Kolonoskopie pomáhá zachraňovat životy


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(9): 521
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Včasný screening je nejlepší prevencí před onemocněním rakovinou tlustého střeva a konečníku

PRAHA: Občanské sdružení Onkomaják nabízející pomoc onkologickým pacientům zorganizovalo ve spolupráci s agenturou Factum Invenio průzkum znalostí Čechů o rakovině tlustého střeva a konečníku. Osloveno bylo 513 respondentů v nejvíce ohrožené věkové skupině 50–75 let. Výsledky ojedinělého šetření pomohou přesně zacílit celostátní osvětovou kampaň, kterou Onkomaják plánuje spustit na podzim tohoto roku. Podrobné informace ke kampani budou zveřejněny  na tiskové konferenci za účasti zástupců občanského sdružení Onkomaják, Factum Invenio a České onkologické společnosti ČLS JEP.

Rakovina tlustého střeva a konečníku je u nás druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Při srovnání s jinými státy je v ČR dokonce nejvyšší výskyt tohoto onemocnění.

„Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 7 800 osob,“ upřesnil prof. Jiří Vorlíček, předseda České onkologické společnosti.

Z výzkumu vyplynulo, že informace o kolorektálním karcinomu již někdy vyhledala téměř čtvrtina lidí ve věku 50 až 75 let, přičemž nejčastějšími zdroji informací byl praktický lékař a masmédia v podobě televizních či rozhlasových pořadů.

„Zkušenost s rakovinou tlustého střeva a konečníku, i když zprostředkovanou, má poměrně vysoký podíl obyvatel. Téměř čtyři lidé z deseti uvádějí, že v jejich blízkém okolí někdo touto chorobou onemocněl,“ sdělila Pavla Šlosserová, ředitelka občanského sdružení Onkomaják.

Informace o tomto typu rakoviny již někdy na internetu vyhledalo celkem 9 % populace ve věku 50 až 75 let, častěji se přitom jednalo o muže než ženy; 4 procenta obyvatel pak na internetu navštívila i internetové stránky České onkologické společnosti www.linkos.cz. 

„Na internetových stránkách České onkologické společnosti www.linkos. cz návštěvníci najdou specializovanou sekci, která je určená nemocným s onkologickou diagnózou, jejich rodinám a přátelům. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové a odborně garantované informace,“ doplnil prof. Vorlíček.

Z hlediska velkého výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku v České republice je naprosto nezbytný screening, jehož hlavním přínosem je lepší prognóza nově diagnostikovaných pacientů.

„Plošný screening na úrovni celé populace umožňuje detekovat léčitelné nádorové onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky nemoci se neprojevují,“ zdůraznil onkolog Josef Gruna z Onkologického centra J. G. Mendela v Novém Jičíně.

Po všech stránkách jednoznačně nejspolehlivějším vyšetřením tlustého střeva a konečníku je screeningová kolonoskopie. Ta navíc umožňuje odstranit podezřelé výrůstky ve střevě, čímž se pacient vyhne klasické operaci, která je pro organismus mnohem větší zátěží. Ve věkové kategorii 50 až 75 let absolvovalo kolonoskopické vyšetření 20 % osob (10 % preventivně a 10 % z důvodu existujících obtíží). O preventivní kolonoskopické vyšetření projevuje zájem polovina obyvatel v nejohroženějším věku 50 až 75 let. I přesto zůstává kolonoskopické vyšetření strašákem v očích veřejnosti, a řada pacientů z něj má značné obavy.

„Významně menší zájem o preventivní kolonoskopické vyšetření projevují lidé ve věku nad 65 let, lidé se základním vzděláním, rovněž lidé méně informovaní o rakovině tlustého střeva a konečníku a ti, kteří ještě kolonoskopické vyšetření neabsolvovali. Naopak je patrné, že lidé, kteří již mají přímou zkušenost z kolonoskopického vyšetření, si uvědomují závažnost tohoto onemocnění a vyšetření by podstoupili znovu,“ shrnula výsledky z dotazníkového průzkumu Pavla Šlosserová.

„Pokud lidé neprojevili zájem absolvovat preventivní kolonoskopické vyšetření, pak to bylo především z obavy, že vyšetření bude bolestivé. Ve věkové skupině 70 až 75 tento důvod uvádí dokonce 89 % osob,“ doplnil lékař Josef Gruna.

Podle lékařů i podle výpovědí většiny pacientů, kteří kolonoskopické vyšetření již absolvovali, je strach z kolonoskopie zbytečný.

„Naprostá většina lidí se chová iracionálně a na vyšetření nejde, protože se obává špatných výsledků. Strach z bolesti je až druhotný a většinou slouží jako výmluva a důvod, kterým si člověk sám sobě nalhává a zdůvodňuje, proč na vyšetření nejde. Tímto nesmyslným rozhodnutím si může výrazně zkrátit život,“ popisuje své zkušenosti s pacienty prof. Vorlíček.

Lékaři přitom dnes běžně tlumí bolestivé pocity u citlivějších jedinců pomocí léků, a ti pak původně obávanou proceduru zvládnou bez jakéhokoli strádání.  „V průběhu kolonoskopie zpravidla pohodlně ležíte na levém boku a jste personálem podrobně informováni o všech následujících krocích. Samozřejmostí je nitrožilní injekce proti bolesti. Celá procedura obvykle trvá kolem dvaceti minut. Dalších minimálně třicet minut je pak vyhrazeno pro odpočinek. Jíst a pít může člověk okamžitě po vyšetření, nicméně alespoň do večera jsou vhodné spíše dietnější potraviny,“ popsal průběh kolonoskopie MUDr. Gruna.

Šetření s názvem „Povědomí populace ČR ve věku 50-75 let o rakovině tlustého střeva a konečníku (CRC)“ provedla společnost Factum Invenio technikou standardizovaného řízeného osobního rozhovoru na reprezentativním vzorku 513 respondentů vybraném kvótním způsobem. Kvótními proměnnými byly pohlaví, věk v pětiletých věkových intervalech, vzdělání, velikost místa bydliště a region. Dotazování proběhlo ve dnech 29. června–10. července 2009. Data byla zpracována a vyhodnocena statistickým softwarem SPSS. Metodika zpracování výzkumu odpovídá standardům sdružení SIMAR a ESOMAR.

ONKOMAJÁK

Hlavním cílem občanského sdružení ONKOMAJÁK je ukazovat cestu pacientům, kteří se ocitnou na rozbouřeném moři v podobě onkologického onemocnění a neví, kudy se vydat. ONKOMAJÁK svítí zářivým a silným světlem a je vidět ze všech koutů naší vlasti. Jsme tu proto, aby všichni, jichž se onkologické onemocnění týká, žili déle a nebáli se své diagnóze postavit. S naší pomocí se už nikdo nemusí topit v neznámých vodách.

Kontakt:

Pavla Šlosserová

ředitelka Onkomaják o.s.

Tel: 728 774 727

E-mail:

pavla.slosserova@onkomajak.cz

 

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2009 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se