XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. 2, p. 115-116.
Kategorie: Kongresy, sympozia, konference, studijní pobyty

Ve dnech 12. 5. – 14. 5. 2013 se konal každoroční národní hematologický sjezd s mezinárodní účastí: XXVII. Olomoucké hematologické dny (OHD), XVII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a 6. ročník sekce „Symposium on Advances in Molecular Hematology“. Pozvání letos přijali významní zahraniční hosté z USA, Spojených arabských emirátů, Finska, Švédska, Španělska, Itálie a Polska, kteří výraznou měrou přispěli k vysoké úrovni jednotlivých edukačních sekcí i vědeckého programu anglického sympozia.

Letošního sjezdu se zúčastnilo celkem 605 hematologů - lékařů, vědeckých pracovníků, pracovníků v ošetřovatelství a zdravotních laborantů z České a Slovenské republiky. K ústní prezentaci bylo přijato 86 sdělení. Novinkou letošního sjezdu byla inovace posterové sekce se 4 elektronickými kiosky umožňujícími interaktivní prezentaci jednotlivých posterů v elektronické podobě. Touto formou bylo v ČR na hematologické půdě poprvé prezentováno 73 posterů.


Nosným tématem letošních OHD byla problematika chronické lymfocytární leukemie, které byly věnovány dvě edukační sekce poskytující komplexní pohled na toto onemocnění. V rámci nich vystoupili i 2 zahraniční hosté. Doktor Davide Rossi (Novara, Itálie) objasnil ve své přednášce nové možnosti diagnostiky Richterovy transformace včetně nových genetických prognostických faktorů. O léčbě první linie u chronické lymfadenózy referoval profesor Tadeusz Robak (Lodz, Polsko). Ucelený edukační blok věnovaný chronické lymfatické leukemii pak završily přednášky domácích expertů z České skupiny pro chronickou lymfatickou leukemii profesora Marka Trněného (Praha), profesorky Šárky Pospíšilové (Brno), profesorky Marie Jarošové (Olomouc), profesora Michaela Doubka (Brno), docenta Lukáše Smoleje (Hradec Králové) a doktorky Renaty Urbanové (Olomouc). Vrcholem edukační sekce byla vyzvaná přednáška profesora Jiřího F. Městeckého (Birmingham, USA), nositele ocenění „Česká hlava“, kterému byl při příležitosti návštěvy Olomouce udělen za celoživotní dílo a spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého (LF UP) v Olomouci čestný doktorát Univerzity Palackého. Profesor Městecký hovořil o funkčních principech slizničního imunitního systému v obraně a toleranci. Profesor Městecký působí jako profesor mikrobiologie na University of Alabama v americkém Birminghamu a je také profesorem imunologie a mikrobiologie na 1. LF Univerzity Karlovy (UK). Městecký je předním odborníkem v oboru mukózní imunity – popsal slizniční toleranci, přispěl k vysvětlení mechanismu vzniku IgA nefropatie a v současné době se soustřeďuje na výzkum očkovací vakcíny proti viru HIV.


Druhým nesporným vrcholem sjezdu byla Wiedermannova přednáška, které se letos ujala paní profesorka RNDr. Blanka Říhová DrSc., vedoucí imunologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, profesorka pro obor imunologie UK a mimořádná profesorka farmacie a farmaceutické chemie, University of Utah, Salt Lake City, USA oceněná v roce 2005 i vyznamenáním „Česká hlava“. Ta ve své přednášce s názvem „Aktivace imunitního systému jako podmínka úspěšné léčby T buněčného lymfomu“ ukázala, jak je v experimentálních podmínkách nesmírně důležité pro definitivní vyléčení myší s lymfomy nalezení vyváženě dávkované chemoterapie se stimulací imunitního systému, přičemž jedno bez druhého samo o sobě k vyléčení většinou nevede.

Mnoho podnětných informací přinesl i program 5 satelitních sympozií s účastí zahraničních přednášejících. Zvláště zajímavé byly prezentace vycházející ze spolupráce olomouckého pracoviště (MUDr. Peter Rohoň) s finskými kolegy (Dr. Anna Kreutzmann) studující imunomodulační vlivy terapie tyrozinkinázovými inhibitory a interferonem-α u chronické myeloidní leukemie. Inspirativní přenášku měl také profesor Kristoffer Hellstrand (Göteborg, Švédsko), který se ve svém sdělení věnoval mechanismům zajišťujícím protinádorový imunitní dohled u akutní myeloidní leukemie. Účinnost stimulace NK buněk pomocí kombinace interleukinu 2 a histaminu dokumentoval výsledky známé randomizované studie, na jejímž základě byl preparát histaminu registrován pro imunoterapii AML.

Tradičně vysokou odbornou úroveň mělo Symposium on Advances in Molecular Hematology, tentokrát věnované třem tematickým okruhům – patologii lymfatické tkáně, novým markerům u leukemií a lymfomů a erytropoéze. V první sekci nejvíce zaujala vyzvaná přednáška profesora Městeckého, věnovaná fyziologii a imunopatologii lidského IgA systému, se zaměřením na IgA odpovědi u HIV. Ve druhé sekci zazněla např. prezentace Dr. Beatriz Colom-Fernandez (Madrid, Španělsko) zabývající se studiem NK buněk u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Sekci věnovanou erytropoéze zahájil profesor Erol Baysal (Dubai, SAE) přednáškou o heterogenitě talasemických mutací na Středním východě. Následovaly přednášky zástupců předních laboratoří věnujících se základnímu i aplikovanému výzkumu červené krevní řady z naší LF UP a z 1. LF UK v Praze.

Vedle odborných témat přilákalo mnoho zájemců i téma věnované úhradě zdravotní péče přednesené právníky, specialisty na problematiku medicínského práva. Svou aktivní účastí dodal lesku XXVII. OHD i děkan LF UP profesor Milan Kolář, který přednesl mimořádně zajímavé a klinicky závažné sdělení o výskytu enterobakterií v gastrointestinálním traktu u hemato-onkologických pacientů. Prestiž XVII. Konferenci ošetřovatelství a zdravotních laborantů přinesla účast paní Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, ředitelky VFN a bývalé ministryně zdravotnictví ČR, která vyjádřila své potěšení nad vysokou úrovní části konference věnované ošetřovatelství a je nutno říci, že za ní nijak nepokulhávala ani úroveň jednání zdravotních laborantů. V polední přestávce druhého dne sjezdu proběhlo shromáždění členů ČHS ČLS JEP, které bylo nejvíce navštíveným shromážděním členské základny ČHS v posledních 20 letech.

Závěrem lze konstatovat, že organizační výbor konference v čele s prezidentem sjezdu profesorem Karlem Indrákem a předsedou organizačního výboru docentem Tomášem Papajíkem a vědecký výbor s předsedou docentem Edgarem Faberem, garanti sympozia „Advances in Molecular Hematology“ profesorka Marie Jarošová a docent Vladimír Divoký společně se všemi dalšími organizátory z Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc a LF UP, opět odvedli kus práce, bez níž by nebylo možno sjezd takového rozsahu uspořádat. Zahraniční ale i domácí hosté ocenili „světovou“ úroveň všech sekcí a vyjádřili přání zúčastnit se i dalších ročníků této konference.

Adam Kuba a Edgar Faber


Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se