Památce prof. MUDr. Jaroslava Mayzlíka, CSc.


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 5, s. 308.
Kategorie: Zpráva

Zcela nečekaně nás 8. března 2011 navždy opustil profesor MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc. Celým svým profesionálním životem se zapsal do historie Fakultní nemocnice Ostrava a Ostravské univerzity, kde stál u zrodu její lékařské fakulty. Dovolte několika řádky připomenout profesní kariéru tohoto vynikajícího chirurga, ale také moudrého a laskavého člověka.

Narodil se ve vesnici, která se jmenuje Porubá a je uprostřed Moravy, nedaleko města Hranice, v místech známých jako Moravská brána. V Hranicích získal vzdělávací propustku k vysokoškolskému vzdělání, maturoval zde v roce 1952. V dalším historickém městě Moravy, v Olomouci, pokračoval ve studiu a vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého. Již během studia se zajímal o medicínu hlouběji než běžní studenti, pracoval jako pomocná vědecká síla u známého ortopeda prof. Dr. Pavlíka a také v té době publikoval svou první odbornou práci – Klippelův-Feilův syndrom, která byla ohodnocena na studentské celostátní konferenci jako nejlepší práce.

Svou chirurgickou dráhu, jak bylo jeho přáním, zahájil v nemocnici v Hranicích a o rok později již působil na chirurgickém oddělení tehdejší Závodní nemocnice Vítkovických železáren v Ostravě. Byla to jistě tvrdá, ale přínosná škola všeobecné chirurgie. Během této doby získal chirurgickou atestaci prvního i druhého stupně (1962, 1968). V roce 1970 odešel na chirurgické oddělení tehdejšího KÚNZ v Ostravě-Zábřehu, jež vedl primář doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc. Pod jeho vedením pokračovala specializace prof. MUDr. Mayzlíka na cévní chirurgii. Dalším významným datem je rok 1983, kdy získal na mateřské univerzitě hodnost kandidáta věd. Dizertační práce byla na téma Chirurgická prevence plicní embolie. Jeho vědecko pedagogická práce pak mohla pokračovat až po sametové revoluci v roce 1989. Habilitoval v roce 1994 v Olomouci a v roce 1999 byl jmenován profesorem chirurgie.

Když byla v Ostravě v roce 1993 zřizována Zdravotně-sociální fakulta Ostravské univerzity, patřil k jejím zakladatelům. Netajil se názorem, že Ostravě by slušela lékařská fakulta, společenské podmínky však tehdy tuto vizi neumožnily. Profesor MUDr. Jaroslav Mayzlík byl čestným členem české a slovenské chirurgické společnosti, traumatologické společnosti, angiologické společnosti a společnosti flebologické. Na vrcholu oficiálních uznání jeho celoživotní práce je nepochybně ocenění traumatologickou společností vyznamenáním Typovského medailí za rozvoj úrazové chirurgie a především pak ocenění České chirurgickou společnosti J. E. Purkyně, která na mezinárodním českém chirurgickém kongresu v Pardubicích a Hradci Králové v září 2004 udělila prof. Dr. Mayzlíkovi prestižní Maydlovu medaili.

Dovolím si citovat z dopisu, jímž doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., tehdy předseda České chirurgické společnosti udělení medaile oznamuje:

„Toto ocenění Vám bylo uděleno pro Vaši vysokou morální a lidskou kvalitu, nezvyklou kultivovanost projevu, výjimečné chirurgické mistrovství a celoživotní nelehkou práci předního chirurga a vysokoškolského učitele. Dokázal jste téměř dokonale spojit vysoké chirurgické mistrovství a laskavost moudrého člověka.“

Co se za těmito vysoce oceňujícími slovy skrývá? Třeba to, že soubory a sestava pacientů, jež pan profesor Mayzlík operoval, patří ve srovnání se sestavami uváděnými v odborné literatuře k největším na světě a vytváří zásadní příspěvek do světového fondu cévní chirurgie. Nebo třeba knižní publikace „Chirurgická prevence plicní embolie“, vydaná v roce 1989 a scénáře k lékařským didaktickým filmům. Na 50 položek tzv. citačního indexu, jediného alespoň trochu objektivního kritéria úspěšnosti a účelnosti publikační činnosti. Dále 330 přednesených referátů, přednášek a příspěvků a 300 časopiseckých publikací a recenzí o odborných knihách. Skrývá se tam však také pocta vynikajícímu pedagogovi, který dokázal svého posluchače vždy zaujmout a na jehož hlas, mimiku, gestikulaci budou všichni s nostalgií vzpomínat.

Měl jsem příležitost poznat profesora MUDr. Mayzlíka již jako hotového chirurga v roce 1968, kdy jsem nastoupil po promoci na chirurgické oddělení Závodní nemocnice Vítkovických železáren v Ostravě. Byl typický tím, že byl viděn velmi často se svazkem odborných časopisů z nemocniční knihovny. Po letech, kdy jsme se opět potkali na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, byl to ten stejný MUDr. Mayzlík, se svazkem časopisů a se zájmem o vědu, o nové věci v cévní chirurgii, ve všeobecné chirurgii, ale i v celé medicíně a ve světě kolem sebe. Jeho nevšední chtivost poznávat, vytrvalá potřeba se soustavně sebevzdělávat je vzorem pro nás ostatní.

Odchod pana profesora MUDr. Jaroslava Mayzlíka, CSc., zarmoutil jak nás kolegy a kolegyně, tak i jeho pacienty.

ČEST JEHO PAMÁTCE!

Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Chirurgická klinika FN Ostrava
Traumatologické centrum FN Ostrava

MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
e-mail: lubomir.martinek@post.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se