Zápis z Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 5, s. 309.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

konané dne 21. 4. 2011 v Pardubicích

Přítomní členové RR: M. Hájek, K. Novák, V. Král, L. Pleva, R. Staffa, K. Křikava, V. Drápela, Z. Vobořil, F. Vyhnánek, J. Šváb, J. Wechsler, I. Čapov

Hosté: H. Králová, J. Antonová, J. Šiller

Redakce RR: L. Hájková, Z. Hájek

Omluveni: M. Ryska, J. Vajó, V. Třeška


I. V úvodu M. Hájek seznámil přítomné s programem jednání, poděkoval dr. Havlíčkovi a dr. Šilerovi za organizaci zasedání RR v Pardubicích a dále i členům RR za dosavadní spolupráci.

Poté dr. Hájek předal čestné členství v ČCHS dr. Králové, primářce dětské chirurgie v Pardubicích.

Dr. Havlíček v krátkosti připomenul osobnost doc. Vlasáka, který byl dlouholetým členem redakční rady RvCh a který na podzim 2010 zemřel.

II. Prof. Hájek provedl zhodnocení uplynulého ročníku časopisu, upozornil na některé kvalitní příspěvky i některé nedostatky. Zvláště kriticky poukázal na absenci úvodníků v některých číslech loňského ročníku, třebaže na minulé redakční radě se již o tomto nedostatku hovořilo a přestože se redakční rada shodla na nutnosti úvodníků v každém čísle časopisu.

Poukázal také na nedostatek článků, některé se i kvůli jejich nízké úrovni, či nesplnění požadavků podle pokynů pro autory musejí vracet, a to pak způsobuje i zpoždění ve vydávání některých čísel.

V diskusi k přednesenému hodnocení se někteří členové redakční rady zavázali k napsání úvodníků, příp. i článků. Dr. Drápela navrhoval uveřejňovat více článků se souhrnnou tématikou, které by byly velice přínosné pro řadu chirurgů z menších nemocnic.

Dr. Šiller poukázal na problém, kdy je těžké donutit někoho napsat přednášku, natož pak článek do časopisu. A pokud napíší příspěvek, pak jej posílají do časopisů, které mají impact faktor, protože to bývá podmínkou k habilitacím.

Prof. Novák navrhoval uspořádání zvláštního zasedání věnovaného otázkám impact faktoru a cestám vedoucím k jeho získání pro časopis.

Prof. Hájek upozornil na skutečnost, že se v uveřejňovaných pracech v literatuře málo citují čeští autoři.

V plánu na tento rok byla diskutována náplň připravovaných čísel, doc. Vyhnánek přislíbil sestavení čísla věnovaného traumatologii a prof. Čapov sestaví číslo s problematikou hrudní chirurgie.

III. Ekonomika časopisu v minulém roce skončila v mínusu. Příčina je spatřována v nedostatečné inzerci v jednotlivých číslech časopisu, prof. Novák také navrhoval zvýšení členského příspěvku, který v sobě zahrnuje i předplatné RvCh, vhledem k tomu, že tato částka byla stanovena před 5 lety a od té doby se zvedly náklady.

IV. Prof. Hájek zdůraznil, že odborné příspěvky musí mít imprimatur a šéf pracoviště by měl práci přečíst.

Protože však autoři nedodržují pokyny pro uveřejňování prací (nemají potřebnou strukturu, velký rozsah citované literatury – někdy i více než 40 citací) je nutné vrátit cca 10–15 % prací zpět k přepracování.

V. Za redakci časopisu ing. Hájek seznámil přítomné s postupem prací a nejčastějšími problémy při zpracovávání příspěvků.

Práce jsou předávány přes webové rozhraní na stránkách chirurgie, bohužel se však někdy stane, že z práce vypadnou některé části, které se pak musejí doplňovat při korekturách. Zatím se však nepodařilo zjistit, je-li toto způsobeno na straně autora při zadávání práce do systému či na straně systému. Je proto nutné věnovat pozornost korekturám a hlavně je rychle zpracovávat, aby nedocházelo ke zdržení čísla.

Autoři také nevkládají do textu názvy tabulek a obrázků, pokud je zašlou dodatečně při korektuře, není pak možné zajistit rychlý překlad do angličtiny. Někteří autoři název obrázku uloží v názvu souboru s obrázkem, tady však dochází ke špatné interpretaci českých znaků vzhledem k rozdílným počítačovým platformám, na které je celý systém provozován, a text se občas stává nečitelným a pro další zpracování nepoužitelným.

Byla zvažována možnost rozesílání příspěvků ke korektuře e-mailem v PDF formátu, jednak z hlediska rychlosti, jednak z hlediska snížení nákladů na poštovné.

Redakce po předání čísla do tisku již nezajišťuje umisťování článků do lékařských databází, toto je v kompetenci Nakladatelského střediska ČLS (vedoucí paní Brzobohatá).

VI. Návrhy na změny pro příští období:

Prof. Čapov navrhoval více strukturovat časopis do jednotlivých částí či rubrik a pro příští rok vytvářet např. lichá čísla jako monotematická.

Prof. Hájek vyzval k častějšímu psaní komentářů k příspěvkům a k psaní diskusních příspěvků. Také navrhoval uveřejňování prací zahraničních autorů v původním jazyce s českými souhrny (prof. Novák má kontakty na německé autory, prof. Hájek na japonské chirurgy).

Doc. Havlíček navrhnul změnu grafické úpravy stránky s redakční radou časopisu pro její zpřehlednění.

Zapsala: L. Hájková


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více