XIX. luhačovické dny


Autoři: E. Šabová
Působiště autorů: Lázně Luhačovice a. s.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(4): 244-245
Kategorie: ČLS JEP

Ve dnech 30. až 31. března 2012 se v Luhačovicích konaly již XIX. luhačovické dny, které jsou jedinečným setkáním pneumologů a alergologů. Cílem setkání, na kterém odeznělo 42 přednášek, je obeznámit obě profesní skupiny lékařů s novinkami obou oborů.

Prof. MUDr. V. Kolek, DrSc. jako předseda ČARO (České aliance proti chronickým respiračním onemocněním) přednesl sdělení o světovém dni spirometrie, ke kterému se ČARO přihlásilo. V průběhu roku má být zdůrazňován význam spirometrie pro časnou detekci respiračních nemocí a pomoct při jejich diagnostice.

V dalším bloku v rámci ČOPN byli přítomní obeznámeni s novým dokumentem GOLD 2011 (Chronic Obstrucitv Lung Disease); v pořadí jde už o třetí verzi, vydanou po 5 letech. GOLD nově při hodnocení závažnosti CHOPN vychází nejen ze spirometrických hodnot, ale také z hodnocení příznaků, rizika exacerbací a komorbidit.

Doc. MUDr. J. Musil hovořil o novinkách v diagnostice a léčbě exacerbace CHOPN a zdůraznil preventivní opatření, jakými jsou očkování a zanechání kouření, skórovací systém závažnosti exacerbace, zvýšené využívání neinvazivní ventilační podpory. Další sdělení byla věnována nejnovějším léčebným postupům včetně využití nových léků, jako je roflumilast nebo indakaterol. MUDr. V. Koblížek obeznámil s přípravou nového standardu ČPFS, který bude zveřejněn na www.pneumologie.cz. MUDr. E. Šabová hovořila o významu lázeňské léčby dokladované renomovanými dotazníky kvality života, o připravovaném indikačním seznamu nemocí k lázeňské léčbě, kdy lze očekávat další snížení počtu klientů léčících se pro nemoci dýchacích cest při omezení možnosti opakovat lázeňskou léčbu, zkrácení vlastní délky léčby, a apelovala na to, aby lázeňská léčba byla nadále součástí komplexní léčby pacientů s plicními onemocněními.

MUDr. D. Kindlová z Centra pro obtížně léčitelné astma v Brně hovořila o nutnosti bronchoskopického vyšetření a endobronchiální biopsií, které může potvrdit, ale i zpochybnit diagnózu obtížně léčitelného astmatu, jak ukázala na souboru pacientů. Bronchiální termoplastika je nový postup v léčbě těžkého perzistujícího astmatu, který je využíván v Nemocnici Na Homolce při aplikaci radiofrekvenční energie, aplikaci tepla, což vede ke snížené schopnosti průdušek se stahovat a působit astmatické potíže v oblasti lobárních bronchů až po bronchy s průměrem 3 mm. MUDr. J. Votruba prezentoval prvního pacienta v České republice ošetřeného termoplastikou.

S principy diagnostiky plicní hypertenze obeznámil přítomné MUDr. P. Jansa z Centra pro plicní hypertenzi v Praze. Pacienta s chronickou dušností a zvýšenou únavností je třeba odeslat na ECHO, vyšetřit plicní funkce, při hodnotě systolického tlaku v plicnici nad 50 mm Hg nebo, jeli přítomna dilatace pravostranných srdečních oddílů, má být případ konzultován se specializovaným centrem pro plicní hypertenzi.

V bloku s alergologickou problematikou odezněly přednášky o správném odběru anamnézy v ordinaci alergologa imunologa, byly prezentovány i základní atributy lékařské práce: První vyšetření pacienta je vždy klíčové, neboť cílený rozhovor s nemocným vede k navázaní vztahu mezi pacientem a lékařem. Velmi často je terapeutický úspěch založen na důvěře nemocného k ošetřujícímu lékaři, uvedla v závěru přednášky MUDr. I. Krčmová. Přínos vyšetření FENO shrnula doc. MUDr. J. Chládková PhD. FENO je jednoznačně přínosné pro diagnózu atopického astmatu, jehož zvýšené hodnoty potvrzují přítomnost eozinofilního astmatu, a dobře odpovídá na léčbu IKS. Po zahájení farmakoterapie se hodnoty FENO v závislosti na dávce IKS rychle snižují a pokles hodnot předchází vymizení příznaků. Nízká hodnota FENO u nemocného s respiračními příznaky, který není léčen IKS, znamená, že s vysokou pravděpodobností se jedná o jinou diagnózu než o atopické průduškové astma.

MUDr. Eva Šabová,

Lázně Luhačovice, a.s.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se