Prohlášení výborů České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP a Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP k léčbě estrogeny u žen v časné postmenopauze


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(12): 750
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Výbory obou společností považují za svoji povinnost vydat prohlášení o nutnosti vyjasnit a rozšířit současné znalosti o hormonální terapii, zahájené brzy po menopauze. Dramatické změny v názorech na postmenopauzální hormonální terapii (HT), následující po prvních informacích o výsledcích studie Women’s Health Iniciative (WHI) v roce 2002, přinesly falešné závěry a doporučení pro lékaře předepisující HT ze strany lékových agentur FDA, EMA a SÚKL a velké populaci žen v časné postmenopauze odpírání potřebné HT.

Obrovskému počtu žen se zhoršila kvalita života, v mnoha případech mohlo dojít k ohrožení zdraví, především z následků osteoporózy a aterosklerózy. Studie provedená na velkém počtu starých a ne zcela zdravých žen s konjugovanými koňskými estrogeny (conjugated equine estrogen (CEE) s medroxyprogesteron acetátem (MPA) negativně ovlivnila výsledky u žen začínajících HT deset a více let po menopauze. Přehodnocení studie WHI v posledních letech se zaměřilo na výsledky s HT zahájenou brzy po menopauze.

Poslední ukazatele u limitovaného počtu mladších postmenopauzálních žen ve stejné studii WHI CEE+MPA a výsledky studie se samotnými CEE ukazují, že věk v době zahájení HT významně ovlivňuje výsledky a že prospěch významně převyšuje riziko u žen, které zahajují HT do 10 let po menopauze. Výsledky mnoha dalších kohortních studií podporují tento názor. Prospěch je jak krátkodobý (vazomotorické symptomy a dyspareunie), tak dlouhodobý (kostní zdraví, snížení koronárního rizika).

Ne všechny postmenopauzální ženy mají indikaci k HT, ale nejméně jedna třetina je bezprostředně ohrožena estrogenním deficitem. Nízké dávky, neorální podání a jiné součásti preparátů (17 beta-estradiol, jiné progestiny než MPA) snižují výrazně riziko, uváděné ve WHI. Objevivší se důkazy ukazují, že nové druhy estrogenu a progestinů a jiné aplikační způsoby ještě více snižují riziko u mladších podskupin  žen. Přehnaná démonizace HT může být příčinou zvýšeného rizika, vzniku a komplikací chronických nemocí ohrožujících zdraví a život, jako je osteoporóza a ischemická nemoc srdeční. Je nejvyšší čas změnit klinický pohled na HT u mladších postmenopauálních žen, zvrátit generalizovaný pohled studie WHI na všechny ženy po menopauze a podpořit jednoznačně pozitivní výsledky studií u mladších postmenopauzálních žen.

Výbory obou českých menopauzálních společností vyzývají SÚKL, aby zrušil svoje staré a současným vědeckým závěrům odporující doporučení vydané dne 3. 12. 2003, adresované všem lékařům předepisujícím HT, nazvané „Neodkladná informace lékařům ve věci HRT“. Toto doporučení bezprostředně a bez odborné konzultace okopírované z doporučení evropské lékové agentury EMEA, bylo postaveno na výsledcích pouhých dvou studií

  • první EPH větve studie WHI z roku 2002, a
  • studie UK Million Women Study (MWS) z roku 2003.

Výsledky obou studií byly již dávno zrevidovány a byla dokázána jejich zkreslenost a vědecká nesprávnost. Je třeba vrátit estrogenům místo léků první volby v prevenci a léčbě postmenopauzální osteoporózy. Prohlášení ČMAS a SOM ČGPS ČLS JEP je plně v souladu se stanovisky významných menopauzálních společností, Mezinárodní menopauzální společnosti (IMS), Evropské menopauzální a andropauzální společnosti (EMAS) a Severoamerické menopauzální společnosti (NAMS).

(Tento dokument vznikl jako výsledek diskuse o estrogenech se Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze a byl schválen výbory obou společností dne 17. 9. 2010.) 

Za výbory:

České menopauzální

a andropauzální společnosti ČLS JEP,

Sekce pro otázky menopauzy

České gynekologicko-porodnické

společnosti ČLS JEP:

Prof. MUDr. Josef Donát, DrSc.,

předseda.


Zdroje

1. LiteraturaWriting Group for the Women´s Health Initiative Investigators. Risk and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women. JAMA 2002, 288, 3, p. 321-333.

2.. Gambacciani, M., Genazzani, A.R. The study with million women (and hopefully fewer mistakes). Gynecol. Endocrinol. 2003, 17, p. 359-362.

3. Skouby, S.O. European Menopause and Andropause Society (EMAS) statements on postmenopausal hormonal therapy. Maturitas 2004, 48, 1, p. 19-25.

4. Recommendations for estrogen and progestogen use in peri- and postmenopausal women: October 2004 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2004, 11, 6, p. 589-600.

5. Donát, J. Postmenopauza, estrogenní deficit v klinické praxi. Domena Praha 2003: s.149-173.

6. Menopause. A new frontier. 18th annual meeting, Dallas, October 3-6. 2007, NAMS, USA.

7. Stephanick M.L. New perspectives on menopausal hormones and cardiovascular disease. Role of age and years since menopause: WHI randomized trials. Menopause 2007, 14, 6, p. 1076.

8. IMS Updated recommendations on postmenopausal hormone therapy. Climacteric 2007, 10, p. 181-194.

9. Goldstein, S.R., Stuenkel, C.A. The long and winding road of hormone therapy. Where are we today? Women´s Health Update. Special supplement. March/April 2008.

10. Updated recommendation group: Birkhauser MH et al. Updated practical recommendations for hormone replacement therapy in peri- and postmenopause. Climacteric 2008, 11, p. 108-123.

11. Position statement. Estrogen and progestogen use in postmenopausal women: July 2008 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2008, 15, 4, p. 584-602.

12. Studd, J. Estrogens as first-choice therapy for osteoporosis prevention and treatment in women under 60. Climacteric 2009, 12, p. 206-209.

13. Pines, A. et al. HRT in the early menopause: scientific evidence and common perceptions. Summary of the First IMS Global summit on menopause-related issues. Climacteric 2008, 11, p. 267-272.

14. Position statement. Management of osteoporosis in postmenopausal women: 2010 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2010, 17, 1, p. 25-54.

15. Position statement. Estrogen and progestogen use in postmenopausal women: 2010 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2010, 17, 2, p. 242-255.

16. Speroff, L. Transdermal hormone therapy and the risk of stroke and venous thrombosis. Climacteric 2010, 13, p. 429-432.

17. Fait, T. et al. Doporučení pro hormonální substituční terapii v postmenopauze. Klimakterická Medicína 2010, 15, 2, s. 13-15.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek JUBILEA

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2010 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se