Zadluženost lidí s návykovými nemocemi je zdravotní i společenský problém


Indebtedness people with addictive illnesses are health and social problem

The financial problems of today certainly does not relate only to patients with addictive disease, but many other people. As one of the main reasons is usually provides advertising exposure, people tend to buy rubbish. Debt may have other reasons. They are particularly addictive diseases which are associated with substantial indebtedness. For example, the Czech Republic belongs to the states with the highest consumption of alcohol and easiest approach to gambling and drugs in the world. Most people with addictive disease is not treated yet. Usually because of personal feelings of stigmatization, but also beceause in some areas, the limited availability of specialized care.

Key words:
addictive illness, debt, alcohol, drugs, gambling.


Autoři: K. Nešpor;  A. Scheansová
Působiště autorů: Odděleni léčby závislostí – muži Primář: MUDr. Karel Nešpor, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha Ředitel: MUDr. Martin Hollý 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(1): 50-51
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Finanční problémy se v dnešní době nemusí jistě týkat pouze pacientů s návykovými nemoci, ale mnoha jiných lidí. Jako jedna z hlavních příčin se obvykle uvádí působení reklamy; lidé často nakupují zbytečnosti. Zadluženost však může mít i jiné důvody. Jsou to především návykové nemoci, které bývají spojeny se značnou zadlužeností. Stačí připomenout, že Česká republika patří ke státům s nejvyšší spotřebou alkoholu a nejsnadnějším přístupem k hazardu a drogám na světě. Většina lidí s návykovou nemocí se přitom neléčí. Zpravidla kvůli pocitům osobní stigmatizace , ale i proto, že v některých oblastech je omezená dostupnost specializované péče.

Klíčová slova:
návykové nemoci, zadluženost, alkohol, drogy, hazard.

Úvod

Finanční problémy se v dnešní době jistě netýkají pouze pacientů s návykovými nemocemi, ale i mnoha jiných lidí. Podle zpráv z médií bylo v roce 2008 nařízeno 554 tisíc exekucí a odhad pro rok 2009 říká, by toto číslo mohlo přesáhnout 700 tisíc. Za jeden z důvodů uvádějí média skutečnost, že lidé pod vlivem reklamy nakupují zbytečnosti.

Uvedený stav ale může mít i jiné příčiny. Spotřeba alkoholu a dostupnost ilegálních drog a hazardu patří v České republice k nevyšším na světě. Návykové nemoci jsou spojeny se značnou zadlužeností (1). Většina lidí s návykovou nemocí se neléčí. Důvodem jsou pocity stigmatizace a popírání problému. V posledních navíc letech přibyly i ekonomické a administrativní překážky pro vstup do léčby, např. poplatky u lékaře. Problémem však je i omezená dostupnost specializované péče v některých oblastech.

Pohled z praxe

V šetření, které jsme provedli mezi našimi pacienty, byly dluhy velmi časté. Soubor tvořilo 40 mužů ve věku od 17 do 60 let (x=34, SD=9,6). V něm bylo 24 závislých na alkoholu, 13 na nealkoholových drogách kromě tabáku a 11 patologických hráčů (součet je vyšší než 40, protože u některých se jednalo o souběh různých návykových nemocí). V tomto souboru mělo dluhy 80 % pacientů. Celých 10 % souboru mělo dluh dosahující jednoho miliónu korun nebo více. Zadluženost v  souboru se pohybovala od 0 Kč do 2 000 000 Kč (medián=75000 Kč).

U 22,5 % pacientů proběhla exekuce, u některých i opakovaně. Např. 26-ti letý muž závislý na drogách uvedl dluh dosahující 2 miliónů korun. Exekuce u něj proběhla pětkrát. Tento muž ani nebyl schopen uvést, komu přesně dlouží, natož aby dokázal dluhy splácet. Podle našich zkušeností mívají nejvyšší dluhy patologičtí hráči, již dříve jsme se u nich setkali s dluhy přesahujícími 10 miliónů Kč. Je to však častý problém i u lidí s jinými návykovými nemocemi a také u duševně nemocných pacientů.

Finanční situaci těchto lidí často komplikuje i závislost na tabáku. Ve zmíněné skupině 40 pacientů s návykovými nemocemi bylo 70 % kuřáků. Průměrné výdaje za tabák činily u jednoho kuřáka během 3 měsíců před nástupem do léčby 5 493 Kč (SD=2173).

Příčiny a následky

Některé příčiny vysokého zadlužení lidí s návykovými nemocemi i důsledky zadluženosti shrnujeme v tab. 1.

Tab. 1. Finanční problémy u lidí s návykovými nemocemi – příčiny, následky a důsledky pro léčbu
Finanční problémy u lidí s návykovými nemocemi – příčiny, následky a důsledky pro léčbu

Celospolečenské následky

Jeden z autorů tohoto sdělení navštívil pracovně před časem Teplice. V těsném sousedství je tam shromážděno velké množství heren a kasin, policejní ředitelství a exekutorský úřad, tedy související komplex služeb.

V Praze je situace snad ještě horší. Cena za lehkomyslnost ve vztahu k alkoholu, drogám a hazardu je velmi vysoká pro lidi s návykovými nemocemi i pro celou společnost. Některé příklady následují:

 • Nesplácené dluhy velkého počtu neléčených závislých představují faktor, který přispívá k ekonomické nestabilitě.
 • K tomu je třeba připočíst oslabenou kupní sílu rodiny a dalších osob, o kterých si závislý peníze vypůjčil a také související problémy.
 • Důležitý je i aspekt kriminality, a to nejen hospodářské. Např. člověk vymáhající od závislého na pervitinu nebo na alkoholu může být vystaven iracionální a někdy i život ohrožující agresi ze strany dlužníka. S nezákonným jednáním bývá často spojeno i vymáhání dluhů.
 • Mnoho silně zadlužených lidí s návykovými nemocemi lze najít mezi bezdomovci (2). Vymahatelnost dluhů od bezdomovců je velmi nízká a epidemiologické i jiné riziko, které představují, je naopak značné.

Důsledky pro léčbu

 • Úspěšná léčba návykové nemoci vede většinou k pronikavému zlepšení ekonomické situace. Zvyšuje se tak i schopnost splácet dluhy.
 • Ekonomické problémy mohou znesnadňovat vstup do léčby a komplikovat její průběh. Pro ilustraci nabízíme zkušenosti bývalého pacienta. Ten jako bezdomovec trávil chladné noci v prostředcích veřejné dopravy, samozřejmě bez jízdenky. Po letech abstinence ho exekutoři našli a má splácet kolem 300 tisíc Kč dopravnímu podniku a hlavně exekutorům. Tento muž uvedl, že ho exekutoři často zneklidňují obsílkami a telefonáty, i když dodržuje dohodnutý splátkový kalendář. Pokud by pacient v této situaci nezachoval chladnou hlavu a neabstinoval, neprospělo by to nikomu.
 • Jako součást léčby by také bylo nabízet finanční poradenství a výcvik týkající se finančních záležitostí. O tom, že je tento přístup účinný, svědčí práce autorů Wienera a spol. (3).
 • Při doporučování různých forem léčby, ať medikamentózní, nebo psychoterapie, je třeba brát v úvahu finanční možnosti pacientů (4).
 • Orgány činné v trestním řízení nemají obvykle velký zájem iniciovat soudně znalecké vyšetření, protože je to spojeno s dodatečnými náklady a zdržuje to. Na druhé straně může správné posouzení stavu a případná léčba pomoci předcházet páchání trestní činnosti v budoucnu.
 • U silně zadlužených lidí je mnohem častější výskyt návykových nemocí a jiných duševních chorob (1). Tito lidé, by proto měli být psychiatricky vytřeni. Silně zadlužení lidé s návykovou nemocí mají tendenci se odborné i sociální pomoci spíše vyhýbat (5), proto je třeba jim odbornou pomoc nabízet aktivně.
 • Od uvěznění patologického hráče nebo závislého, který se dopustil trestné činnosti, si nelze slibovat trvalejší efekt. Jestliže už dojde k odsouzení, je vhodné aktivně nabízet odsouzeným, kteří mají problém s hazardem nebo jinou návykovou nemocí, léčbu ve výkonu trestu (6).
 • Někdy, např. v případě trvalého postižení kogntivních funkcí, je také třeba uvažovat o omezení způsobilosti ve vztahu k nakládání s finančními prostředky.
 • Situaci by zlepšilo i vyšší zdanění alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Zvýšení ceny totiž snižuje spotřebu, a to i u vysoce rizikových skupin. Je také třeba podstatně omezit dostupnost hazardu.

Poznámka:

 Svépomocné příručky pro ty, kdo mají problém s alkoholem, jinými látkami a hazardem, jsou zdarma ke stažení z www.drnespor.eu. Na www.youtube.  com/drnespor jsou navíc některá instruktážní videa.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatrická léčebna

Ústavní 91

181 02 Praha 8

E-mail: nespor.k@seznam.cz

www.drnespor.eu


Zdroje

1. Jenkins, R., Bhugra, D., Bebbington, P. et al. Debt, income and mental disorder in the general population. Psychol. Med. 2008, 38(10), p. 1485-1493.

2. van Laere, I.R., de Wit, M.A., Klazinga, N.S. Pathways into homelessness: recently homeless adults problems and service use before and after becoming homeless in Amsterdam. BMC Public Health. 2009, 9, p. 3.

3. Wiener, R.L., Baron-Donovan, C., Gross, K. et al. Debtor education, financial literacy, and pending bankruptcy legislation. Behav. Sci. Law. 2005, 23(3) p. 347-66.

4. Nešpor, K., Scheansová, A. Návykové nemoci a peníze – důležité souvislosti. Čas. Lék. Čes. 2009, 148(7), p. 335-337.

5. van der Poel, A., Barendregt, C., van de Mheen, D. Drug users’ participation in addiction care: different groups do different things. J. Psychoactive. Drugs 2006,38(2), p. 123-132.

6. Turner, N.E., Preston, D.L., Saunders, C. et al. U. The relationship of problem gambling to criminal behavior in a sample of Canadian male federal offenders. J. Gambl. Stud. 2009, 25(2), p. 153-169.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se