Prohlášení výborů České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP a Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP k léčbě estrogeny u žen v časné postmenopauze


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(12): 750
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Výbory obou společností považují za svoji povinnost vydat prohlášení o nutnosti vyjasnit a rozšířit současné znalosti o hormonální terapii, zahájené brzy po menopauze. Dramatické změny v názorech na postmenopauzální hormonální terapii (HT), následující po prvních informacích o výsledcích studie Women’s Health Iniciative (WHI) v roce 2002, přinesly falešné závěry a doporučení pro lékaře předepisující HT ze strany lékových agentur FDA, EMA a SÚKL a velké populaci žen v časné postmenopauze odpírání potřebné HT.

Obrovskému počtu žen se zhoršila kvalita života, v mnoha případech mohlo dojít k ohrožení zdraví, především z následků osteoporózy a aterosklerózy. Studie provedená na velkém počtu starých a ne zcela zdravých žen s konjugovanými koňskými estrogeny (conjugated equine estrogen (CEE) s medroxyprogesteron acetátem (MPA) negativně ovlivnila výsledky u žen začínajících HT deset a více let po menopauze. Přehodnocení studie WHI v posledních letech se zaměřilo na výsledky s HT zahájenou brzy po menopauze.

Poslední ukazatele u limitovaného počtu mladších postmenopauzálních žen ve stejné studii WHI CEE+MPA a výsledky studie se samotnými CEE ukazují, že věk v době zahájení HT významně ovlivňuje výsledky a že prospěch významně převyšuje riziko u žen, které zahajují HT do 10 let po menopauze. Výsledky mnoha dalších kohortních studií podporují tento názor. Prospěch je jak krátkodobý (vazomotorické symptomy a dyspareunie), tak dlouhodobý (kostní zdraví, snížení koronárního rizika).

Ne všechny postmenopauzální ženy mají indikaci k HT, ale nejméně jedna třetina je bezprostředně ohrožena estrogenním deficitem. Nízké dávky, neorální podání a jiné součásti preparátů (17 beta-estradiol, jiné progestiny než MPA) snižují výrazně riziko, uváděné ve WHI. Objevivší se důkazy ukazují, že nové druhy estrogenu a progestinů a jiné aplikační způsoby ještě více snižují riziko u mladších podskupin  žen. Přehnaná démonizace HT může být příčinou zvýšeného rizika, vzniku a komplikací chronických nemocí ohrožujících zdraví a život, jako je osteoporóza a ischemická nemoc srdeční. Je nejvyšší čas změnit klinický pohled na HT u mladších postmenopauálních žen, zvrátit generalizovaný pohled studie WHI na všechny ženy po menopauze a podpořit jednoznačně pozitivní výsledky studií u mladších postmenopauzálních žen.

Výbory obou českých menopauzálních společností vyzývají SÚKL, aby zrušil svoje staré a současným vědeckým závěrům odporující doporučení vydané dne 3. 12. 2003, adresované všem lékařům předepisujícím HT, nazvané „Neodkladná informace lékařům ve věci HRT“. Toto doporučení bezprostředně a bez odborné konzultace okopírované z doporučení evropské lékové agentury EMEA, bylo postaveno na výsledcích pouhých dvou studií

  • první EPH větve studie WHI z roku 2002, a
  • studie UK Million Women Study (MWS) z roku 2003.

Výsledky obou studií byly již dávno zrevidovány a byla dokázána jejich zkreslenost a vědecká nesprávnost. Je třeba vrátit estrogenům místo léků první volby v prevenci a léčbě postmenopauzální osteoporózy. Prohlášení ČMAS a SOM ČGPS ČLS JEP je plně v souladu se stanovisky významných menopauzálních společností, Mezinárodní menopauzální společnosti (IMS), Evropské menopauzální a andropauzální společnosti (EMAS) a Severoamerické menopauzální společnosti (NAMS).

(Tento dokument vznikl jako výsledek diskuse o estrogenech se Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze a byl schválen výbory obou společností dne 17. 9. 2010.) 

Za výbory:

České menopauzální

a andropauzální společnosti ČLS JEP,

Sekce pro otázky menopauzy

České gynekologicko-porodnické

společnosti ČLS JEP:

Prof. MUDr. Josef Donát, DrSc.,

předseda.


Zdroje

1. LiteraturaWriting Group for the Women´s Health Initiative Investigators. Risk and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women. JAMA 2002, 288, 3, p. 321-333.

2.. Gambacciani, M., Genazzani, A.R. The study with million women (and hopefully fewer mistakes). Gynecol. Endocrinol. 2003, 17, p. 359-362.

3. Skouby, S.O. European Menopause and Andropause Society (EMAS) statements on postmenopausal hormonal therapy. Maturitas 2004, 48, 1, p. 19-25.

4. Recommendations for estrogen and progestogen use in peri- and postmenopausal women: October 2004 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2004, 11, 6, p. 589-600.

5. Donát, J. Postmenopauza, estrogenní deficit v klinické praxi. Domena Praha 2003: s.149-173.

6. Menopause. A new frontier. 18th annual meeting, Dallas, October 3-6. 2007, NAMS, USA.

7. Stephanick M.L. New perspectives on menopausal hormones and cardiovascular disease. Role of age and years since menopause: WHI randomized trials. Menopause 2007, 14, 6, p. 1076.

8. IMS Updated recommendations on postmenopausal hormone therapy. Climacteric 2007, 10, p. 181-194.

9. Goldstein, S.R., Stuenkel, C.A. The long and winding road of hormone therapy. Where are we today? Women´s Health Update. Special supplement. March/April 2008.

10. Updated recommendation group: Birkhauser MH et al. Updated practical recommendations for hormone replacement therapy in peri- and postmenopause. Climacteric 2008, 11, p. 108-123.

11. Position statement. Estrogen and progestogen use in postmenopausal women: July 2008 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2008, 15, 4, p. 584-602.

12. Studd, J. Estrogens as first-choice therapy for osteoporosis prevention and treatment in women under 60. Climacteric 2009, 12, p. 206-209.

13. Pines, A. et al. HRT in the early menopause: scientific evidence and common perceptions. Summary of the First IMS Global summit on menopause-related issues. Climacteric 2008, 11, p. 267-272.

14. Position statement. Management of osteoporosis in postmenopausal women: 2010 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2010, 17, 1, p. 25-54.

15. Position statement. Estrogen and progestogen use in postmenopausal women: 2010 position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2010, 17, 2, p. 242-255.

16. Speroff, L. Transdermal hormone therapy and the risk of stroke and venous thrombosis. Climacteric 2010, 13, p. 429-432.

17. Fait, T. et al. Doporučení pro hormonální substituční terapii v postmenopauze. Klimakterická Medicína 2010, 15, 2, s. 13-15.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek JUBILEA

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2010 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se