmatického přístupu k řešení problémů a jeho upřímného jednání, kdy se nebojí vyslovit vlastní názor. 

Vážený pane profesore, milý Ladislave!

Dovol, abych Ti popřál do dalšího života pevné zdraví a spokojenost v pracovním a rodinném životě.

Za spolupracovníky, kolegy a přátele

Pavel Žák

V Hradci Králové, 12. 1. 2020


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se