Návšteva Franza Kafku v Maďarsku


Autoři: M. Mydlík 1,2;  K. Derzsiová 1
Působiště autorů: Lekárská fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Slovenská republika ;  IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Prednosta: prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. 1;  Ústav experimentálnej medicíny Prednosta: MVDr. Alojz Bomba, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(9): 555-556
Kategorie: Historie/fejeton

SÚHRN 

Autori opísali dve cesty Franza Kafku do Maďarska, v období Rakúsko-Uhorskej monarchie, v r. 1915 a v r. 1917 (1).

Franz Kafka počas svojej prvej cesty navštívil okrem iného aj Michalovce (Nagy-Mihály), so svojou sestrou Elli. Dôvodom bola návšteva jeho švagra Karla Hermanna, ktorý bol na vojenskom cvičení v tomto meste. Bola to prvá cesta Franza Kafku na terajšie východné Slovensko, 5 rokov predtým, než pricestoval na 9-ti mesačný pobyt do Tatranských Matliar, vo Vysokých Tatrách, kde sa liečil na tuberkulózu pľúc.

Franz Kafka zo svojej prvej cesty do Maďarska napísal 5 pohľadníc Felícii Bauerovej; jedna z nich bola z Michaloviec.

Z druhej cesty do Maďarska napísal iba jednu pohľadnicu, a to Rudolfovi Fuchsovi, z Budapešti do Viedne. 

* * * 

V dňoch 22–27. apríla 1915 bol Franz Kafka so svojou sestrou Elli v Maďarsku, v súvislosti s návštevou svojho švagra Karla Hermanna, ktorý pôsobil ako vojak rakúsko-uhorskej armády v Michalovciach, v tom čase v Nagy-Mihályi. Cestovali z Prahy cez Viedeň, Budapešť a Sátoralja-Ujhely do Michaloviec. Franz Kafka z cesty do Michaloviec si viedol denníky, z ktorých sme vybrali niekoľko útržkov z rozhovorov, ktoré mal s niektorými cestujúcimi vo vlakoch, v ktorých spolu so svojou sestrou cestoval.

Na ceste z Prahy do Viedne sa Franz Kafka zoznámil s Viedenčanom, ktorý poznal všetky potrebné cestovné spojenia a všetky trate električiek vo Viedni a poradil mu ohľadom prepravy balíkov v taxíkoch. Taxík bol lacnejší, ak balík mal pri sebe vo vnútri auta a nie v batožinovom priestore.

Na ceste z Budapešti do Sátoralja-Ujhely, spolucestujúca zdravotná sestra rozprávala o niektorých pacientoch, s ktorými sa v poslednej dobe stretla. Napr. o chorom, ktorý stále chrápal a tým rušil iných pacientov. Okrem toho mu vyprávala o chorom, ktorý ochorel na tetanus, v tom čase to bola smrtelná choroba.

Franz Kafka na tejto časti svojej cesty do Maďarska pozoroval okolie, videl rieku Tisu a Bodrog, s obrovskými jarnými záplavami. Okrem toho pozoroval z vlaku jazerné krajiny, divoké kačice a svahy s tokajským hroznom. V Sátoralja-Ujhelyu Franz Kafka opakovane nocoval na ceste do Michaloviec a späť. Poznamenal si do svojho denníka, pri ceste do Michaloviec, že nocoval v špinavom hoteli (obr. 3). V hotelovej izbe bolo všetko opotrebované a na nočnom stolíku našiel ešte popol z cigár po predchádzajúcich nocľažníkoch. Postele boli len naoko čisto oblečené.

Obr. 1. Nová pošta, naväzujúca na časť starej pošty v Michalovciach, odkiaľ Franz Kafka poslal pohľadnicu Felícii Bauerovej.
Nová pošta, naväzujúca na časť starej pošty v Michalovciach, odkiaľ Franz Kafka poslal pohľadnicu Felícii Bauerovej.

Franz Kafka ďalej pokračoval vojenským vlakom, po získaní povolenia do Michaloviec a späť (5). Po veľmi krátkom pobyte v Michalovciach sa Franz Kafka vrátil sám, jeho sestra Elli ostala v Michalovciach pri manželovi (2).

Franz Kafka z cesty z Prahy do Michaloviec (Nagy-Mihály) napísal svojej bývalej snúbenici do Berlína, Felícii Bauerovej, päť pohľadníc. 

Prvá pohľadnica bola poslaná z mesta Hatvan 24. apríla 1915:

„V doprovode sestry ku švagrovi. Srdečné pozdravy a prosím o prerušenie dlhého mlčania. Na sviatkoch Turíc trvám. Pricestujem, ale ak chceš, aj do Nemecka, ale musím predložiť od Teba dopis.

Franz“. 

Druhá pohľadnica bola poslaná zo Sátoralja-Ujhely 25. apríla 1915:

„Srdečné pozdravy. Aj keď dôjde len časť týchto lístkov, všetky majú rovnaký zmysel. Cestujem so šialenou predstavou spustenej ruky, ktorú dvíham a boskávam.

Franz“. 

Tretia pohľadnica bola poslaná z pošty v Nagy-Mihály (Michalovce), 26. apríla 1915 (obr. 2):

Obr. 2. Hotel Lovecký roh (tč. obytný dom) v Sátoralja-Ujhelyi, v ktorom Franz Kafka nocoval dňa 24 apríla 1915 na ceste do Michaloviec.
Hotel Lovecký roh (tč. obytný dom) v Sátoralja-Ujhelyi, v ktorom Franz Kafka nocoval dňa 24 apríla 1915 na ceste do Michaloviec.

„Pozdravy z jedného kroku za druhým.

Franz“. 

Štvrtá pohľadnica bola poslaná Budapešti 27. apríla 1915:

„Sestra bola odovzdaná a späť, bohužial.

Srdečné pozdravy. F.“ 

Piata pohľadnica bola poslaná z Viedne koncom apríla 1915:

„Posledná stanica.

Srdečné pozdravy. F.“ 

Felícia Bauerová (*1887 – †1960) sa zoznámila 13. augusta 1912 s Franzom Kafkom, v pražskom byte rodičov Maxa Broda. Dne 13. apríla 1914 sa Franz Kafka s ňou zasnúbil v Berlíne, ale 12. júla toho istého roku, zasnúbenie zrušili. Po dlhodobej korešpodencii a po opakovaných vzájomných návštevách, sa začiatkom júla 1917, uskutočnilo druhé zasnúbenie Felície Bauerovej s Franzom Kafkom (3). 

* * * 

V dňoch 11 – 19. júla 1917, Franz Kafka uskutočnil spolu s Felíciou Bauerovou svoju druhú cestu do Maďarska, a to do Aradu, v terajšiem Rumunsku. V tom čase Arad patril do Rakúsko-Uhorskej monarchie. Cieľom tejto cesty bola návšteva sestry Felície Bauerovej v Arade. Z tejto cesty Franza Kafku je známa iba jedna pohľadnica, ktorú napísal z Budapešti 14. júla 1917, Rudolfovi Fuchsovi do Viedne, keď sa sám vracal do Prahy.

Pohľadnica bola poslaná z Budapešti 14. júla 1917:

„Milý pán Fuchs!

V pondelok o 9. 30 h večer pricestujem z Budapesti na Východnú stanicu vo Viedni. Veľmi rád by som Vás videl. Keby ste mi mohol prísť naproti a keby ste mohol v nejakom vhodnom hoteli rezervovať pre mňa jednolôžkovú izbu. Nasledujúci deň cestujem zo železničnej stanice Franza Jozefa, ďalej do Prahy. Bolo by to veľmi milé.

S úprimným pozdravom Váš Kafka“ (4).

V období medzi 23. decembrom 1917 a 6. januárom 1918, Franz Kafka zrušil svoje druhé zasnúbenie s Felíciou Bauerovou v Prahe, s odôvodnením, že je chorý na tuberkulózu pľúc (3). 

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

IV . interná klinika

Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Rastislavova 43

041 90 Košice

Slovenská republika

* * * 

Organizačné zabezpečenie VI. memoriálu Franza Kafku bolo uskutočnené Spolkom lekárov a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach, Štátnymi lesmi TANAP-u v Tatranskej Lomnici, Dialcorpom s.r.o. organizačnou zložkou v Kežmarku, ktorý bol aj hlavným sponzorom podujatia.

VI. medicínsko-literárny memoriál Franza Kafku v Tatranských Matliaroch a Tatranskej Lomnici po stránke organizačnej aj odbornej mal veľmi dobrú úroveň, veľkú návštevnosť spojenú s bohatou diskusiou, k čomu prispelo aj veľmi pekné slnečné počasie. 

Miroslav Mydlík,

Katarina Derzsiová


Zdroje

1. M. Brod. Franz Kafka. Životopis. 1. vydání. Odeon, Praha 1966, 292 s.

2. F. Kafka. Denníky. 1913–1925. Dílo Franze Kafky. Svazek 8. s.155-161. Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1998, 325 s.

3. F. Kafka. Dopisy Felici. Dílo Franze Kafky. Svazek 11. s.725-726. Nakladatelství Franze Kafky. Praha 1999, 966 s.

4. F. Kafka. Dopisy přátelům a jiná korespodence. Dílo Franze Kafky. Svazek 13. s. 302. Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2007, 1166 s.

5. K. Džupa, J. Gores. Staré Michalovce vo fotografii. 1. vydanie, s.144-146, Dom Matice Slovenskej, Michalovce 2004, 154 s.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2011 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se