Poďakovanie prof. MUDr. Miloši Velemínskému


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(9): 561
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Životné jubileá sú najčastejšou príležitosťou pozastaviť sa nad profesionálnymi životnými etapami jubilanta a najmä nad jeho prínosom pre spoločnosť. U profesora Veleminského je to ukončenie jeho dvojnásobného funkčného obdobia dekana mladej Sociálne zdravotnej fakulty Juhočeskej univerzity, mimochodom mimoriadne plodného obdobia jeho života.

Prof. MUDr. Miloš Velemínsky sa narodil 14. 08. 1936 v Českých Budějoviciach.

Patrí k tým českým lekárom, ktorí kdekoľvek pracovali, vyorali a zanechali hlbokú brázdu pokroku, na ktorej mohli stavať ich pokračovatelia.

Po ukončení štúdia na Fakulte detského lekárstva KU nastúpil ako mladý pediater do Prachatíc, ale jeho sústavné štúdium a vedomosti ho posunuli čoskoro do Jindříchova Hradce, kde inicioval a zriadil na vtedajšiu dobu jednu z prvých detských nefrologických ambulancií. Odtiaľ už viedla priama cesta na neonatologické oddelenie v Českých Budějoviciach.

Medzi neonatológmi a pediatrami boli známe nim organizované celoštátne neonatologické konferencie, ktorých sa zúčastňovali i slovenskí neonatológovia. Osobitnú pozornosť venoval i tu detskej nefrológii, so zameraním na včasnú diagnostiku už u novorodencov a najmä prevencii nozokomiálnych infekcii, vtedy vážnym problémom. Jeho organizátorské schopnosti ho postavili medzi predných československých neonatológov a jeho vedecká a publikačná aktivita zákonite smerovala k úspešnej obhajobe kandidátskej dizertačnej práce.

Politický profil nebol kladne hodnotený vtedajším totalitným systémom, a tak k akademickým hodnostiam docenta a profesora mohlo dôjsť až po páde komunizmu v r. 1989.

Publikoval 7 monografií a 156 odborných a vedeckých publikácií. Dve z jeho monografií boli ocenené Českou pediatrickou spoločnosťou. Nachádza vždy nové zdravotné a sociálne problémy a snaží sa ich riešiť. V súčasnej dobe sa zaoberá prevenciou detských úrazov.

Novátorská je jeho posledná monografia Celebrity proti své vůli zoradená pomocou pôvodných kazuistík venovaných rodičom a najmä matkám, ich vyznaniu životu, z ktorých vyznieva osobná statočnosť v starostlivosti o ťažko postihnuté deti.

Bolo azda logické, že ponovovembrová atmosféra priniesla podmienky pre otvorenie Juhočeskej univerzity a jej fakulty, ktoré nenechali prof. Veleminského stranou, aby odpovedal na požiadavky spolu budovať novozaloženú univerzitu a najmä jej Zdravotne sociálnu fakultu. Ako skúsený pediater si vedel zahrnúť do výchovy a vzdelávania zdravotníkov sociálny rozmer prostredia, v ktorom dieťa žije, a to nie len zdravé, ale najmä chronicky choré a hendikepované. Veľkú pozornosť venoval výchove a vzdelávaniu sestier a ďalších stredných zdravotníckych pracovníkov.

Ako dekan motivoval tak svojich spolupracovníkov ako aj klinických pracovníkov k vedeckej a publikačnej činnosti, ktoré im umožnili získanie akademických hodnosti a pre fakultu znamenali získanie akreditácie.

Jeho spolupráca so slovenskými pediatrami začala ešte ako u ordinára neonatológie a pokračuje i v súčasnej dobe. Chodili sme radi na celoštátne neonatologické konferencie do Českých Budějovíc a chodíme i v súčasnosti, a oni k nám. Jeho vedecká a manažérska aktivita nám bola nie len vzorom, ale i výzvou ako podporovať mladú generáciu v službe chorým deťom. Jeho vedecká aktivita viedla akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave k udeleniu čestného doktorátu Dr.h.c., aby ocenila a vyjadrila prínos prof. Veleminského pre oba naše národy. 

Pri ukončení funkčného obdobia dekana chcem za slovenských pediatrov, neonatológov, ale i sestry a sociálnych pracovníkov vyjadriť uznanie a poďakovanie za mnohoročnú spoluprácu a podporu. 

prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc. Dr.h.c.,

Bratislava,

Slovenská zdravotnícka univerzita


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2011 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se