Zápis z Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 5, s. 309.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

konané dne 21. 4. 2011 v Pardubicích

Přítomní členové RR: M. Hájek, K. Novák, V. Král, L. Pleva, R. Staffa, K. Křikava, V. Drápela, Z. Vobořil, F. Vyhnánek, J. Šváb, J. Wechsler, I. Čapov

Hosté: H. Králová, J. Antonová, J. Šiller

Redakce RR: L. Hájková, Z. Hájek

Omluveni: M. Ryska, J. Vajó, V. Třeška


I. V úvodu M. Hájek seznámil přítomné s programem jednání, poděkoval dr. Havlíčkovi a dr. Šilerovi za organizaci zasedání RR v Pardubicích a dále i členům RR za dosavadní spolupráci.

Poté dr. Hájek předal čestné členství v ČCHS dr. Králové, primářce dětské chirurgie v Pardubicích.

Dr. Havlíček v krátkosti připomenul osobnost doc. Vlasáka, který byl dlouholetým členem redakční rady RvCh a který na podzim 2010 zemřel.

II. Prof. Hájek provedl zhodnocení uplynulého ročníku časopisu, upozornil na některé kvalitní příspěvky i některé nedostatky. Zvláště kriticky poukázal na absenci úvodníků v některých číslech loňského ročníku, třebaže na minulé redakční radě se již o tomto nedostatku hovořilo a přestože se redakční rada shodla na nutnosti úvodníků v každém čísle časopisu.

Poukázal také na nedostatek článků, některé se i kvůli jejich nízké úrovni, či nesplnění požadavků podle pokynů pro autory musejí vracet, a to pak způsobuje i zpoždění ve vydávání některých čísel.

V diskusi k přednesenému hodnocení se někteří členové redakční rady zavázali k napsání úvodníků, příp. i článků. Dr. Drápela navrhoval uveřejňovat více článků se souhrnnou tématikou, které by byly velice přínosné pro řadu chirurgů z menších nemocnic.

Dr. Šiller poukázal na problém, kdy je těžké donutit někoho napsat přednášku, natož pak článek do časopisu. A pokud napíší příspěvek, pak jej posílají do časopisů, které mají impact faktor, protože to bývá podmínkou k habilitacím.

Prof. Novák navrhoval uspořádání zvláštního zasedání věnovaného otázkám impact faktoru a cestám vedoucím k jeho získání pro časopis.

Prof. Hájek upozornil na skutečnost, že se v uveřejňovaných pracech v literatuře málo citují čeští autoři.

V plánu na tento rok byla diskutována náplň připravovaných čísel, doc. Vyhnánek přislíbil sestavení čísla věnovaného traumatologii a prof. Čapov sestaví číslo s problematikou hrudní chirurgie.

III. Ekonomika časopisu v minulém roce skončila v mínusu. Příčina je spatřována v nedostatečné inzerci v jednotlivých číslech časopisu, prof. Novák také navrhoval zvýšení členského příspěvku, který v sobě zahrnuje i předplatné RvCh, vhledem k tomu, že tato částka byla stanovena před 5 lety a od té doby se zvedly náklady.

IV. Prof. Hájek zdůraznil, že odborné příspěvky musí mít imprimatur a šéf pracoviště by měl práci přečíst.

Protože však autoři nedodržují pokyny pro uveřejňování prací (nemají potřebnou strukturu, velký rozsah citované literatury – někdy i více než 40 citací) je nutné vrátit cca 10–15 % prací zpět k přepracování.

V. Za redakci časopisu ing. Hájek seznámil přítomné s postupem prací a nejčastějšími problémy při zpracovávání příspěvků.

Práce jsou předávány přes webové rozhraní na stránkách chirurgie, bohužel se však někdy stane, že z práce vypadnou některé části, které se pak musejí doplňovat při korekturách. Zatím se však nepodařilo zjistit, je-li toto způsobeno na straně autora při zadávání práce do systému či na straně systému. Je proto nutné věnovat pozornost korekturám a hlavně je rychle zpracovávat, aby nedocházelo ke zdržení čísla.

Autoři také nevkládají do textu názvy tabulek a obrázků, pokud je zašlou dodatečně při korektuře, není pak možné zajistit rychlý překlad do angličtiny. Někteří autoři název obrázku uloží v názvu souboru s obrázkem, tady však dochází ke špatné interpretaci českých znaků vzhledem k rozdílným počítačovým platformám, na které je celý systém provozován, a text se občas stává nečitelným a pro další zpracování nepoužitelným.

Byla zvažována možnost rozesílání příspěvků ke korektuře e-mailem v PDF formátu, jednak z hlediska rychlosti, jednak z hlediska snížení nákladů na poštovné.

Redakce po předání čísla do tisku již nezajišťuje umisťování článků do lékařských databází, toto je v kompetenci Nakladatelského střediska ČLS (vedoucí paní Brzobohatá).

VI. Návrhy na změny pro příští období:

Prof. Čapov navrhoval více strukturovat časopis do jednotlivých částí či rubrik a pro příští rok vytvářet např. lichá čísla jako monotematická.

Prof. Hájek vyzval k častějšímu psaní komentářů k příspěvkům a k psaní diskusních příspěvků. Také navrhoval uveřejňování prací zahraničních autorů v původním jazyce s českými souhrny (prof. Novák má kontakty na německé autory, prof. Hájek na japonské chirurgy).

Doc. Havlíček navrhnul změnu grafické úpravy stránky s redakční radou časopisu pro její zpřehlednění.

Zapsala: L. Hájková


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se