Vybrané kapitoly z medicínskej etiky


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(9): 523
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Vybrané kapitoly  z medicínskej etiky

Šoltés, L., Pullmann, R. a kol

Osveta, Martin 2008, 257 s.

V záplavě zdravotnické literatury, která seznamuje s výsledky moderních lékařských postupů, se dostává na pulty nejenom slovenských, ale i českých knihkupectví a knihoven kolektivní monografie slovenských autorů vedených prof. MUDr. Ladislavem Šoltésem, DrSc., dr. h.c., a prof. MUDr. RNDr. Rudolfem Pullmannem, DrSc., Vybrané kapitoly z medicínskej etiky.

V úvodu této publikace je zdůrazněno, že podnětem k jejímu vydání byl velký zájem studentů a absolventů kurzů lékařské etiky o tuto problematiku, jež je interpretována – narozdíl od standardních lékařských etik, kdy je akcentován mnohdy filozofický aspekt – především z lékařského hlediska. Sympatická je snaha autorů o pluralistické postoje k dané problematice, jež je z formálního hlediska záležitostí dialogu, kde se obě strany od nepaměti snaží dobrat co nejblíže objektivní pravdě.

„Objektívna pravda je konečným cielom i vedy, preto je z toho pohľadu i veda vo svojej podstate etická“ (Ladislav Šoltés).

Sympatické je i krédo autorského kolektivu celé publikace, které v úvodu vyjádřil profesor Šoltés:

„Nenárokujeme si na jednostranné vysvetľovanie etických problémov a možno mnoho otázok ostalo nezodpovedaných. Musíme sa však naučiť stavať otázky – i nepopulárne, aby sme spoločne hľadali na ne odpovede. Bude na čitatelovi, aby si sám vyprofiloval osobný postoj k etickým problémom a podľa toho i pristupoval k ich riešeniu.“

Oba shora uvedení autoři jsou vysoce teoreticky a prakticky erudovanými odborníky v oblasti lékařské etiky. Např. ve všech vystoupeních profesora Šoltése je patrný jeho profesní zájem o problematiku etického přístupu k lidem a především k lidem, kteří potřebují plnit specifické potřeby. Ačkoliv je původním zaměřením pediatr, jeho zájem se obrací i k potřebám dospělých a seniorů.

Druhý hlavní autor Rudolf Pullmann je svým vzděláním lékař a odborník v přírodních vědách. Publikaci vtiskl svůj pohled na lékařskou etiku.

Lékařská etika není vždy chápána jako samostatná vědecká disciplína, ale její vliv by se měl stále více projevovat v každodenní práci všech lékařů a pracovníků v nelékařských zdravotnických profesích, tak jak se stále více její problematika prosazuje ve výukových programech vysokých škol. Vědomi si této skutečnosti, shromáždili uvedení autoři kolektiv čtyřiceti tří odborníků, kteří zpracovali problematiku lékařské etiky ve svých oborech.

Publikace má čtyřicet devět kapitol a osm příloh, kde je vedle textu Hippokratovy přísahy prezentována např. i Všeobecná deklarace lidských práv či Práva hospitalizovaného dítěte. V těchto kapitolách autoři prodiskutovali a definovali etické problémy svého oboru. Velmi podrobně jsou např. prezentována etická hlediska v oblasti genetiky, perinatální medicíny apod. Některé kapitoly se týkají etické problematiky eutanazie, seniorů nebo onkologicky nemocných.

Zajímavá je kapitola věnovaná alternativní medicíně, kde se autor věnuje především analýze příčin, proč je v posledních desetiletích mezi pacienty tak populární, zda to není také proto, že se její provozovatelé úspěšněji vyrovnávají s faktem odcizení mezi pacientem a lékařem v primární zdravotnické péči, a úvahám o legislativních a ekonomických otázkách, které budou nejenom v této oblasti péče o zdraví stále aktuálnější, což nebývá v publikacích tohoto typu vždy zvykem.

I méně zasvěceným čtenářům je zřejmé, že se jedná o vynikající publikaci, která přinejmenším naznačuje etickou problematiku i v tak speciálních oblastech medicíny, jako jsou např. oftalmologie nebo otolaryngologie, shrnuje a částečně ovlivňuje  současné názory zdravotníků. S jejím obsahem by se měli seznámit všichni lékaři a pracovníci v nelékařských profesích ve zdravotnictví. Publikace by se mohla stát jednou ze základních učebnic pro vysoké školy zaměřující na výchovu zdravotnických i nezdravotnických profesí, dnes často uváděných jako pomáhající.

Publikaci uzavírá vyčerpávající přehled odborné literatury nejenom slovenských autorů, ale i literatury cizojazyčné v překladu i originále. 

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h.c.

Jihočeská univerzita

v Českých Budějovicích,

Zdravotně sociální fakulta, katedra

klinických oborů,

Jírovcova 24,

370 14 České Budějovice

e-mail: mveleminsky@tbn.cz,

mobil: +420 602 118 683


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2009 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se