VĚCNÝ REJSTŘÍK - pokračování


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(12): 14-20
Kategorie: -

L

laktóza 151

lamivudin 72, 641–643, 645, 659

Langerhansovy buňky 133, 213, 382, 410

laparoskopická chirurgie 377, 378

L-arginin 24

laser 13, 40, 501

laterální okcipální komplex (LOC) 143, 144

laxativa 328, 330, 333–335

léčba HIV/AIDS 645

léčba závislosti na tabáku 258–261

ledviny 29, 90, 92, 132–136, 183, 189, 211, 244, 326, 474, 558, 590, 594, 677, 697

leishmanióza 31–34

lepra 32

leptin 130, 131, 630, 631

leptospiróza 32–34

leukémie 32, 59, 216, 355, 356, 503

leukocytóza 216, 420, 422, 423, 458, 461, 604, 609

leukocyty 27, 37, 133, 135, 167, 238, 285, 286, 302, 358, 382, 383, 411, 419, 420, 434, 460, 474, 603, 604, 609, 691

leukoencefalopatie 19

leukopenie 37, 238, 382, 604, 656

levá komora srdeční 96, 99, 289, 396, 397, 444, 472, 540, 541, 555

levá síň srdeční (LS) 94–99

léze 6, 9, 12, 20, 33, 99, 133, 134, 172, 208, 210, 211, 275, 420, 444, 455, 459, 476, 515, 517–519, 582, 584, 585, 622, 636, 637, 700

lícní nerv 457–461

Limbergův lalok 526, 527

líné střevo 328, 330, 334

linka pro odvykání kouření 47–49

lipidy 15, 23, 27, 73, 79, 80, 263, 264, 272, 352, 388, 420, 446, 631, 632, 636

lipodermatosclerosis 9

lipofusciny 23, 28

lipohyalinóza 17

lipom 9, 517

Lister J. 293

logoterapie 523

Looserova pseudofraktura 240, 241

luminogram 443

lupénka 6, 9, 10

lupus erytematodes 32, 354, 382, 529, 584

Lymeská borelióza 457–458, 460, 461, 517

lymfadenopatie 32, 33, 132, 208, 209, 354, 355, 627

lymfatické uzliny 33, 208, 211, 339, 357, 720, 721

lymfatický systém 352–354

lymfocytóza 422

lymfocyty 10, 26, 29, 134, 209, 240, 242, 284, 285, 300–303, 352, 358, 423, 464, 601, 630, 633, 636, 638–643, 647, 651, 655, 656, 659, 692

lymfogranulomatóza 208

lymfom 59, 339, 354, 358, 538, 539, 636, 637, 648, 726

lymfom Hodgkinův 32, 33, 649

lymfom non-Hodgkinův 32, 33, 216, 339, 340, 503, 648

lymfom patrové mandle 339

lymfopenie 209, 423

M

magnetická rezonanace (MR) 16, 18, 205, 455, 571, 637, 659, 660, 700, 702

makrofágy 24, 26, 27, 133, 209, 211, 237, 284, 286, 452, 476, 582, 587, 631, 647, 658, 660, 690, 696, 707, 725

makrovaskulární komplikace 188–190

malárie 31–34, 431

malnutrice 241, 354, 710, 712, 714

mangan 28, 241, 256

maraviroc 71, 645–649

marihuana 27

Masarykovy domovy 563, 565

maska 217, 439–441, 506–510, 539

mastné kyseliny (MK) 446, 448, 631, 632

MAZE 95, 98, 99

měď 24, 28, 90, 92, 390

medicína založená na důkazech (EBM) 67, 69, 196, 293, 317, 378, 398, 446, 470

MEG 80

mechanoreceptory 130

melanin 166

melanocyt 11

melanom 6, 8, 9, 11, 12, 121, 338, 339

melatonin 28, 80, 81

meningitida 28, 104, 106, 584, 587, 608, 613, 614, 637, 648, 649, 651, 652, 697

meningokok 104, 106, 653

menopauza 13, 289, 343, 490

mentalizace (Theory of Mind) 566–571

metabolická porucha 41, 49, 317, 329, 558

metabolismus 24, 75, 79, 188, 199, 201, 209, 215, 240, 241, 263, 308, 347, 373, 380, 383, 432, 446, 604, 630–633, 636, 637, 646, 686

metafýza 404, 573, 575, 701

metalothionein (MT) 90–93

metastáze 36, 51, 377, 475, 476, 502, 503, 545, 580, 581, 718, 721

mezoteliom 450–452

MFK (ICF) 161–164

MI (inhibitory maturace) 630, 645, 646, 649

migréna 28, 325–327

mikroalbuminurie 190, 192, 444

mikroangiopatie 17, 19, 20, 693

mikrovaskulární komplikace 188–190, 192

Miller W. D. 245, 246

minerály 151, 167, 274, 352, 389, 392

miniinvazivní ostesyntéza 224, 227, 700, 701, 704, 705

místní léčba 195, 196

mitochondrie 74, 632

molekulární biologie 78, 177, 501, 502

monoklonární gamapatie 61

mononeuropatie 515, 518–520

mor 34

morbidita 71, 95, 102, 104, 130, 177, 189, 228, 258, 296, 339, 348, 352, 356, 377, 378, 397, 437, 587, 598, 630, 633, 636, 637, 641, 686, 716

mortalita 23, 71, 95, 102, 104, 130, 177, 189, 190, 192, 208, 220, 228, 258, 266, 277, 296, 308, 346, 348, 352, 355, 377, 396, 397, 422, 437, 442, 446, 447, 462, 474, 476, 506–508, 514, 543, 585–587, 598, 603–606, 609, 614, 630, 633, 636, 637, 641, 684–687, 695, 710, 715, 716

mozkomíšní mok (CSF) 457–461

mozková činnost 146, 206

MR (magnetická rezonance) 62, 210, 330, 416, 517, 540, 639

mravní kodex 523

MRI 226, 241, 325, 387, 407, 458, 515, 517, 519, 600, 601

MRSA 236–238, 293–295, 440

mucinosis 9

mukóza 172

multiorgánové postižení 208, 210, 211

Munroův mikroabsces 10

mutace 92, 166, 168, 262, 263, 303, 646–648

mutagen 262, 264, 266

myalgie 74, 75, 209, 239, 420, 459, 587, 604, 652

myelom 59–61, 550, 586, 737

myeloperoxidáza 22, 24

myopatie 28, 72, 74, 212, 396, 632, 637

N

nádorová onemocnění hlavy 338, 339

nádorová onemocnění krku 338

nádorové onemocnění 90, 91, 262, 263, 338–342, 349, 372, 373, 462, 532, 534, 539, 542, 686, 692, 693, 706

nádorový marker 50–53, 300–304, 502, 579, 706, 707, 709

nádory faryngu, 338, 339, 502

nádory jícnu 338, 340

nádory laryngu 338, 340, 502

nádory nosu a vedlejších dutin 338, 339

nádory slinivky břišní 462–464

nádory slinných žláz 338, 340

nádory ucha 338–340

nadváha 155–159, 396, 397, 465, 685

náhlá příhoda 237, 341, 732

násilí ve zdravotnictví 267, 268, 270, 271

nasofaryngeální tumor 599, 601

nauzea 68, 72–74, 215, 216, 260, 300, 302, 326, 448, 623, 697, 730–732

NBI (Narrow Band Imaging) 172

nealkoholová steatohepatitida (NASH) 14–16

nealkoholová tuková choroba pečene NAFLD) 14–16

nefrektomie 136

nefropatie 188–190, 192, 649

nehet 7, 9

neinvazivní technologie 6,

neinvazivní ventilace (NIV) 441, 506–510, 514

Neisseria meningitis 694

nekróza 74, 133, 134, 236, 419, 475, 580, 639, 705, 730

nemoci z povolání 171, 217, 450–452

nemocniční duchovní 722, 723

nemocniční duchovní služba 522, 532, 722, 724

nemocniční nákaza (NN) 293–295

neodkladné operace 538, 539

neoplazie 50, 52, 172, 437, 578, 622

neseminom (GNNST) 50, 51, 578, 580, 581

nesteroidové antiflogistiká 469

neurastenie 64

neuroanatomický model 566

neurony 28, 79, 80, 86, 140, 143, 148, 189, 205, 330, 333

neuropatie 72, 190, 192, 193, 210, 241, 244, 515, 567, 582–584, 587

neurotransmise 78–81

neutropenie 37, 74, 382

nevhodná komunikace nemocného 535

nežádoucí účinky (NÚ) 60, 71–75

nikl 25, 264, 390

nikotin 24, 25, 27, 28, 47, 215, 259, 260, 342

nimesulid 195, 196, 470

NMR (nukleární magnetická rezonance) 135, 166–168, 340, 600, 730, 731

NNRTI (non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors) 71, 72, 75, 630, 645, 646, 648, 649

nonmaleficence 121

noradrenalin 260

Norimberský kodex 3

nová antiretrovirotika 645

noxy 42–46, 108, 109, 148, 170, 208, 301, 303, 304

NRTI (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors) 71, 72, 74, 75, 630–632, 636, 645–647

NSA 88, 89, 195, 196, 241, 242, 325–327, 469, 470, 517, 585, 608

nukleové kyseliny 90, 132

nutriční genomika 198, 201

nutriční hodnota 198, 199

O

obezita 16, 19, 27–29, 41, 63, 130, 131, 155–158, 180, 188–190, 201, 220, 244, 250, 261, 272, 289, 396, 465, 517, 603, 621, 632, 687, 714

obličejové rozštěpy 590, 591, 595–597

obsedantně kompulzivní spektrum 102, 103

očkování 177, 296, 298, 604, 614, 651–653

odběr choriových klků 359, 360, 362

odběr choriových klků (CVS) 228

odhad kardiovaskulárního rizika 288–292

odvykací stav 341–343

odvykání kouření 47, 48

OFA (occipital face area) 144

oligurie 237

olovo 25, 90, 265, 390, 584

omega 3 polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) 446–448

omfalokéla 230, 231, 361, 590, 591, 593

onkogeny 92, 501, 502

operační léčba 178, 227, 320

optická koherentní tomografie 172

orální hygiena 150, 154

organické kyseliny 151, 152

organizační kultura 267, 270, 271

organofosfáty 215–217

OS (overall survival) 36, 377, 501, 578, 718

osteoartróza (OA) 130, 131, 196, 621

osteoklasty 29

osteomalacie 240

osteomyelitida 414

osteopatie 241, 242

osteopenie 74, 308

osteoporóza 29, 240–242, 259, 272, 343, 347, 437, 621

osteosarkom 91

osteosyntéza 227, 386, 387, 415, 700–705

otitida 104–106, 259, 272, 339, 601, 648

oxacilin 236, 238, 294

oxaliplatina 36, 37, 52, 90, 91, 718

oxidační stres 22–25, 27, 28, 30, 80, 81, 90, 92, 189

oxidanty 23, 24, 27

oximy 215–217

ozón 24

P

pacient 14, 16, 18–20, 28, 29, 34, 36–39, 41–46, 50, 52, 54, 57, 59–61, 63, 64, 67–71, 73–76, 80, 91, 94, 95, 97–99, 102, 105, 106, 108–112, 120, 121, 124, 127–129, 132–134, 136, 142, 144, 145, 147–150, 153, 154, 162, 166–172, 177, 182–184, 187–193, 205, 206, 209–211, 224–227, 234–238, 240–244, 249, 254, 255, 258–261, 268, 270, 271, 288, 293, 294, 301, 312, 317, 320–336, 338–343, 346, 354–356, 360, 366, 367, 371–374, 377, 378, 382, 383, 385–387, 394–400, 402, 410–412, 414, 416, 420–424, 427, 437–448, 452, 454–461, 463–465, 469, 472–474, 476–481, 492, 494, 497, 498, 501–504, 506–510, 514, 522–524, 527–529, 532–541, 544, 548, 551, 552, 554, 555, 557, 558, 563, 566, 569, 570, 576, 578–583, 585–588, 599–606, 610–612, 614, 621, 622, 627–633, 636–643, 645–648, 651–656, 658–660, 662–665, 674, 675, 677, 684–687, 690, 691, 693, 694, 696–698, 707, 710, 712–716, 718, 720–724, 730–732, 735, 737, 738

paclitaxel 36, 37, 51, 52, 579

paliativní péče 373, 506, 508, 532, 533

paměť 17, 21, 28, 148, 206, 459

paměť deklarativní 82

paměť dlouhodobá 140

paměť epizodická 82–84

paměť krátkodobá 82

paměť procedurální 82, 84

paměť sémantická 82, 84

pandemie 31, 132, 348, 627–629

panická porucha 343

panikulitida 6, 9

pankreas 167, 188, 215, 462, 543

pankreatitida 72, 464, 476, 640, 712

Pantonův-Valenstinův leukocidin (PVL) 236–239

papilomaviry (HPV) 352, 502, 622

papovaviry 265

parafin 234, 235

parafinom 234

paratyfus 32

paréza 75, 215, 457–461, 515, 517–520

Parkinsonova choroba 28, 330, 382, 383, 601

parodont 150–153

partikule 71, 190

PAS (poruchy autistického spektra) 78, 80, 81, 177

Pasteur L. 293

patogen 106, 153, 237, 422, 423, 440, 582, 603, 604, 606, 608, 630, 648

patogeneze 14, 17, 21, 24, 74, 130, 168, 188–190, 193, 340, 380, 514, 526, 582, 603, 631, 636, 660, 690, 706, 725

patologické hráčství 401, 402

PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) 263, 265, 285, 300–304

pavlovovské podmiňování 82, 86

PCB (polychromované bifenyly) 265, 266, 388, 390–392

PCR (polymerázová řetězová reakce) 32, 35, 132, 134, 135, 237, 242, 424, 461, 464, 639, 640, 656

PEG (perkutánní endoskopická gastronomie) 710–716

penicilin 135, 247, 294, 305, 440, 606

penis 34, 234–236, 393–395

peptidy 134, 333, 396, 660

perforátory 38–40

perniciózní anémie (PA) 380, 382, 383

peroxid 153

pesticidy 215, 217, 265

PET/CT 37, 52, 53, 80, 82, 86, 205, 211, 579, 581

petechie 34, 237

pH 151, 153, 353, 697

PI (inhibitory proteázy) 71, 72, 74, 75, 630–633, 645–647, 649

placebo 4, 148, 196, 260, 469, 647, 648

plak 150–152, 212, 696

platina 90–92, 286

plazma 11, 23, 24, 26, 27, 29, 73, 79, 81, 92, 183, 196, 216, 217, 312, 382, 383, 420, 528, 529, 586–588, 628, 630, 690

plazmaferéza 582, 585–588

pleurání hyalinóza 450–452

plíce 7, 73, 208, 109, 212, 237, 304, 345, 352, 353,438, 451, 484, 508, 537, 543, 580, 585,612

plicní onemocnění 22, 106, 258, 610,208, 613, 652

plicní žíly 95, 97, 99

plošná kancerizace 501

plošné očkování 104–106

pneumocystová pneumonie (PCP) 649, 655, 656

pneumokoková konjugovaná vakcína 104–106

pneumokoky 104, 106, 440, 606, 651

pneumonie 24, 104, 106, 236–238, 422–424, 438, 461, 506, 508, 509, 514, 585, 587, 588, 603–606, 608, 609, 627, 649, 652, 655, 726

pneumotorax 95, 353–355, 438, 441, 485, 614

PNS (periferní nervový systém) 241, 582, 583

počítačová kontrastní angiografie (CTA) 442–445

polymerázová řetězová reakce (PCR) 237, 238, 421

polysacharidy 151, 264, 698

porfyriny 26

posttraumatická stresová porucha 64, 342, 427, 662, 728

potraviny 81, 151, 152, 154, 157, 159, 182, 198, 200, 201, 265, 272–274, 332, 380, 446, 448, 474, 675

potravní doplňky 446–448

pozdní účinky 262–265

PPA (parahippocampal place area) 143, 144

pracovní prostředí 44, 266, 401, 402, 729

prebiotika 309

prednison 37, 211, 212, 655, 693

prevalence 15, 18, 19, 45, 78, 95, 105, 155, 156, 158, 177, 188, 220–223, 273, 278, 280, 308, 330, 348, 396, 400, 631, 652, 706

prevence 26, 27, 31, 78, 81, 105, 121, 122, 127, 130–132, 150, 153, 154, 161, 164, 177, 188, 190, 191, 193, 200, 217, 220, 244, 249, 253, 254, 258, 262–264, 267, 268, 289, 292–294, 296, 299, 308, 309, 311, 341–343, 347, 349, 372, 373, 388, 390, 399, 400, 402, 432, 442, 444–446, 450, 452, 486, 492, 506, 509, 515, 545, 548, 564, 585, 587, 590–593, 598, 612, 621, 622, 629, 636, 637, 639, 640, 642, 643, 651, 675, 684, 697, 710, 714, 727, 728, 731

prevence násilí 267

preventivní opatření 120, 188, 215, 288, 293, 317, 349, 400, 534

primární bolesti hlavy 325–327, 398

primární infekce 422

primární péče 220

priming 82, 86

probiotika 309, 333, 432

profesionální expozice 300

profesionální zátěž 515

profesní astma (PA) 42, 43, 45

profesní bronchiální astma 42–46

profesní neimunologické asthma bronchiale 170, 171

profesní rinitida (PR) 42–44, 46

profylaxe 35, 72, 296, 299, 508, 654, 655, 659, 660, 714, 716

prognóza 12, 14, 15, 54, 59–61, 76, 127, 161, 190, 208, 210, 216, 340, 342, 348, 352, 383, 396, 397, 439, 442, 447, 452, 458, 462, 494, 503, 509, 510, 520, 532, 542, 543, 572, 578, 580, 581, 586, 587, 603, 638, 643, 655, 706

progresivní paralýza 18

proliferace 11, 22, 92, 209, 263, 353, 355, 419, 502, 503, 695

prosopagnozie 140, 142, 144

prostacyklin 28

prostaglandiny 28, 130, 195, 469

protein 23, 24, 29, 60, 73, 74, 78, 79, 80, 90–92, 106, 151, 189, 192, 198–201, 263, 312, 317, 330, 352, 353, 357, 388, 389, 392, 425, 502–504, 543, 585, 630, 632, 636, 646, 660, 690, 695, 696, 707, 708, 726, 737

proteinurie 192, 383

protilátky proti transglutamináze 240, 241

protinádorová léčiva 255–257

provokační testy 42–44, 46

přetížení železem 166–168

přežití 36, 37, 50, 60, 148, 269, 355, 372, 377, 378, 494, 497, 501, 502, 677, 718, 720, 721

PSA (prostatický specifický antigen) 706–709

pseudochylotorax (PCHT) 352, 354–356, 358

PSMA (prostatický specifický membránový antigen) 706–709

psoriáza 108, 708

psychické násilí 267, 268, 270

psychosomatická medicína 535

psychosomatika 146, 149, 150

psychoterapie 64, 87, 146, 148–150, 325, 341–343, 402, 488, 497, 498, 536, 728, 729, 763

psychotrauma 54

ptačí chřipka 32

PUFA n-3 24, 388–392, 446–448

PUFA n-6 24, 388–390, 446

purin 263

Purkyně J. E. 481

Purkyňovy buňky 80

pyrimidin 263

Q

QFPCR (kvantitativní fluorescenční polymerázová řetězová reakce) 228

Q–T interval 333

R

rabdomyolýza 216, 637

radioterapie (RT) 53, 60, 353, 354, 452, 503, 579, 600–602, 718, 720, 721

RAG (radiologicky asistovaná gastrostomie) 710, 712

raltegravir 71, 645–649

Raynaudova choroba 28

reaktogenita 104

receptor 26, 27, 75, 78–80, 130, 177, 211, 217, 259, 260, 326, 330, 331, 355, 380, 389, 448, 502, 503, 587, 632, 645, 647, 649, 690, 726

recidiva 38, 95, 108, 242, 378, 383, 410, 526, 690, 694, 696, 708, 718, 720, 721, 730–732

redistribuce tuku 630, 631

reexpoziční test 170, 171

reflux 28, 39, 40, 135

rehabilitace 63, 161–164, 226, 321, 585, 684

reinfekce 422, 423

rektoanální píštěl 526, 527

relaps 51, 53, 60, 242, 260, 578, 579, 581, 586–588, 640

relaxace 26, 39, 64, 135, 330, 331, 334, 341, 345, 399, 400

religiozita 522

remise 36, 37, 51–53, 209, 243, 421, 536, 578–581, 694, 718, 721, 725

renální choroby 29, 190

renální kolika 238

respirační insuficience (RI) 437, 441, 506–510, 582, 583, 585, 587, 606

respirační viróza (flu-like illness) 237–239

retinopatie 188–190, 550

retroviry 265, 645

revmatická artritida 29, 32, 355, 586, 708

revmatické choroby 195

revmatoidní artritida (RA) 32, 352, 355, 382, 390, 586, 725, 726

rezistence 25, 35, 71, 73, 74, 76, 90–92, 105, 132, 136, 183, 238, 264, 293, 294, 399, 440, 509, 581, 641, 642, 646–648, 655, 658, 692, 695, 697, 726

rezistence antibiotická 293

rezistence inzulinová 26, 74, 188, 189, 630–633, 636, 646

rezistence koronární 27

ricketsiózy 31–34

rinitida 43–45, 285

rituximab 690, 693, 694

riziko 4, 19, 26, 27, 29, 31, 35, 40, 67, 68, 70, 72, 79, 81, 91, 95, 105, 120, 121, 122, 127, 128, 133, 135, 136, 156, 159, 170, 188, 190, 191, 193, 195, 201, 215, 216, 220, 222, 223, 240, 242, 254, 255, 260, 262, 264, 272, 275, 278, 280, 288–292, 296, 298, 299, 303, 304, 305, 308, 309, 317, 318, 321, 325, 341–343, 345–348, 354, 359–361, 377, 383, 387, 390–392, 399–402, 410, 412–414, 416, 431, 437, 439, 441–445, 447, 448, 450–452, 464, 465, 470, 473. 497, 498, 506, 508–510, 514, 526, 541, 543, 557, 582, 585–587, 591, 599, 600, 602, 604–606, 608, 620, 621, 632, 633, 636–642, 651, 652, 662, 674, 684, 685, 691, 693, 694, 700, 705, 708, 710, 712, 713, 715, 716, 718, 720, 721, 726, 728, 737

riziko kardiovaskulární 191, 288–293, 342, 346, 630–632, 686, 687

rizikové pracoviště 170, 171, 296

rizikový faktor 16–19, 24, 27, 29, 75, 80, 81, 95, 130, 131, 153, 172, 180, 181, 188, 191–193, 201, 215, 217, 220–222, 254, 262, 288–292, 308, 338, 401, 437, 440, 443, 444, 446, 462–465, 470, 472, 508, 543, 557, 579, 582, 586, 603, 604, 608, 631–633, 636, 637, 651, 684, 720, 727–729

RNA 23, 71–73, 91, 132, 135, 265, 272, 317, 422, 502, 504, 549, 628, 630, 639, 640, 643, 646, 655, 658, 659

ROS látky 22, 24–27

rostlinné steroly (fytosteroly) 446, 448

rozštěp patra 590, 591, 595, 596

rozštěp rtu ±patra 590, 591, 595–597, 598

rozštěpy břišní stěny 590, 591, 593, 597, 598

roztroušená skleróza 28, 162, 163, 726

RTG 9, 25, 34, 51, 53, 73, 224–226, 237, 241, 242, 270, 320, 324, 330, 332, 334, 371, 385–387, 404, 406, 407, 416, 421, 442, 451, 452, 479, 542, 563, 564, 572, 574, 649, 700, 702, 705, 712, 713, 715, 726, 730

RT-PCR 501, 504

rtuť 80, 90, 192, 265, 388, 390,

růstová ploténka 384–387, 403, 405, 406, 572–574, 701, 705

růstové faktory (GF) 26, 36, 37, 189, 237, 446, 503

Ryba J. A. 111–113

Ř

řasinky 25

S

sacharidy 151, 154, 198–200, 389, 696

sakroileitida 240, 242

sarkoidóza 9, 32, 208–211, 353, 354, 458

sarkom 91, 216, 339

sarkom Kaposiho 353, 627, 636, 648, 649

sarkopenie 308

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 31, 32

SCORE studie 288–292

screening (skrínink) 188, 223, 228, 230, 232, 241, 242, 309, 317, 359–362, 372, 457, 501, 622, 641, 643, 692

sekundární bolesti hlavy 325

selén 29, 30, 263, 389

selhání ledvin 59, 188, 190, 192, 237

selhání respirační 237, 441

seminom 50, 51, 578, 580

Semmelweis I. F. 293

sepse 34, 68, 237, 585, 587, 608, 652

septikemie 104, 106, 293, 294

sérologie 34, 422

serotonin 28, 103, 326, 469

serpentiny 450

sexuální nácvik 393–395

schistosomóza 32–34

schizofrenie 28, 177, 234, 343

silikóza 29

sinusitida 104, 327, 423, 601, 648

skener 8

skiagrafie 62, 475

skiaskopie 62, 387

sklerodermie 6, 9, 12

sklerooedema 9

skleróza 28, 241, 321, 323, 353, 458

skleróza mozkomíšní 27, 162

SLAC 320–323

sladkovodní ryby 388–392

slizniční morfologické změny 172

slovní agnózie 204, 206

sluchový systém 204

služby pro seniory 348

SMI (skeletal muscle mass index) 308

SNAC 320, 322, 323

sociální faktory 276, 277

sociální nerovnosti 276, 277

socioekonomické charakteristiky 276

socioekonomické postavení dětí 276

sodík 78, 192, 199, 237, 353, 420, 450

sonda 8, 9, 334, 526, 527, 585

sonografie 10, 11, 135, 419, 473–476, 542, 543

spánková apnoe 29, 494

spasmus 28

spermatozoa 27

spina bifida 230, 231, 590–593, 598

spinaliom 6, 9

spinocelulární karcinom hlavy a krku (HNSCC) 501–504

spiritualita 486, 498, 522, 523, 723

spirituální péče 522–524, 722–724

spirituální potřeby pacientů 722–724

spirochety 151

splenektomie 690, 692–694

sprue 240

srdeční selhání 44, 95, 209, 396, 397, 438, 472, 498, 554, 587, 606, 686, 687

stafylokoky 151, 236–239, 294, 695, 696

staging 14, 16, 50, 52, 462, 501, 502, 600, 707

Staphylococcus aureus 237–239, 294, 440, 695

stárnutí 9, 13, 20, 29, 82, 122, 187, 215, 244, 262, 263, 309, 348, 349, 396, 548

stařecká zanedbanost 102

statiny 221, 223, 308, 447, 448, 633, 637, 687

steatofibróza 14

steatohepatitida 14–16, 632

steatóza 14–16, 74, 167, 183, 419, 420, 475, 631, 632, 639

stenóza 135, 357, 442–445, 471–473, 476, 479, 506, 541, 595, 710, 712

stent 136, 221, 541, 611, 696

steroidy 214, 587, 604, 697

stimulační teorie (ST) 566

stravovací návyky 272, 432

Streptococcus pneumoiae 104, 105, 439, 651, 694

streptokoky 151, 434, 696, 697

streptomycin 135, 411, 614

stres 121, 146, 267, 268, 270, 277, 302, 308, 325, 326, 341, 345–347, 398–402, 432, 441, 497, 498, 522, 523, 537, 557, 722–724, 727–729

striktury 134–136

stříbro 698

styren 25, 29, 265

subklaviální steal syndrom 471, 472

SÚKL 3, 4, 68, 70

sulfonamidy 33, 213

sulfony 33

suprese 72–74, 76, 633, 641

surveillance 104, 132

sval 7, 146, 195, 196, 208, 210–212, 215, 216, 308, 309, 319, 334, 371, 372, 416, 438, 440, 458, 498, 515, 517, 519, 539, 583–585, 611, 621

syfilis 32–34, 294, 355, 636, 639, 655

symptom 24, 80, 81, 95, 130, 134, 147, 167, 201, 208, 216, 217, 241, 276–281, 339, 340, 382, 383, 397, 410, 427, 434, 437, 439, 443, 444, 457–459, 461, 472, 533, 536, 579, 580, 583, 587, 588, 630, 632, 697, 707, 720, 721

synapse 79, 140, 260

syndrom akutní dechové tísně 608

syndrom anemický 380, 382

syndrom antifosfolipidový 692, 693

syndrom APLA 636

syndrom Aspergerův 570

syndrom burried-bumper 712, 714–716

syndrom cauda equina 584

syndrom demence 177

syndrom diabetické nohy 41, 188–190, 193, 244, 414

syndrom Diogenův 102

syndrom diseminované intravaskulární koagulopatie 33, 34

syndrom Downův 28, 228–233, 353, 359–363, 590, 596–598

syndrom dráždivého střeva 329, 332

syndrom Edwardsův 230, 231, 590, 598

syndrom Ehlers-Danlosův 12

syndrom falešné paměti 86, 87

syndrom geriatrické křehkosti 308

syndrom Goltzův 12

syndrom Guillain-Barré (GBS) 458, 459, 582–588, 623, 652

syndrom hepatorenální 419, 420

syndrom HNW (HIV-associated neuromusculary weakness) 75

syndrom Horneův 583

syndrom hyperstimulační 542

syndrom imunorestituční zánětlivý (IRIS) 75, 76, 638, 641, 656

syndrom inzulinové rezistence 631

syndrom karpálního tunelu (SKT) 515–517

syndrom Klinefelterův 230, 231, 578

syndrom koronární 396, 686

syndrom Leaky gut 309

syndrom Lemierrův 543

syndrom líného střeva 328

syndrom lipodystrofický 73, 74, 630–632

syndrom Löfflerův 34

syndrom Lofgrenův 208, 209

syndrom malabsorpční 240–242

syndrom mechanický 539

syndrom Meigsův 353

syndrom metabolický 41, 63, 74, 190, 220–223, 346, 390, 558, 636

syndrom Miller-Fisherův 583

syndrom multiorgánové dysfunkce (MODS) 237, 238

syndrom myelodysplastický 166, 168, 691, 737

syndrom myelofibrózy 33

syndrom nakupených bolestí hlavy 325, 327

syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) 506

syndrom ODS (obstrukční defekační) 328, 331, 332, 334, 335

syndrom opařené kůže 236, 237

syndrom opomíjení (neglect) 21

syndrom Patauův 230, 231, 590, 598

syndrom pronátorový 517

syndrom pseudobulbární 18

syndrom RAD (Reactive Airwas Dysfunction) 43

syndrom Ramsay-Huntův 457, 459, 460

syndrom Raynaudův 28

syndrom Rettův 566

syndrom sick sinus 355, 542

syndrom Sjögrenův 382

syndrom slepé kličky 383

syndrom Stevens-Johnsonův 75

syndrom tarzálního tunelu 515, 520

syndrom toxického šoku 236, 237

syndrom Turnerův 230, 231, 353

syndrom únavový 64, 209

syndrom úžinový 193, 514, 518, 520

syndrom vyhoření 147, 398–400

syndrom Wernicke-Korsakovovův 84, 85

syndrom XXX 230, 231

syndrom XYY 230, 231

syndrom Zieveho 420

systém CO 140, 142, 204, 206

systém KDE 140, 142, 204, 206

systém KDY 204, 206

systémové interakce 727–729

systola 96

systola komor (ESV) 94, 96, 97

Š

škrob 201

šlacha 199, 413, 454, 455, 515, 517, 520

štěp 323, 413–415, 444, 472, 473

štítná žláza 29, 200, 330, 332, 340, 382, 425, 426, 534, 538, 539, 544, 545, 663

T

T lymfocyty 15, 25, 29, 72, 73, 106, 210, 211, 213, 263, 284, 286, 301, 302, 352, 354, 503, 582, 645, 647–649, 651, 658–660, 690, 725, 726

T.E.M. (transální endoskopická mikrochirurgie) 526, 527

tachykardie 23, 32, 212, 237, 346, 353, 396, 441, 447, 555, 583, 588, 604, 608, 656

tailored medicine 502

tasemnice 34

TBARS (thiobarbituric acid rective substances) 29, 29

TBC (tuberkulóza) 31–33, 35, 73, 132–136, 275, 353–356, 410–412, 420, 484–486, 564, 565, 610–615, 636, 649, 655, 659, 726, 727

TBG 425, 426

těhotenství 27, 38, 191, 228, 359, 360, 362, 363, 591, 592, 598, 623, 629, 652

tenké střevo 334, 708, 710, 716, 720

tenofivir 71, 72, 75

tenzní bolesti hlavy 325, 326,

teorie duševních stavů 566

teorie vědomí 144

teorie-teorie (TT) 566

terapie 14, 36, 37, 39, 40, 50, 68, 71–76, 78, 80, 81, 95, 109, 132, 134–135, 147, 150, 152–154, 161, 162, 166–168, 184, 191–193, 213, 214, 217, 235, 237, 238, 240, 242, 260, 309, 320, 321, 325–327, 341, 343, 352, 354, 356, 364, 374, 383, 397, 411, 420, 428, 437, 439–441, 452, 469, 474–476, 481, 491, 497, 502, 503, 507, 508, 519, 528, 529, 538, 539, 541, 555, 556, 558, 578, 580, 582, 585–587, 600, 603, 606, 608, 609, 620, 628, 630–633, 636, 637, 639, 640, 642, 646, 648, 660, 693–695, 697, 698, 706, 707, 725, 726, 728, 731, 737

terapie antiretrovirová 71–74, 76, 627–629, 636, 638–643, 647, 651, 652, 658–660

terapie imunomodulační 585

terapie inzulínová 191, 192

teratogenita 262, 264

teratokarcinom 51, 52

teratom 50, 52

terminálně nemocný 532, 533

testosteron 34, 599

TGA (tranzitorní globální amnézie) 86

TGF (transformující růstový faktor) 209,

TGN (testikulární germinální nádor) 50–53, 578–581

thalamus 19, 145, 148, 570

thalidomid 68, 211, 264

thioredoxin reduktáza 24

thymin 24

tkáň 6, 7, 12, 25, 27, 29, 50, 74, 75, 131, 133, 150, 152, 166, 189, 193, 196, 209, 211, 216, 234, 235, 244–246, 264, 319, 338–339, 353, 388, 403, 410, 413–416, 463, 475, 476, 496, 501, 502, 504, 539, 554, 576, 582, 599–601, 630–632, 675, 696, 707, 708, 725, 737

tlusté střevo 172, 329–331, 333, 334, 372, 377, 378, 382, 432, 476, 477, 621, 710, 716, 730, 731

TME (total mesorectal excision) 718, 721

TNF alfa (tumor nekrotizující faktor) 24, 130, 208, 211, 286, 308, 630, 631, 660, 725, 726

TNF beta (tumor nekrotizující faktor) 726

TNM klasifikace 50–52

tokoferol 27

toluen 25

topografická dezorientace 140, 142, 144, 145

toxicita 26, 27, 36, 37, 68, 75, 108, 109, 167, 168, 215, 217, 423, 503, 632, 636, 640

toxikogenní S. aureus 236, 237

tracheobronchitida 24

tracheotomie 441

transferin 166, 382

transfuze 29, 74, 166–168, 383, 420, 628, 693

transmise 7, 629

transplantace 5, 29, 36, 60, 61, 63, 64, 106, 183, 416, 506, 508, 558, 612, 677, 694

transplantace jater 63, 64, 108, 183, 640, 675

transplantace kostní dřeně 183, 508, 579

transplantace ledvin 63, 132, 192, 558, 675

transplantace plic 211, 508

transplantace srdce 211, 675, 686, 687

transportní funkce levé síně 94, 95, 99

trauma 146, 149, 353, 354, 458–460, 603, 691

triacylglyceroly (TAG) 30, 189, 190, 191, 221, 354, 356, 687

triangulární fibrokartilaginosní komplex (TFCC) 454–456

triglyceridy 289, 301, 354, 355, 357, 358, 388, 420, 446, 448, 630–633, 636

triptany 235–327

trombocytopenie 32, 236, 357, 420, 423, 690–694, 720

trombocyty 37, 167, 237, 301, 382, 383, 420, 630, 639, 690–694, 696, 713

tromboembolické komplikace 95, 684

trombopenie 37

trombóza 26, 40, 192, 353, 355, 476, 479, 540–543

TRUS (transrektální ultrasonografie) 707

trypanosomózy 32, 33

třírovinná zlomenina 224, 226, 227, 385

TSG (tumor supresorové geny) 501, 502

tuberkulostatika 35

tuk 7, 9, 74, 195, 198–201, 215, 244, 247, 274, 346, 352–354, 388, 389, 394, 446, 448, 631, 632, 636, 720

tuková tkáň 130, 131, 195, 490, 631, 632

tularemie 32, 33

tumor 8, 9, 11, 12, 36, 52, 53, 263, 339, 340, 353, 355, 411, 425, 458, 459, 463, 464, 474, 475, 501, 503, 542, 578–581, 599, 600–602, 610, 637, 706, 708, 709, 714, 715, 718, 720, 721

tumor Grawitzův 34

typická a netypická agens 603, 605, 608

tyrosin 24

tyroxin 309, 425, 538

U

uhlík 199, 300, 354, 388

ulcerace 72, 133–135, 192, 193, 195, 339, 340, 441, 509, 648, 715

ulcerózní kolitida 28, 649

ultrasonografie (USG) 8, 16, 40, 62, 357, 358, 519, 606, 609, 702, 713, 715

ultrazvuk (UZ) 6, 8–10, 12, 40, 41, 228–230, 325, 479, 714

umělá plicní ventilace (UPV) 437, 440–442, 582, 583, 585–588, 603

urea 33, 73, 221, 237, 604

ureter/uretra 133–136, 234, 697

uretritida 133, 234, 697

uretroskopie 135

urgentní medicína 492

urogenitální 132, 133

urografie 135, 136

urticaria solaris 528, 529

urtikarie 528

USG 340, 385, 387

uterus 57

UV záření 213

úzkostná porucha 497, 498

V

V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) 413–415

vagina 332, 393, 394

vaječníky (ovarium) 27, 121, 489, 543

vakcína 105, 106, 122, 431, 604, 614, 622, 629, 642, 652

vakcinace 77, 614, 642, 651, 653, 694

validační studie 288

VAP (ventilator associated penumonia) 514, 603

vápník (kalcium) 25, 26, 59, 78, 151, 199, 200, 209, 211, 330, 332, 389, 432, 442–445, 450, 452, 485

varixy 38–41, 353, 419–421

varlata 27, 50–52, 133, 134, 578

vaskulární demence (VD) 17–21

vaskulární kognitivní léze 18

vaskulární komplikace 188

VATS (videoasistovaná torakotomie) 211, 354, 355, 357

vazokonstrikce 28, 192, 355

ventrální okcipální komplex (VOC) 143

vertebrální steal syndrom 471

virostatika 71, 630

virová hepatitida A 31, 32, 105, 108, 200, 265, 297, 298, 638, 642, 652, 653

virová hepatitida B 32, 108, 296–298, 389, 477, 638–643, 652

virová hepatitida C 32. 108, 297, 298, 477, 638–640, 643, 652,

virová hepatitida D 32, 200, 209, 389, 642

virová hepatitida E 32, 297, 298

virová hepatitida G 638, 642, 643

virové hepatitidy 31, 32, 34, 296–299, 638, 643

virus 16, 29, 122, 182, 183, 264, 296, 421, 457, 460, 461, 567, 606, 622, 627–630, 633, 636–639, 641–643, 648, 652, 658, 675

virus Epstein-Barrové 338, 457, 461, 583,

vitamin A 28, 200, 201, 263, 264, 389,

vitamin B 28, 80, 200, 380, 382, 383

vitamin C 23, 24, 26–30, 263, 274

vitamin D 273–275, 308, 309, 674

vitamin E 23, 24, 27–29, 81, 263

vitaminy 27, 28, 74, 81, 167, 198, 200, 201, 240, 247, 304, 352, 354, 389, 392, 432, 446, 448, 494, 593, 598

vizuální agnosie objektů 140, 142–145

vláknina 198–201, 328, 332, 335, 432, 494

vnitřní faktor 380

vodík 300

volné radikály 22, 23, 24–29, 79, 80, 92, 263

volný tyroxin 425, 426

volvulus sigmoidea 730–732

vrozená vada 228–233, 262, 263, 360, 590–598, 613

vrozené vady jícnu 590, 591, 595, 597, 598

vrozený hydrocefalus 590, 591, 594, 597, 598

VTS (videotorakoskopie) 354

výfukové plyny 263, 300, 301, 304

vykazatelnost 67

vysokofrekvenční ultrazvuk 6

využití ultrazvuku v dermatologii 6

výživa 29, 73, 81, 131, 150, 151, 154, 177, 198, 199, 201, 247, 272, 275, 308, 354, 355, 388, 391, 392, 432, 494, 585, 696, 710, 715

výživový knoflík (FB) 710, 712–715

vztah mozku a chování 17, 21

vzteklina 33, 584, 653

VZV (varicella zooster virus) 457, 458, 460, 461, 636

warfarin 95, 448, 542, 543

wasting syndrom 633, 648, 649

W

wet-to-dry 413, 415

WHA (Word Health Assembly) 161

Whippleova choroba 383

WHO (Word Health Organization) 76, 122, 132, 135, 136, 156, 161, 162, 180, 182, 253, 254, 264, 267, 268, 271, 274, 348, 373, 522, 523, 557, 627–629, 648

WMA ( World Medical Association) 3

X

xenobiotika 15, 181, 262, 265, 284, 303, 388, 390–392

xenon 213

xenotransplantace 69

xerodermie 75

Z

zácpa 201, 240, 241, 328–336, 535, 585

záchranná chemoterapie 36, 580

základní lidské dimenze 532

zánět parodontu 150, 151

zápěstí 320–324, 454–456, 515, 517–519, 583

závislost na tabáku 47, 49, 341–343

zidovudin 71, 72, 74, 628, 633, 640, 645, 659

zinek 24, 26, 28, 90–92, 390

zlato 725

zlomenina 29, 59, 224– 227, 240, 320, 341, 366, 384–387, 403–405, 407, 414, 415, 437, 438, 454, 572, 574, 576, 621, 700–705

zlomenina diafyzární 572, 574–576, 703

zlomenina kompletní 575, 576

zlomenina metafyzární 572, 574–576, 703

zlomenina otevřená 413, 576

zlomenina subperiostální 403

zlomenina vrbového proutku 403–405, 407, 572, 575, 576

zlomenina z ohnutí 403, 404, 407, 572, 575, 576

zlomenina zavřená 413, 576

zlomeniny epifýzy 573, 574

zneužívání alkoholu 727, 728

zrakové korové mapy 140

zrcadlové neurony 567

ztráta empatie 535, 537

zubní kaz 150–154, 245, 246

Ž

železo 15, 26, 27, 28, 166–168, 200, 241, 274, 382, 450

žíla 38–40, 167, 352, 355, 474, 476, 477, 479, 543

žilní bypass 478, 479

žilní reflux 38, 39

živiny 198, 200, 201, 389, 416, 695, 697

životní styl 78, 120, 158, 201, 244, 254, 265, 272, 301, 303, 341, 343, 463, 465, 591, 598, 618, 622, 633, 670, 684, 685, 728, 729

žláza 6, 7, 9, 208, 210, 312, 439, 544, 545, 578

žlutá zimnice 33, 651


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2008 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se