Desiate výročie odhalenia pamätníka Franzovi Kafkovi v Tatrianskych Matlairoch


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(9): 552-553
Kategorie: Historie/fejeton

Dne 16. mája 2011 uplynulo 10 rokov od odhalenia pamätníka Franzovi Kafkovi, pražskému nemeckému spisovateľovi a jednému z najväčších spisovateľov prvej polovice XX. storočia. Franz Kafka (*3. 07. 1883, Praha – ?3. 06. 1924, Kierling, Rakúsko) sa liečil na tuberkulózu pľúc od 18. decembra 1920 do 27. augusta 1921 vo „Ville Tatra“, v Tatranských Matliaroch. Pamätník je dielom akademického sochára Štefana Húdzika a Ing. Arch. Jána Veselovského.

Franzom Kafkom dosiahla pražská nemecká literatúra svoj umelecký vrchol, v ktorom rezonovali vtedajšie zložité, kultúrne a spoločenské pomery, ako aj autorovi vlastné, fantastické, úzkostlivé, hľadajúce a neopakovateľné stvárnené videnie sveta. Kafkovo dielo, ktoré chápeme ako naliehavé, zúfalé varovanie pred odľudšteným svetom, patrí medzi trvalé hodnoty svetovej literatúry.

Počas 10 rokov sme zorganizovali 6 medicínsko-literárnych memoriálov Franza Kafku v Tatranských Matliaroch a Tatranskej Lomnici, a to v r. 2001, 2004, 2006, 2008, 2009 a 2011, pri jeho rôznych životných jubileách a výročiach odhalenia pamätníka na jeho počesť. Memoriály mali náplň medicínsko-literárny a literárne-historický.

Tohoročný memoriál, v poradí šiesty, sa konal 18. mája 2011 a podobne ako predchádzajúce mal dve časti. Prvá časť (obr. 1) sa konala pri pamätníku Franza Kafky v Tatranských Matliaroch, kde po oficiálnom otvorení prehovoril viceprimátor mesta Vysoké Tatry, PaedDr. Róbert Galfy, ktorý zhodnotil 8 mesačný pobyt Franza Kafku v Tatranských Matliaroch, najmä z pohľadu spoločensko-historického. Ing. Katarína Derzsiová z Košíc potom predniesla poviedku Franza Kafku „Nečakaná prechádzka“. Na koniec prvej časti Mgr. umenia Brunhilda Linselová z Košíc zahrala husľový part z koncertu G-dur pre husle a orchester Wolfganga Amadea Mozarta.

Památník F. Kafky.
Obr. 1. Památník F. Kafky.

Druhá časť VI. medicínsko-literárneho memoriálu Franza Kafku sa konala v kinosále Informačného centra Štátnych lesov TANAP-u v Tataranskej Lomnici.

Po úvodnom privítaní hostí prof.  MUDr. Oliverom Ráczom, CSc., vedeckým sekretárom Spolku lekárov v Košiciach, prehovoril námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u Ing. Marián Šturcel a MUDr. Iveta Marinová, MPH, riaditeľka Univerzitnej nemocnice  L. Pasteura v Košiciach.

V prvej odbornej prednáške prof. Sándor Sonkodi, MD., DSc., z Univerzitnej nemocnice v Szegede, Maďarsko, sa zaoberal vzťahom Franza Kafku a Róberta Klopstocka, poslucháča medicíny z Dombovára v Maďarsku, ktorý sa liečil spolu s Franzom Kafkom v Tatranských Matliaroch a stal sa jeho posledným priateľom.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. z Prahy, predseda Českej lekárskej spoločnosti JEP, prednášal o svojom vývoji vzťahu k dielu Franza Kafku a analyzoval paralelu medzi životom a dielom Franza Kafku a francúzského básnika Artura Rimbauda. RNDr. Markéta Mališová, riaditeľka Centra Franza Kafku v Prahe, sa zaoberala dielom prof. Arnošta Lustiga, významného spisovateľa, ktorý v minulosti opakovane prednášal v Tatranskej Lomnici na memoriáloch Franza Kafku, a ktorý pred niekoľkými mesiacmi zomrel. Franz Kafka anticipoval holokaust a Arnošt  Lustig ho s veľkým šťastím prežil. Väčšina jeho románov a poviedok čerpala z jeho zážitkov v koncentračnom tábore. Prof. A. Lustig pred dvoma rokmi sa stal nositeľom medzinárodnej literárnej ceny Franza Kafku.

Pražská herečka Zdenka Procházková vyzdvihla vo svojej prednáške priateľa Franza Kafku, z tzv. Pražského kruhu nemeckých spisovateľov, Johanesa Urzidila.

V poslednej prednáške prof. MUDr.  Miroslav Mydlík, DrSc. a ing Katarína Derzsiová opísali dve cesty Franza Kafku do Maďarska (vtedajšieho Uhorska), v r. 1915 a 1917. V apríli 1915 Franz Kafka so svojou sestrou Elli navštívili v Michalovciach (v tej dobe Nagy-Mihály) jej manžela Davida Hermanna, ktorý tam pôsobil ako vojak rakúsko-uhorskej armády. Z cesty z Prahy do Michaloviec, cez Budapešť a Sátoralja Ujhely, napísal Franz Kafka 5 pohľadníc Felícii Bauerovej do Berlína, jednu z nich poslal z Michaloviec.

Druhá cesta Franza Kafku do Maďarska sa uskutočnila v r. 1917, vykonal ju spolu s Felíciou Bauerovou. Cieľom tejto cesty bola návšteva jej sestry v Arade (v tom čase Arad patril do Rakúsko-Uhorskej monarchie), v dnešnom Rumunsku. Z tejto cesty Franz Kafka napísal iba jeden dopis, a to z Budapešti, Rudolfovi Fuchsovi do Viedne.                 


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2011 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se