Nová molekula MetMAb pro léčbu karcinomu plic


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(12): 720
Kategorie: -

Vysoká účinnost inhibitoru Tarceva při léčbě pacientů s karcinomem plic s genetickou mutací 

  • Kombinace MetMAb plus Tarceva zvyšuje kvalitu života pacientů

Basilej/Praha: Společnost Roche oznámila během 35. kongresu Evropské společnosti medicínské onkologie (ESMO) výsledky studie, která ukazuje pokrok při léčbě pacientů s karcinomem plic.

„Jsme potěšeni, že jsme na kongresu ESMO mohli sdílet nové výsledky léčby pacientů s karcinomem plic přípravky Tarceva a MetMAb,“ řekl Richard Schiller, PhD., ředitel divize výzkumu a vývoje (gRED) společnosti Genentech. „Karcinom plic zatím zůstává onemocněním s neuspokojivými výsledky léčby a naše nová data s přípravky Tarceva a MetMAb jsou příkladem toho, jak cílená léčba může pomoci zlepšit výsledky léčby tohoto velmi obtížně léčitelného onemocnění.“

Kombinace MetMab a Tarcevy v léčbě

NSCLC

Předběžné výsledky studie fáze II ukazují, že kombinace MetMAb, unikátní monovalentní protilátky, s Tarcevou (erlotinib) téměř zdvojnásobila čas do zhoršení příznaků onemocnění (PFS) u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s vysokou expresí MET ve srovnání s kombinací placebo + Tarceva (HR = 0,56, p = 0,0547). Medián PFS byl prodloužen z 6,4 týdne na 12,4 týdne.

Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II prezentovaná na kongresu Evropské společnosti medicínské onkologie (ESMO) 2010 zkoumala účinnost a bezpečnost kombinace MetMAb a Tarcevy versus kombinace placeba a Tarcevy u pacientů s pokročilým NSCLC, u kterých selhala předešlá léčba. Pacienti ve studii byli stratifikováni podle exprese MET receptoru ve tkáni nádoru. Exprese MET receptoru byla zjišťována imunohistochemicky (IHC) ve spolupráci se společností Ventana, člena Roche Group, a vzorky byly rozděleny na vzorky s vysokou MET expresí a nízkou MET expresí podle předdefinovaného systému hodnocení.

Slibné výsledky

Výsledky studie fáze III OPTIMAL ukazují, že Tarceva (erlotinib) v 1. linii léčby pacientů s NSCLC prodloužila čas do zhoršení příznaků (PFS) na více než jeden rok a téměř jej ztrojnásobila oproti pacientům léčeným standardní chemoterapií (mPFS 13,1 vs. 4,6 měsíce, HR = 0,16, p < 0,0001).

Po jednom roce od zahájení terapie byla více než polovina pacientů (56 %) s NSCLC s aktivační mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) léčených Tarcevou bez příznaků onemocnění oproti 1,7 % pacientů léčených chemoterapií. Navíc došlo ke zmenšení nádoru u pacientů léčených Tarcevou ve více než dvojnásobném počtu případů ve srovnání je standardní chemoterapií (83 % vs. 36 %, p < 0,00001).

Výsledky studie OPTIMAL budou jako další argument předloženy Evropské lékové agentuře (EMA), která v současné době rozhoduje o rozšíření indikace Tarcevy v monoterapii o 1. linii léčby pacientů s NSCLC s EGFR aktivační mutací.

Tarceva je jediný inhibitor EGFR schválený k pokračovací léčbě 1. linie a léčbě 2. linie pacientů s pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost aktivační mutace EGFR. Rozšíření indikačního omezení Tarcevy o 1. linii léčby NSCLC umožní lékařům přizpůsobit volbu léčby 1. linie pacientů podle ne/přítomnosti aktivační mutace EGFR, zatímco pacienti bez této mutace mohou mít i nadále prospěch z léčby Tarcevou v pozdějších liniích terapie.

Aktivační mutace EGFR je přítomna téměř u třetiny (30 %) asijských nemocných s NSCLC a u více než desetiny (10–15 %) nemocných v Evropě.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek JUBILEA

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2010 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se