Přehled vybraných vzdělávacích akcí pořádaných IPVZ v druhé polovině roku 2010


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(7): 398-416
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Informace pro účastníky – úvodní slovo ředitele IPVZ

221002103 Inovační kurz v posudkovém lékařství
Určeno pro posudkové lékaře, praktické lékaře a revizní lékaře.
Program:
Aktuální přehled novinek ve vybraných klinických oborech (vnitřní lékařství, chirurgie, dermatovenerologie, alergologie).
Vedoucí:
PhDr. A. Arnoldová
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
2 000 
Termín:
9. 12. 2010 – 10. 12. 2010

221002104 Kurz pro uchazeče o jmenování znalcem v oboru zdravotnictví
Určeno pro uchazeče o jmenování znalcem v oboru zdravotnictví ve všech odvětvích (pro žadatele u Krajského soudu v Praze je kurz povinný).
Program:
Základní právní normy, organizace a řízení znalecké činnosti (zákon o znalcích, účast u soudu), posuzování mechanismu a závažnosti poranění, odškodňování úrazů, struktura znaleckého posudku.
Vedoucí
: MUDr. J. Boháč
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
6 000 Kč
Termín:
1. 11. 2010 – 3. 11. 2010

Subkatedra návykových nemocí

Subkatedra návykových nemocí VFN,
Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
Vedoucí: MUDr. Petr Popov
tel. 224 968 224, 224 968 225, fax 224 968 219
e-mail: petr.popov@vfn.cz

* * *

222502101 Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.
Program:
Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci.
Vedoucí:
MUDr. P. Popov
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
1 000
 
Termín:
29. 9. 2010
             20. 10. 2010
             24. 11. 2010
             8. 12. 2010

222502102 Seminář – Novinky v léčbě závislostí
Určeno pro pracovníky v oblasti prevence, léčby závislostí a spolupracující profese (psychiatři, praktičtí lékaři, aj.).
Program:
Systém adiktologických služeb.
Vedoucí:
MUDr. P. Popov, doc. PhDr. M. Miovský, Ph.D.
Místo konání:
Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí
Předpokládaná cena:
500 
Termín
: 13. 10. 2010

222502105 Specializační odborná stáž – Návykové nemoci
Určeno pro lékaře zařazené do oboru a spolupracujících oborů.
Program:
Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, systém léčby návykových nemocí.
Školitel:
MUDr. P. Popov
Místo konání:
Praha 2, Apolinářská 4, VFN, subkatedra návykových nemocí
Předpokládaná cena:
5 000 Kč
Termín:
11. 10. 2010 – 15. 10. 2010

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ,
Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.
tel. 271 019 329, 271 019 219, 271 019 274, fax 272 740 458
e-mail: jpokorny@ipvz.cz, urgmed@ipvz.cz, holubova@ipvz.cz, mvavrova@ipvz.cz

* * *

201302101 Kurz – Lékařská první pomoc

Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.
Program:
Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy). Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části (přidělena až po přihlášení) a ukončen ověřením znalostí.
Vedoucí:
doc. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena:
2 900 Kč
Termín:
06. 09. 2010 – 11. 9. 2010
             06. 09. 2010 praktická část
             07. 09. 2010 – 08. 09. 2010 teoretická část
             09. 09. 2010 praktická část
             10. 09. 2010 praktická část
             11. 09. 2010 praktická část
             04. 10. 2010 – 9.10.2010

             04. 10. 2010 praktická část
             05. 10. 2010 – 6. 10. 2010 teoretická část
             07. 10. 2010 praktická část
             08. 10. 2010 praktická část
             09. 10. 2010 praktická část
             08. 11. 2010 – 13. 11. 2010
            
08. 11. 2010 praktická část
             09. 11. – 10. 11. 2010 teoretická část
             11. 11. 2010 praktická část
             12. 11. 2010 praktická část
             13. 11. 2010 praktická část

201302102 Kurz – Lékařská první pomoc
Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.
Program:
Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy). Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části (přidělena až po přihlášení) a ukončen ověřením znalostí.
Vedoucí:
MUDr. R. Verner
Místo konání:
Brno, nám. 28. října 23, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Předpokládaná cena:
2 900 
Termín:
18. 10. 2010 – 22. 10. 2010
             22. 11. 2010 – 24. 11. 2010

201302103 Kurz – Lékařská první pomoc
Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.
Program:
Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy). Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části (přidělena až po přihlášení) a ukončen ověřením znalostí.
Vedoucí:
MUDr. L. Žabka, Ph.D.
Místo konání:
Hradec Králové, Hradecká 1690, ZZS Královéhradeckého kraje
Předpokládaná cena:
2 900 Kč
Termín:
15. 9. 2010 – 17. 9. 2010
             20. 10. 2010 – 22. 10. 2010 
             5. 10. 2010 – 8. 10. 2010

201302104 Kurz – Lékařská první pomoc
Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci.
Program:
Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy). Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části (přidělena až po přihlášení) a ukončen ověřením znalostí.
Vedoucí:
MUDr. R. Gřegoř
Místo konání:
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, ZZS Moravskoslezského kraje
Předpokládaná cena:
2 900 
Termín:
6. 10. 2010 – 8. 10. 2010
            24. 11. 2010 – 26. 11. 2010

201302105 Kurz – Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
Určeno pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví v přípravě k atestaci.
Program:
Rozpoznávání stavů ohrožujících bezprostředně život a výkony první pomoci k zastavení zevního krvácení, k obnovení a udržení průchodnosti dýchacích cest a základní neodkladná resuscitace. Kurz je složen z dvoudenní teoretické a půldenní praktické části (přidělena až po přihlášení) a ukončen ověřením znalostí.
Vedoucí:
doc. MUDr. J. Pokorný, DrSc.
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena:
2 100 Kč
Termín:
25. 10. 2010 – 27. 10. 2010
             25. 10. 2010 praktická část
             26. 10. 2010 teoretická část
             27. 10. 2010 praktická část
             22. 11. 2010 – 26. 11. 2010

             22. 11. 2010 praktická část
             23. 11. 2010 teoretická část
             24. 11. 2010 praktická část
             25. 11. 2010 praktická část
             26. 11. 2010 praktická část

 Katedra urologie

Urologická klinika VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2
Vedoucí: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
tel. 224 967 848, 224 967 844, fax 224 967 102
e-mail: tomas.hanus@lf1.cuni.cz

* * *

229002101 Kurz – Onkourologie I.
Určeno pro urology ve specializační přípravě (povinný kurz) a dále pro radiační onkology, praktické lékaře.
Program:
Léčba neinvazivních, invazivních a metastatických nádorů močového měchýře a horních močových cest, léčba lokalizovaných a generalizovaných nádorů ledvin a nádorů s trombem.
Vedoucí:
prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc., MUDr. V. Soukup, Ph.D., FEBU
Místo konání:
Praha 2, Ke Karlovu 6, VFN, Urologická klinika
Předpokládaná cena:
1 000 
Termín:
5. 11. 2010

229002102 Kurz – Andrologická urologie
Určeno pro urology ve specializační přípravě (povinný kurz) a dále pro sexuology, psychiatry a praktické lékaře.
Program:
Anatomie, fyziologie mužského genitálu, neurofyziologie erekce. Dělení sexuálních dysfunkcí, epidemiologie. Etiologie a rizikové faktory erektilní dysfunkce. Diagnostika sexuálních dysfunkcí. Terapie sexuálních dysfunkcí (se zaměřením na ED), předčasná ejakulace. Hypogonadismus, LOH – diagnostika a racionální léčba. Peyronieho choroba – diagnostika a léčba. Priapismus – diagnostika a léčba. Mužská neplodnost – definice, příčiny, diagnóza, léčba, prevence, varikokéla. Onkologická andrologie – stavy po radikální prostatektomii, radikální orchiektomii (kryoprezervace ejakulátu, hormonální suplementace).
Vedoucí:
MUDr. L. Zámečník, Ph.D., FEBU, PhDr. L. Janáčková Strouhalová, CSc., MUDr. V. Kubíček, CSc.
Místo konání:
Praha 2, Ke Karlovu 6, VFN, Urologická klinika
Předpokládaná cena:
1 000 Kč
Termín:
12. 11. 2010

 Katedra všeobecného lékařství

Katedra všeobecného lékařství IPVZ,
Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: MUDr. Josef Štolfa
tel. 271 019 261, fax 271 019 364
e-mail: duben@ipvz.cz

* * *

231002101 Specializační kurz – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství 1. část
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.
Program:
Neodkladná péče u dospělých; kardiologie každodenní praxe; poruchy metabolismu; chronická onemocnění pohybového ústrojí; vybraná kožní, plicní a infekční onemocnění; thyreopatie; léčba bolesti; neodkladná péče v gynekologii a další.
Vedoucí:
MUDr. K. Linhart
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
5 000 Kč
Termín:
6. 9. 2010 – 10. 9. 2010

231002102 Specializační kurz – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství 2. část
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.
Program:
Gynekologie v praxi PL; terapie v graviditě; neodkladná péče v pediatrii; ATB terapie; pracovní lékařství; diabetes mellitus; cestovní medicína; hormonální terapie; problematika demencí a další.
Vedoucí:
MUDr. M. Mrnková
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
5 000 
Termín:
4. 10. 2010 – 8. 10. 2010

231002103 Specializační kurz v paliativní medicíně
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci ze všeobecného praktického lékařství (povinný kurz).
Program:
Interdisciplinární řešení problematiky paliativní péče. Důraz na léčbu bolesti, včetně invazivních způsobů léčby. Psychický stav pacienta a možnosti sociální péče.
Vedoucí:
MUDr. M. Mrnková
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
2 000 
Termín:
13. 9. 2010 – 14. 9. 2010

231002104 Seminář kandidátů praktického lékařství
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.
Program:
Přednáška, výuka v malých skupinách, MCQ test a jeho vyhodnocení, workshop na odborné téma, kontrola průběhu specializační přípravy, diferenciálně diagnostická cvičení.
Vedoucí:
MUDr. J. Štolfa
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena:
500 Kč
Termín:
29. 9. 2010
              8. 12. 2010

231002105 Specializační kurz – Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství (povinný kurz).
Program:
Psychoterapie v praxi všeobecného praktického lékaře. Psychoterapie neuróz a funkčních sexuálních poruch. Rozbor psychologicky komplikovaných situací v praxi lékaře a jejich zvládání.
Vedoucí:
doc. MUDr. J. Beran, CSc.
Předpokládaná cena: 3 000,-
 
Místo konání:
Kroměříž, Havlíčkova 46, Psychiatrická léčebna
Termín:
20. 9. 2010 – 22. 9. 2010
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Termín:
25. 10. 2010 – 27. 10. 2010

231002106 Specializační kurz – Novinky ve všeobecném praktickém lékařství
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.
Program:
Posudková problematika, thyreopatie, organizační problematika.
Vedoucí:
MUDr. J. Boháč, MUDr. J. Jiskra, Ph.D., MUDr. J. Štolfa
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
1 200 Kč
Termín:
15. 9. 2010
             14.10.2010

231002107 Kurz – Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře
Určeno pro všeobecné praktické lékaře a lékaře v přípravě k atestaci v oboru.
Program:
Diferenciální diagnostika anémií, demencí, zvracení, venózní insuficience a terapie bércových vředů.
Vedoucí:
MUDr. M. Mrnková
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
1 000 
Termín:
11. 11. 2010

231002108 Odborný seminář školitelů
Určeno pro všeobecné praktické lékaře – školitele jmenované IPVZ, akreditovaná zdravotnická zařízení pro výuku v oboru všeobecné praktické lékařství.
Program:
Přednášky školitelů; diskuse o novinkách ve výuce kandidátů a v oboru; prezentace kazuistiky; práce ve workshopech na odborná témata.
Vedoucí:
MUDr. J. Štolfa
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
500 Kč
Termín:
13. 11. 2010

231002109 Kurz pro všeobecné praktické lékaře – školitele
Určeno pro všeobecné praktické lékaře.
Program:
Pedagogické minimum, specializační příprava po stránce odborné i organizační, sledování kandidáta, posuzování jeho připravenosti. Mikrosemináře pro kandidáty, průběh atestační zkoušky.
Vedoucí:
MUDr. J. Štolfa
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena:
2 000 
Termín:
21. 10. 2010 – 22. 10. 2010

231002110 Kurz infekčního lékařství
Určeno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, internisty.
Program:
Recidivující projevy herpetických infekcí. Interpretace laboratorních výsledků, sérologie a virologie u herpetických infekcí. Varicella – gravidita, prevence, profylaxe, terapie. Herpes zoster – prevence, vakcinace, management terapie. Postherpetická neuralgie.
Vedoucí:
MUDr. J. Štolfa
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena:
1 000 Kč
Termín:
12. 11. 2010

220202105 Odborná stáž – Novinky v péči o děti a dorost
Určeno pro dorostové lékaře a lékaře pečující o kolektivy dorostu.
Program:
Aktuální problematika zdravotní péče o děti a dorost.
Školitel:
doc. MUDr. J. Hamanová, CSc.
Místo konání:
Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B
Předpokládaná cena:
3 000 Kč
Termín:
9. 11. 2010 – 11. 11. 2010

Škola veřejného zdravotnictví

Škola veřejného zdravotnictví IPVZ,
Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
tel. 271 019 335, fax 271 019 284
e-mail: svz@ipvz.cz

* * *

294002101 Kurz – Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy v praxi všeobecného praktického lékaře
Určeno pro praktické lékaře, uchazeče o složení atestace (povinný kurz).
Program:
Lékařská etika, nemocenské a důchodové pojištění, komunikace, právo, ekonomie a řízení zdravotnictví.
Vedoucí:
MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena:
2 000 Kč
Termín:
8. 9. 2010 – 9. 9. 2010
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Termín:
2. 11. 2010 – 3. 11. 2010

294002102 Kurz – Základy zdravotnické legislativy
Určeno pro lékaře a zubní lékaře, uchazeče o složení atestace (povinný kurz).
Program:
Aktuální otázky zdravotní ekonomiky, důchodové a nemocenské pojištění, přehled zdravotnického práva.
Vedoucí:
MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena:
1 000 
Termín:
22. 9. 2010
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILE
Termín:
1. 11. 2010

294002105 Kurz – Klíšťata, jimi přenášené nákazy a možnosti prevence
Určeno pro praktické lékaře, infektology, dermatology, epidemiology, hygieniky, mikrobiology. Dále pro nelékaře – pracovníky hygienických stanic, ZÚ, veřejné správy, pracovníky v oblasti podpory zdraví a všechny zájemce o problematiku nákaz přenášených členovci.
Program:
Faktory podmiňující výskyt klíšťat a cirkulaci původců nákaz v přírodě a urbánním prostředí. Základní poznatky o ekologii klíšťat podmiňující jejich roli přenašečů. Přehled nákaz přenášených klíšťaty v Evropě. Současná situace na území ČR. Problematika alimentárních nákaz virem klíšťové encefalitidy. Vliv modifikací klimatu a přírodního prostředí na výskyt klíšťat v Evropě, zejména na našem území. Možnosti individuální a kolektivní prevence. Klíšťata a cestovní ruch – možnosti zavlékání.
Vedoucí:
RNDr. M. Daniel, DrSc.
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena:
1 000 
Termín:
10. 11. 2010

294002109 Kurz – Právní exkurz do práv a povinností lékaře a práv a povinností pacienta – hraniční situace z pohledu práva, případové studie, pohledy z praxe
Určeno pro lékaře, vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení a jejich právníky.
Program:
Na co má pacient právo a kdy může lékař odmítnout jeho přání naslouchat? Co má lékař právo vyžadovat a kdy pacient nemusí požadavky akceptovat? Obě strany mají práva a povinnosti, obě zpravidla jiný úhel pohledu. Co na to legislativa? Demonstrace případů z praxe.
Vedoucí:
MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena
: 1 000 
Termín:
2. 12. 2010

Výukové pracoviště paliativní medicíny a léčby bolesti

Výukové pracoviště paliativní medicíny a léčby bolesti FN Na Bulovce,
Budínova 2, 180 81 Praha 8 - Libeň
Vedoucí: MUDr. Dana Vondráčková
tel. 266 082 522, 266 082 909, fax 266 082 247
e-mail: dana.vondrackova@fnb.cz

* * *

201202101 Specializační kurz paliativní medicíny 1. část
Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a ostatní lékaře, kteří ve své praxi přicházejí do styku s nevyléčitelně nemocnými. Zúčastnit se mohou i zdravotní sestry, specializující se na tuto problematiku.
Program:
Historie a filozofie paliativní péče, formy paliativní péče, právní aspekty, etika paliativní péče, psychosociální aspekty, psychologie vztahu s umírajícími a jejich blízkými, komunikace teoreticky i prakticky.
Vedoucí:
MUDr. L. Kabelka
Místo konání:
Rajhrad u Brna, Jiráskova 47, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Předpokládaná cena:
5 000 Kč
Termín:
13. 9. 2010 – 17. 9. 2010

201202102 Specializační kurz paliativní medicíny 2. část
Určeno pro lékaře ve specializační přípravě k atestaci v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a ostatní lékaře, kteří ve své praxi přicházejí do styku s nevylečitelně nemocnými. Zúčastnit se mohou i zdravotní sestry, specializující se na tuto problematiku.
Program:
Spirituální péče, praktické aplikace paliativní péče, terminální paliativní péče.
Vedoucí:
MUDr. L. Kabelka
Místo konání:
Rajhrad u Brna, Jiráskova 47, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Předpokládaná cena:
5 000 
Termín:
20. 9. 2010 – 24. 9. 2010

201202103 Specializační kurz – Multidisciplinární léčba bolesti 1. část
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru paliativní medicína a léčba bolesti a ostatní lékaře.
Program:
Fyziologické aspekty bolesti, klasifikace, diagnostika, farmakoterapie, psychosociální aspekty.
Vedoucí:
MUDr. D. Vondráčková
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
5 500 Kč
Termín:
11. 10. 2010 – 15. 10. 2010

201202104 Specializační kurz – Multidisciplinární léčba bolesti 2. část
Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru paliativní medicína a léčba bolesti.
Program:
Syndromy chronické bolesti, diagnostika, multidisciplinární léčba nádorové a nenádorové bolesti.
Vedoucí:
MUDr. D. Vondráčková
Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena:
5 500 
Termín:
18. 10. 2010 – 22. 10. 2010

201202105 Specializační kurz – Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti
Určeno pro algeziology jako předatestační specializační kurz a pro ostatní lékaře.
Program:
Biopsychosociální pojetí chronické bolesti, diferenciální diagnostika u pacientů s chronickou bolestí, psychosomatika, poruchy osobnosti, bolest a závislost, psychoterapie léčby bolesti (dynamická, kognitivně behaviorální, hypnosugestivní), komunikační dovednosti, poruchy komunikace, vztah lékař a pacient, asertivita, prevence burn-out syndromu u lékařského povolání, bolest a spiritualita, bolest a sexualita.
Vedoucí:
PhDr. J. Raudenská, Ph.D.
Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena:
7 100 Kč
Termín:
1. 11. 2010 – 5. 11. 2010


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2010 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.