V ČR Stoupá zájem o estetické operace


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(9): 562-565
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

V loňském roce znatelně vzrostl zájem Čechů o estetické operace. Uvádí to každoroční studie serveru Plastická-chirurgie.info., podle níž počet plastických operací tohoto typu stoupl zhruba o 15 %. 

Dlouhodobě narůstá poptávka po estetických zákrocích u klientely starší 51 let, což posunulo na špičku nejčastěji požadovaných zákroků výkony související s projevy stárnutí, především operace očních víček. Zatímco například v roce 2006 tvořila tato věková skupina pouhé 4 % žen a 18 % mužů veškeré klientely estetických chirurgů, v roce 2010 to bylo 26 % žen a 32 % mužů.

„Estetická medicína se stále více stává běžnou součástí životního stylu,“ okomentoval tento trend Ing. Pavel Hilbert z portálu Plastická-chirurgie.info.

Zmíněná studie také potvrzuje rostoucí orientaci českých plastických chirurgů právě na českou klientelu. Důvodem je nejen vzrůstající počet uchazečů o tyto zákroky, a s tím související vytíženost operatérů, ale medicínské hledisko – plastičtí chirurgové tak mají možnost lépe sledovat pooperační stavy pacientů. U zahraničních klientů se stává, že spěchají po operaci domů a není možné je dlouhodoběji kontrolovat, což může zvyšovat rizika komplikací.

Ačkoliv procento české klientely oproti zahraniční narostlo, absolutní počet zahraničních klientů zůstává obdobný jako v předchozích letech. Mění se však destinace, ze kterých pacienti přijíždějí. Zvyšuje se počet klientů z Německa a Slovenska a naopak klesá počet klientů z Velké Británie a Rakouska.

Nejčastěji prováděnými zákroky je u žen stále jako v minulých letech zvětšení prsou, na druhém místě operace očních víček a liposukce, u mužů první pozici zaujímají oční víčka, následuje liposukce a odstranění zbytnělé prsní žlázy, tzv. gynekomastie.

Portál Plastická-chirurgie.info vznikl v roce 2006 a mimo jiné se věnuje osvětě v oblasti estetické medicíny. Každoročně provádí celorepublikový průzkum mezi estetickými chirurgy a dalšími odborníky estetické medicíny a mapuje tak unikátním způsobem aktuální stav oboru.

* * *

Cíl studie 

Základním cílem provedené studie bylo zmapování aktuální situace v oboru estetické plastické chirurgie v roce 2010. Průzkum navazuje na studie realizované  v letech 2006/2007 a 2008/2009 a je opětovně zaměřen na získání zajímavých informací nejen pro lékaře a kliniky, ale také pro pacienty.

Studie se soustředila na získání základních údajů z oboru estetické plastické chirurgie v České republice, tzn.:

 • počet provedených zákroků za rok 2010,
 • podíl indikovaných zákroků a zákroků u samoplátců,
 • nejčastěji prováděné zákroky,
 • pohlaví a věk klientů,
 • počet re-operací jiných chirurgů,
 • počet odmítnutých klientů,
 • podíl zahraniční klientely,
 • země původu klientů; 

Téma roku 2011:

Neinvazivní metody odstranění tuku a modelace postavy,

 • počet a druh realizovaných zákroků neinvazivními metodami,
 • názor na neinvazivní metody odstranění tuku a modelace postavy.

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 

Tab. 1. Počet realizovaných zákroků připadajících na jednoho chirurga
Počet realizovaných zákroků připadajících na jednoho chirurga

Tab. 2. Struktura pacientů
Struktura pacientů

Tab. 3. Způsob hrazení zákroků
Způsob hrazení zákroků

Tab. 4. Nejčastější zákroky
Nejčastější zákroky

Tab. 5. Zdravotní turistika
Zdravotní turistika

Hlavní zjištění a trendy:

Plastičtí chirurgové zaznamenali v roce 2010 vyšší zájem o své služby než v předchozích letech.

Dlouhodobě roste podíl starších pacientů a pacientek.

S nárůstem věku pacientů a pacientek se mění zájem o typy zákroků. Zvyšuje se zájem o operace víček.

Je patrná rostoucí orientace plastických chirurgů na českou klientelu. Nárůst počtu zákroků jde na vrub právě české klientele.

Absolutní počet zahraničních klientů zůstává podobný, mění se však destinace, ze kterých pacienti přijíždějí. Zvyšuje se počet klientů ze SRN a Slovenska a naopak klesá počet klientů z Velké Británie a Rakouska. 

Struktura klientů estetické plastické chirurgie v roce 2010

Graf 1. Průměrný podíl pacientů v r. 2010
Průměrný podíl pacientů v r. 2010

Graf 2. Samoplátci a indikované zákroky
Samoplátci a indikované zákroky

Graf 3. Věková struktura pacientů
Věková struktura pacientů

Srovnání s předchozími roky

velmi zvolna roste podíl mužských pacientů (v roce 2006/20087 : 12 %, v roce 2008/2009 : 13%, v roce 2010 : 16 %)

zvyšuje se podíl pacientů nad 51 let

ženy v roce 2006/2007 : 4 %, v roce 2008/2009: 21 %, v roce 2010 : 26 %;

muži v roce 2006/2007 : 18 %, v roce 2008/2009 : 29 %, v roce 2010 : 32%

Nejčastěji prováděné zákroky

Ženy:

Graf 4. Nejčastěji prováděné zákroky u žen
Nejčastěji prováděné zákroky u žen

Srovnání s předchozími roky:

Dlouhodobě nejčastěji prováděnými zákroky u žen jsou zvětšení prsou a operace očních víček – mezi nejčastějšími zákroky u žen je uvedlo:

zvětšení prsou

 • v roce 2006/2007 – 84 % lékařů
 • v roce 2008/2009 – 85 % lékařů
 • v roce 2010 – 91 % lékařů

oční víčka

 • v roce 2006/2007 – 78 % lékařů
 • v roce 2008/2009 – 58% lékařů
 • v roce 2010 – 89% lékařů 

Muži

Graf 5. Pět nejčastěji prováděných zákroků u mužů
Pět nejčastěji prováděných zákroků u mužů

Srovnání s předchozími roky:

Z plastických operací mužů jsou v posledních letech nejčastěji prováděnými zákroky operace očních víček a liposukce – mezi nejčastějšími zákroky u mužů je uvedlo:

oční víčka

 • v roce 2006/2007 – 86 % lékařů
 • v roce 2008/2009 – 63 % lékařů
 • v roce 2010 – 91 % lékařů

liposukce

 • v roce 2006/2007 – 73% lékařů
 • v roce 2008/2009 – 58 % lékařů
 • v roce 2010 – 60 % lékařů 

Zdravotní turistika v oblasti estetické plastické chirurgie

Graf 6. Země, z nichž nejčastěji pocházeli zahraniční klienti v roce 2010
Země, z nichž nejčastěji pocházeli zahraniční klienti v roce 2010

Průměrné procento klientů ze zahraničí (medián):

 • rok 2006/2007 : 10 %
 • rok 2008/2009 : 15 %
 • rok 2010 : 9 %

Graf 7. Podíl zahraničních pacientů na celkové klientele lékaře
Podíl zahraničních pacientů na celkové klientele lékaře

Počet zahraničních klientů zůstává podobný. Roste však počet českých pacientů, a proto relativní podíl zahraničních klientů klesl.

Srovnání s předchozími roky:

Lze říci, že zahraniční klienti přijíždějí každoročně víceméně ze stejných zemí. Je však patrný rostoucí podíl Německa jako nejčastější země, ze které přijíždějí zahraniční klienti a mírný úbytek z Velké Británie a Rakouska. Níže uvedené první čtyři nejčastější země původu v jednotlivých letech.

Tab. 6. Nejčastější země
Nejčastější země

Údaje jsou uvedeny ve formátu 1. nejčastější země / další nejčastější země:

Odmítání klientů a žádosti o reoperace

Graf 8. Podíl žádostí o reoperaci na celkovém počtu operací v roce 2010 Poznámka: * U zahraničních klientů se pravděpodobně jedná o reoperaci zákroku provedeného v zahraničí
Podíl žádostí o reoperaci na celkovém počtu operací v roce 2010
Poznámka:
* U zahraničních klientů se pravděpodobně jedná o reoperaci zákroku provedeného v zahraničí

Srovnání s předchozími roky:

Podíl žádostí o reoperaci výrazně roste u zahraničních klientů.

Níže uvedené srovnání uvádí podíl žádostí o reoperaci na celkovém počtu provedených operací v praxi.

Tab. 7. Podíl žádostí o reoperaci na celkovém počtu operací
Podíl žádostí o reoperaci na celkovém počtu operací

Podobně jako v předchozích letech i v roce 2010 byly odmítnuty žádosti některých klientů o provedení estetické operace. Jejich celkové procentuální – bez bližší specifikace konkrétních příčin – vyjádření uvádí následující graf.

Graf 9. Procento odmítnutých klientů v roce 2010
Procento odmítnutých klientů v roce 2010

Srovnání s předchozími roky:

Níže uvedené srovnání uvádí procento odmítnutých klientů v jednotlivých letech:

Tab. 8. Odmítnutí klienti v jednotlivých létech
Odmítnutí klienti v jednotlivých létech

Téma roku 2011:

Neinvazivní metody odstranění tuku a modelace 

Lékaři, kteří nabízí neinvazivní metody odstranění tuku

Počet dotázaných lékařů nabízejících tyto zákroky: 4 ze 46

Počet zákroků v jednotlivých praxích: 0 / 5 / 20 / 40

Používané metody (počet lékařů):

 • radiofrekvence – 1;
 • ultrazvuk – 2;
 • injekční lipolýza – 2;

Anketa:

Zaznamenal/a jste v poslední době zvýšený zájem o neinvazivní metody odstranění tuku a modelace postavy?

Nabízíte svým klientům / klientkám neinvazivní metody odstranění tuku?

Uvažujete, že byste do budoucn a neinvazivní metody sám/sama nabízel/a?

Graf 10. Téma roku 2011
Téma roku 2011

Graf 11. Téma roku 2011
Téma roku 2011

Graf 12. Téma roku 2011
Téma roku 2011

Názory na neinvazivní metody odstranění tuku a modelace postavy 

Z výzkumu vyplývá značná skepse lékařů vůči neinvazivním metodám odstranění tuku a modelace postavy.  Vyplývá to z průzkumu serveru Plastická-chirurgie.info, který každoročně mapuje situaci estetické chirurgie v České republice.

Pod pojmem neinvazivní liposukce se skrývá celá řada ošetření, která mají za cíl zbavit klienta nadměrných tukových vrstev, aniž by bylo třeba provádět jakýkoliv chirurgický zákrok. Nejčastějšími metodami jsou

 • radiofrekvence,
 • ultrazvuková liposukce, nebo
 • kavitace.

Podle estetických plastických chirurgů tyto metody nemohou mít podobný výsledek jako liposukce a většinou mají krátkodobý efekt.

Celkem 78 % dotázaných lékařů zcela nesouhlasí a 18 % spíše nesouhlasí s tvrzením, že neinvazivní metody odstranění tuku mohou mít podobný výsledek jako liposukce. Těmto metodám tedy nevěří 96 % dotázaných plastických chirurgů. Jejich tvrzení vyplývá i ze zkušeností, které vedou klienty k žádostem o klasickou liposukci poté, co podstoupili některou z neinvazivních metod.

„Tito klienti jako důvod své žádosti uváděli především neuspokojivý nebo krátkodobý výsledek neinvazivního ošetření“, řekl Ing. Pavel Hilbert z portálu Plasticka-chirurgie.info. 

Lékaři také nejsou úplně přesvědčeni, že by neinvazivní metody zvyšovaly zájem lidí o estetickou plastickou chirurgii. S tímto tvrzením zcela souhlasí pouze 5 % lékařů, zatímco zbytek je na vážkách.

Graf 13. Názory estetických plastických chirurgů na neinvazivní metody odstranění tuku a modelace postavy
Názory estetických plastických chirurgů na neinvazivní metody odstranění tuku a modelace postavy

Realizace a metodologie průzkumu 

Studie byla realizována formou dotazníkového šetření.

Sběr dat probíhal pomocí osobního, telefonického i on-line dotazování v období duben – červen 2011.

Do výzkumné studie se zapojilo 46 atestovaných plastických chirurgů z různých krajů České republiky, kteří se estetické plastické chirurgii aktivně věnují.

Po respondentech byl u jednotlivých otázek vyžadován jejich kvalifikovaný odhad, nikoli exaktní data

Studii zpracovala společnost Výzkumy Soukup (www.vyzkumysoukup.cz), která se specializuje na sociologické, marketingové a demografické výzkumy.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2011 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se