VĚCNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(12): 9-14
Kategorie: -

A

AA medicína (antiaging medicine) 309

ablace 94, 95

absces 9, 34, 136, 237, 275, 420, 474, 476, 526, 542, 543, 608, 614, 637, 715

absces jater 474, 476, 477

absedující pneumonie 236

abúzus alkoholu 75, 108, 265, 308, 603, 604, 651

accountability 67, 69

ACE inhibitory 188, 190, 192, 209, 211, 308, 396, 506, 687

acetonurie 216

acetylcholin 26, 260

acidóza 72, 74, 75, 183, 219, 237, 438–441, 507–509, 632, 640, 697

adenin 24

adenokarcinom 338, 340, 355, 377, 452, 622, 708

adenom hypofýzy 327

adenopatie 209, 211, 355, 543

adenovirus 265, 457, 458, 461

adherence 71, 76, 261, 629, 645, 656, 697

adipokiny 130, 131

adiponektin 130, 131, 630

adrenalin 545

afázie 21

AGE látky 23, 28

ageneze/hypoplazie ledvin 230, 590, 591, 594, 595, 597, 598

agonisté 45, 46, 75, 79, 260, 326, 342

achromatopsie 140, 142, 145

AIDP (acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropthy) 582, 583, 586, 587

AIDS 71, 72, 76, 132, 136, 305, 353, 410, 627–629, 633, 636, 638–640, 642, 643, 645, 648, 649, 651–654, 658, 659, 674, 675

akinetopsie 140, 143, 205

aktinomycety 151

aktivita a participace 161–163

akutní infarkt myokardu 540

akutní uzávěr pravé koronární tepny 540

akutní zánět středního ucha 104, 106

albumin 192, 199, 352–354, 357, 419, 420, 425, 474, 586, 588

albuminurie 192, 216

alela 20, 464

alergen 43–46, 170, 171, 262, 264, 265, 285, 286, 528

alergie 29, 34, 171, 241, 262, 264, 265, 284–286, 309, 440, 608

alfa karoten 23

alfa tokoferol 23

alfafetoprotein (AFP) 50, 52, 228, 229, 361, 420, 578, 641

alkaloidy 153

alkohol 14, 28, 109, 110, 129, 187, 216, 234, 270, 277, 279, 289, 327, 338, 342, 343, 345, 346, 365, 399, 401, 402, 419–421, 432, 465, 474, 486, 488, 557, 591, 598, 621, 665, 727–729

aloxie 142

Alzheimerova choroba 17–20, 22, 28, 82, 85, 121, 308, 382, 383, 552, 658, 660, 713

Amerling K. S. 480–483

amfiboly 450

aminokyseliny 90, 92, 201, 265, 388, 446

amnézie 75, 82, 84–86, 145,

amniocentéza 228, 229, 231, 359, 360, 362

ampicilin 237, 475

amygdala 83–85, 146, 148, 206, 567, 569, 570

amyloidóza 17, 20, 330, 335, 353

anafylaktický šok 68, 264, 528

analgetika 75, 110, 321, 325, 326, 469, 470, 546, 585, 728

analýza 7, 36, 73, 78, 81, 95, 97, 120, 132, 156, 199–201, 221, 222, 228, 233, 243, 249, 277, 278, 290, 291, 300–302, 309, 317, 329, 349, 360, 378, 399, 425, 443, 457–459, 463, 464, 469, 470, 504, 579, 581, 590, 591, 597, 598, 628, 674, 727, 738

anamnéza 15, 21, 31, 33, 44, 95, 99, 120, 133, 134, 170, 193, 213, 221, 223, 234, 237, 240, 241, 271, 284, 287, 289, 301, 308, 320, 321, 327, 329, 330, 332, 343, 355, 356, 358, 360, 396, 411, 419, 425, 426, 452, 457–459, 464, 465, 472, 474, 494, 515, 523, 540, 585, 601, 604, 608, 609, 640, 655, 656, 691, 722, 723

anémie 32, 37, 59, 74, 166–168, 200, 240, 300, 302, 357, 380, 382, 383, 419–421, 437, 474, 640, 655, 656, 691, 693, 720

anencefalie 230, 590–593, 598

anestetika 79, 327, 517

aneurysma 327, 353, 540, 541

aneurysma koronární tepny 540, 541

angina pectoris 444, 447, 471–473, 557

angiofibrom 599–602

angiogeneze 25, 503, 706, 708, 709

angiografie 428, 472, 473, 479, 600, 602

angiom 9

angiopatie 18–20

angioplastika 221, 244, 472

angioskopie 478, 479

anismus 28, 331, 332, 334, 335

anorektální malformace 590, 591, 595–597, 598

anorektální manometrie 328, 332, 334, 335

anorexie 308 333

antagonisté 79, 217, 326, 330, 342, 469, 529, 645–648, 726

antiarytmika 95, 97, 217

antibiotické středisko 293

antibiotika 33, 105, 136, 192, 235, 238, 263, 293, 294, 339, 413, 422–424, 432, 438–440, 474–476, 506, 539, 603, 606, 608, 697, 714

anti-D globulin 690, 693, 694

antidepresiva 325–327, 330, 402, 528, 529

antidiabetika (PAD) 221, 348

antiepileptika 326

antiflogistika 213, 321, 469, 470, 585

antigen 105, 122, 182, 208, 209, 237, 238, 242, 264, 284, 286, 301, 312, 372, 411, 434, 503, 582, 606, 609, 628, 643, 690, 692, 726

antihistaminika 75, 213, 214, 528, 529

antihypertenziva 188, 190, 192, 221

anticholinergika 330, 439

antikoagulační léčba 95, 414, 542

antimalarika 33, 208, 529, 725

antimigrenika 325, 326

antimolitika 74

antimykotika 420, 633, 695

antioxidanty 22–29, 81, 92, 201, 308

antipsychotika 341

antipyretika 33

antiretrovirotika 71–74, 76, 628, 629, 636, 645–648

antiseptika 153, 293, 697

antituberkulotika 133, 136, 356, 410, 411, 484, 613, 614

aorta 353, 508, 538, 686, 716

aortokoronární bypass 471–473

APACHE II 440, 441, 507, 508, 514

apendicitida 75, 365, 366, 474, 476

apoplexie 28

apoptóza 20, 22, 24, 25, 27, 28, 41, 79, 91, 92, 238, 502, 503, 632, 707

arboviróza 31–33

arterie 26, 352, 444, 478, 541

arterioskleróza 17, 19, 64

artritida 209, 237, 240–242, 382, 390, 469, 517, 608

artroskopie 320, 324, 454, 555

artroskopie zápěstí 454, 455

artróza 61, 320, 321

arytmie 23, 95, 210, 216, 217, 396, 397, 447, 448, 508, 539, 585, 588, 687

arzén 25, 181, 265, 390, 537

ascendentní ureteropyelografie 135

asistovaná reprodukce 5, 311, 598

astma 24, 42–45, 170, 171, 259, 265, 285, 286, 341, 342, 437, 494, 507, 508, 536, 610–612

ateroskleróza 22, 24–27, 63, 131, 188, 220, 222, 223, 263, 288, 289, 346, 348, 383, 443, 448, 632, 633, 636

ATP 29, 503

atrofická gastritis 380

atrofie 9, 20, 74, 111, 382, 439, 515, 516, 519, 520, 660, 720

atropin 215, 217, 485

augmentace bodu G 393–395

autismus 28, 78, 177, 309, 566, 570

autofluorescence 172

autoimunitní onemocnění 240, 380, 582, 583, 598, 690

automutilace 234

azbest 24, 29, 450–452

azbestóza 450–452

B

B lymfocyty 263, 284, 503, 587, 636, 690, 725, 726

bakteriální flora 150, 151

bakterie 27, 29, 90, 104, 105, 132, 134, 136, 151, 153, 413, 432, 440, 476, 567, 648, 652, 653, 694, 696, 697

BAL (bronchoalveolární laváž) 210, 211, 423, 655

balónkový katétr 244

barbituráty 79

bazaliom 9, 11, 12

bazilární steal syndrom 471

Bellova obrna 457, 461

beneficence 121

benzen 25, 263, 265

benzodiazepiny 79, 110,

berilium 208, 265

beta karoten 23, 24, 28, 29, 263, 448

betablokátory 326, 342, 397, 438, 443, 473, 686, 687

bilirubin 32, 73, 74, 108, 109, 167, 301, 382, 419–421, 474

bilirubinémie 420, 421

bílkoviny 26, 29, 73, 189, 199, 200, 201, 213, 247, 264, 301, 302, 356–358, 388, 389, 391, 392, 419, 420, 432, 460, 659, 660, 726

Binswangerova nemoc 17, 19–21

biofeedback 64, 149, 328, 334, 335

biofilm 695–698

biologická léčba 208, 725–727

biomarker 29, 254, 396, 706, 707

biopsie 14, 16, 21, 33, 109, 134, 135, 172, 209–211, 330, 355, 419, 452, 475–477, 578, 582, 601, 602, 612, 639, 707

blastomykóza 33, 34

Body Mass Index (BMI) 13, 27, 156, 157, 191, 221, 302, 304, 508

bolest 22, 28, 39, 59, 60, 72–75, 128, 131, 134, 146–149, 183, 192, 193, 196, 216, 234, 235, 237, 241, 242, 244, 285, 300, 302, 308, 325–329, 333, 339, 340, 343, 353, 365, 377, 398, 410, 411, 420, 422, 423, 444, 445, 452, 454–456, 459, 469–474, 479, 494, 497, 498, 515, 517, 518, 523, 532, 533, 535, 540, 542, 545, 548, 550, 556, 580, 585, 599, 604, 608, 618, 623, 652, 658, 662, 668, 697, 720, 726, 730–732, 737

bolesti hlavy 75, 146, 148, 216,300, 302, 325, 339, 457–459, 461, 472, 484, 528, 543, 587, 604, 623, 646, 655, 658, 697

borelióza 457–461, 584

bradykardie 216, 420, 541, 583, 588, 604

brániční kýla 230, 233, 590, 591, 595, 596, 598

bronchitida 452, 536, 537, 648

bronchopneumonie 237

bronchoskopie 210, 611

brucelóza 32, 33, 253

břišní tyfus 31–34, 651, 653

buňka 10, 16, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 41, 59, 60, 73, 75, 79, 91–93, 140, 170, 172, 174, 188, 201, 209, 262, 263, 301, 303, 330, 333, 346, 353, 355, 359, 383, 390, 416, 423, 439, 501–504, 528, 582, 627, 628, 632, 639, 645, 646, 658, 674, 695–698, 706–710, 714, 720, 725, 737

butadien 25

bylinný přípravek 108–110

C

CAA (cerebrální amyloidová angiopatie) 18–20

CADASIL 20

Candida 151, 475, 659, 695–697

CAP (komunitní pneumonie) 422, 603–606, 608

cART (Combination Antiretroviral Therapy) 72–76, 628–633, 636–638, 641, 642, 649, 655, 656

celiakie 240–242

celkový tyroxin 425, 426

celulitida 237, 355, 726

centrum specializované léčby 610–612

cerebrovaskulární onemocnění 18, 74, 189, 564, 636, 637

cestovní medicína 31, 35

cestovní průjmy 31

cévy 26, 28, 41, 214, 244, 284, 338, 346, 352, 355, 373, 414, 416, 454, 478, 515, 517, 538, 540, 602, 637, 716

cirhóza 14, 15, 108, 353, 419, 420, 536, 639,

cis-platina 36, 51, 90–92, 255–257, 578, 579

CMP (cévní mozková příhoda) 18, 19, 86, 95, 118, 220–223, 326, 348, 349, 382, 458, 538, 539

CMV infekce 32–34, 419, 421, 583, 636, 649, 659

CNS (centrální nervový systém) 20, 28, 36, 52, 75, 78, 110, 150, 162, 195, 208, 211, 212, 215–217, 230, 241, 286, 325, 331, 458, 534, 580, 590, 592, 598, 636, 637, 646, 658, 660, 691, 695, 697, 706, 708

COP (kryptogenní organizující pneumonie) 608

cotrimoxazol 655, 656

craving 486, 487, 621, 727, 728

Crohnova choroba 28, 29, 242, 330, 383, 712

crossektomie 38, 40

cross-stripping 38

CRP (C-reaktivní protein) 27, 32, 237, 238, 242, 284, 285, 301, 356, 358, 421–423, 458, 460, 461, 474, 542, 604, 609, 630

CT (počítačová tomografie) 16, 34, 37, 52, 53, 62, 99, 135, 210, 225, 226, 241, 320, 321, 324, 325, 330, 339, 340, 354, 355, 357, 358, 385, 387, 407, 411, 423, 442–445, 452, 458, 462, 464, 474–476, 515, 538–540, 542, 579, 600–602, 606, 608, 632, 637, 639, 656, 700, 702, 705, 707, 719, 730, 731

Cyprinus carpio 388–392

cysta 9, 34, 118, 321, 519, 600

cystein 24, 90, 92

cystické ledviny 230, 590, 591, 594, 595

cytokiny 24, 27, 28, 80, 130, 209–211, 213, 284, 340, 422, 439, 446, 452, 586, 612, 630, 660, 690, 725, 726

cytosin 24

cytoskopie 135

cytostatika 25, 36, 60, 90–92, 263, 452, 503

D

defekt měkkých tkání 413

defektografie 328, 331, 332, 334, 335

defekty neurální trubice 231, 590–593, 598

deficit IQ 81

deficit TBG 425, 426

degenerativní změny 296, 320, 321, 324

dekontaminace 216, 255, 256

delirium 308

demence 18–21, 82, 84, 86, 272, 308, 658, 713, 716

demografie 348

dendrity 79, 80, 601

dengue 31, 33, 34

deprese 18, 21, 27, 75, 103, 209, 215, 234, 241, 259, 276–281, 308, 325, 342, 343, 374, 402, 437, 509, 537, 601, 621, 659, 686, 687, 728

destrukce 135, 152, 193, 255, 256, 690, 693

dětská plicní ambulance 613

dětské zlomeniny 575, 700–702, 704, 705

dětský věk 117, 224, 384, 575, 730

DFS (disease free survival) 36, 50, 578, 718

DHF (hemoragická forma dengue) 31, 34

diabetes mellitus 19, 26, 29, 41, 61, 63, 95, 120, 122, 130, 166, 167, 188–193, 220, 222, 223, 244, 261, 263, 289, 330, 345, 347–349, 358, 382, 396, 397, 465, 504, 517, 603, 613, 633, 685, 687, 693

diabetes mellitus 1. typu 188, 190–192, 220, 347

diabetes mellitus 2. typu 41, 188, 190–192, 221, 347, 373, 465, 621, 630

diabetická nefropatie (DNF) 188, 189, 191, 192

diabetická neuropatie (DN) 188, 192, 193

diabetická retinopatie (DR) 188–192, 708

diafýza 575, 700, 702

diagnostická kritéria 17, 18, 412

diagnostika 6, 9, 15, 18, 31, 32, 39, 43, 45, 46, 61, 63, 64, 69, 132, 134, 136, 161–163, 166, 172, 184, 211, 213, 216, 224, 226, 229, 232, 238, 240, 259, 270, 303, 311, 320, 321, 324, 325, 332, 352, 356, 359, 362, 372, 373, 385, 396, 404, 406, 410, 411, 416, 419, 424, 439, 442, 452, 455, 458, 460, 461, 463, 471, 473, 479, 491, 492, 467, 501, 502, 515, 519, 526, 528, 529, 541, 543, 548, 550, 554, 555, 558, 572, 581, 583, 587, 590, 598, 599, 611, 614, 620, 622, 636, 637, 660, 700–702, 706, 707, 729–731

diagnostika prenatální 228–233, 359–363, 590, 591, 593, 594, 596

diagnostika ultrazvuková 229, 232, 359, 594, 595, 597, 598

diagnóza 12, 16–18, 20, 33, 41, 43, 44, 46, 50, 53, 54, 59, 63, 78, 102, 128, 133–135, 161–164, 171, 189, 190, 209, 211, 217, 223, 229, 233, 238–240, 242, 259, 260, 289, 302, 317, 321, 325, 327, 339, 341, 353–359, 361–363, 366, 382, 383, 387, 396, 404, 407, 410, 411, 422, 424, 427, 437, 452, 455, 458, 462, 465, 473, 474, 476, 477, 479, 497, 498, 516, 527, 532–534, 540, 543, 551, 558, 574, 578–580, 584, 588, 591, 593, 594, 596, 597, 601–604, 606, 608, 609, 622, 639, 648, 655, 656, 660, 691, 693, 694, 702, 706, 707, 715, 722, 730–732

dialýza 190, 192, 310, 714, 735

diarrhoea 216

diastola 96, 443

diastola komor (EDV) 94, 96, 97

diazepam 216

dieta 29, 54, 74, 130, 131, 155, 156, 158, 240–242, 335, 382, 383, 389–391, 397, 446, 633, 685, 686

dietní tendence 155, 156, 159

diferenciální diagnostika 9, 14–16, 32, 132, 135, 214, 241, 242, 352, 358, 383, 410–412, 517, 528, 529, 550, 600, 603, 606, 615, 637, 660, 693, 694

disabilita 161–164, 675

distální tibie 224, 226, 227, 384–387, 406, 574, 702, 704

diuretika 192, 396, 397, 506

divertikulitida 241, 474, 476, 477

DNA 22–25, 27, 28, 30, 71, 74, 90–92, 120, 121, 132, 135, 182, 183, 228, 242, 243, 263–265, 300, 309, 317, 319, 360, 380, 424, 461, 464, 504, 549, 622, 628, 632, 641–643, 646, 648, 708

dopplerovská echokardiografie 94, 96, 97, 478

dopravní emise 284–287, 303

dospívání 155, 156, 159

dotazník 48, 59, 63, 156, 277, 296, 297, 300, 301, 464, 491

draslík 237, 241, 353, 420

drenáž 136, 354–357, 420, 423, 474, 476, 477, 606–609, 612

ductus thoracicus (DT) 352–355,

duté žíly 95

dysfunkce 22, 26, 27, 30, 189, 373, 396, 413, 437, 438, 491, 586

dysfunkce erektilní 193

dyslipidemie (DLP) 541, 630–633, 646, 685

dyslipoproteinemie 41, 74, 190, 191

E

EBV 32–34, 421, 583, 659

edém 6, 9, 10, 12, 27, 133, 191, 192, 242, 355, 367, 437, 541, 697, 720

edukace 4, 190, 193, 220, 437, 716, 722

EEG 117, 220, 659, 660,

Ehrlich P. 294

echografie 6, 13

EI (inhibitory vstupu) 645, 647, 648

ejekční frakce (EF) 94–98, 396, 397, 472, 541

EKG 95, 97, 216, 221, 222, 237, 289, 365, 443, 444, 472, 540, 541, 556, 585, 606, 647, 684, 714

ekzém 170, 285, 340

elastické stabilní nitodřeňové hřebování (ESIN) 700–705

elektrolyty 81, 333, 353

elektromyografie 334, 515

embolie 396, 438, 543, 606

EMEA (European Forum for Good Clinical Practice) 3, 737

emfyzém 22, 24, 452

EMG 117, 515, 516, 519, 588

encefalitida 457, 653

encefalitis 28, 177, 457, 637

encefalokéla 230, 590–593

encefalopatie 264, 419, 600, 649, 658–660

endomysiální protilátky 240

endoskopická cytoskopie (ECS) 172, 174

endotel 23, 26, 416, 479, 542, 543

endoteliální dysfunkce 189

enfuvirtid 71

enterální výživa (EV) 514, 710, 713–716

enzym 14, 23–25, 27–29, 50, 71, 73, 74, 79, 80, 108, 109, 152, 170, 189, 190, 209, 263, 294, 317, 419, 439, 446, 452, 464, 469, 474, 504, 585, 608, 628, 639, 646, 708, 709, 725

eosinofilie 34

eozinofily 285

EPCA-2 (early prostate cancer antigen) 706, 707, 709

epidemie 31, 47, 87, 122, 130, 253, 305, 434, 603, 627, 638

epidemiologie 17, 18, 181, 182, 198, 208, 253, 254, 267, 277, 293, 296, 305, 338, 347, 372, 434, 451, 582, 590, 598, 603, 627, 628, 638, 640, 643

epidermis 7–12, 214

epifýza 224–227, 384–387, 403, 405, 406, 573–575

epilepsie 28, 84, 206, 309, 416, 563

epitel 25, 29, 90, 173, 286, 333, 501, 578, 604

EPR (elektronová paramagnetická rezonance) 26

ERCP 109, 462, 464, 475

erysipel 10

erytém 10, 134, 300, 355, 419, 528, 587, 623, 697

erytroblasty 382

erytrocyty 23, 28, 37, 167, 215, 237, 301, 302, 353, 382, 383, 419, 420, 447, 458, 461, 691, 696

erytropoetin 37, 74, 167, 168

erytropoéza 166, 167, 380, 382, 383

ESLD (end stage liver desease) 639, 640

estrogen 13, 309, 425

etanol 15, 16, 28

etická komise 3–5, 67–70, 220, 277, 284, 713

etické konzultace 3

etický kodex 3, 127–129, 723

etika výzkumu 3, 5, 67

etravirin 645–647, 649

etylén 25

EUMASS 433, 496

EUS (endoultrasonografie) 462, 464

EuSEM (European Society for Emergency Medicine) 492

exantém 72, 73, 237

excitační aminokyseliny 78

excitotoxicita 78, 79, 81, 177

existenciální analýza 523

exponované osoby 284–287, 300

expozice 26, 42–46, 170, 171, 213, 215, 254, 262, 263, 277, 285, 286, 300, 302–304, 390, 391, 412, 439, 450–452, 515, 517, 528

exprese genu 25, 91, 201, 263, 390, 502, 504, 612, 696, 697

extracerebrální tepny 19, 20

extragonadální 578–580

F

faktory prostředí a osobnosti 161–163

farmakoterapie 64, 103, 195, 258, 288, 341, 397, 494, 498, 606, 630, 633

fáze životního cyklu 276, 277, 280

FDA (Food and Drugs Administration) 68, 647, 649, 726, 737

femur 241, 404, 413, 573–575, 700, 702–705

fenotyp 27, 228, 262, 264, 308, 631, 697

ferritin 166–168, 382

fertilita 27

FFA (fusiform face area) 140, 143, 144

FI (infibitory fúze) 630, 645, 646, 649

fibrilace komor 212, 540, 685

fibrilace síní (FS) 94–99, 443, 447, 448, 604, 686

fibroblasty 11, 24, 133, 309, 416, 452, 601

fibromyalgie 64, 149, 209, 621

fibróza 9, 14–16, 108, 209, 211, 354, 419, 420, 450, 452, 612, 639, 640, 696, 720

filarióza 32–34, 353

Fleming A. 293, 294

fluor 150–152, 154, 274

FNAB (aspirační biopsie) 462, 464

fonologická smyčka 82, 83

fosfolipidy 90, 388

fosfor 151, 200, 217, 389, 696

fotbal 346, 490, 491, 621

fotoalergie 213

fotodermazózy 528, 529

fotodiagnostika 528

fotochemoterapie 528, 529

fotoprotekce 213, 214

fototerapie 213, 528, 529

fototesty 213, 528

Framinghamská studie 288–291

framykoin 235

ftaláty 388, 391

ftizeologie 610

funkční neuroanatomie 204

furany 25, 390

fytosterolémie 448

fýza 385, 387, 227, 700–705

fyzární poranění 403, 405, 407, 572, 575

fyzická aktivita 156, 158, 308, 327, 332, 684

fyzické násilí 267–270

fyzický trénink 684–686

G

gama tokoferol 23, 24, 29

gamaglobulin 419

ganglie 19, 20, 78, 140, 583

gangréna 192, 234, 293

gastrointestinální trakt (GIT) 28, 172, 174, 190, 195, 240, 300, 334, 352, 377, 440, 469, 470, 509, 583, 588, 646, 691, 696, 710, 714, 715

gastroparéza 193, 583

gastroschíza 230, 361, 590, 593, 594

gastroskopie 172, 383, 475, 710, 712, 715

gastrotoxickosť 469

GCPII (glutamátkarboxypeptidáza II) 706, 708, 709

GCT (germ cell tumors) 36, 37, 52, 53

gel 7, 9, 153, 195

gemcitabin 36, 37, 51, 52, 579

gen 20, 25, 29, 78, 90–92, 121, 168, 177, 190, 208, 238, 26, 422, 425, 437, 464, 502, 504, 632, 646, 697, 708, 737

generika 76

genetické analýzy 462, 465

genetika 120, 121, 229, 317, 359, 361, 504, 549, 558, 612, 622

genitál 234, 236, 393–395

genom 71, 76, 78, 120, 177, 198, 201, 504, 549, 627, 628, 645

genotyp 264, 464, 639–641

glaukom 29, 191, 437

globulin 352, 353, 425

glukokortikoidy 24, 421

glukóza 33, 151, 189, 265, 346, 347, 366, 420, 504, 631, 696, 697

glutathion 22–26, 28–30, 90, 92

glykémie 73, 189, 190, 192, 216, 221, 222, 301, 302, 330, 347, 604, 606, 632

glykoprotein 50, 71, 636, 690

gradient 39, 278, 280, 440

gramnegativní 151, 440, 603, 653

grampozitivní 104, 151, 237, 238, 651

granding 14, 502

grantová agentura 4

granulocyty 10, 37, 382, 601

granulom 9, 133, 134, 208, 209–211, 234, 235, 600

gravidita 41, 50, 72, 228–230, 232, 233, 264, 326, 359, 391, 425, 517, 598, 652, 693, 694

Gravis-Basedova choroba 382

guanin 24

H

H pylori 28

HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) 628, 630, 638

Haemophillus influenzae 694

hantavirózy 32

HAP (hospital acquires pneumonia) 514, 603

Hashimotova tyreoitida 538

hazardní hry 401, 402

HELIOX 437, 441, 507, 612

Helsinská deklarace 3

hemangiom 11, 476

hematom 11, 12, 575, 691

hematopatie 166

hematurie 234, 421

hemisféra 19, 83, 84, 86, 118, 140, 141, 144, 205, 498, 568

hemoblastóza 33, 34

hemoglobin 26, 74, 166, 168, 190–192, 240, 301, 302, 357, 382, 383, 420, 439, 609, 691

hemochromatóza 166–168

hemolýza 166, 693

hemoragická horečka 31, 32, 431

hemoragie 191

hepatitida 15, 16, 108–110, 182, 183, 241, 265, 419, 420, 425, 474, 477, 583, 587, 652, 728

hepatocyty 15, 16, 419, 420, 421

hepatomegalie 32, 33, 419

hepatopatie 169

hepatotoxicita 108–110

hipokampus 78, 80, 82–87, 570

Hirschprungova choroba 330, 333

histoplasmóza 33

HIV 32–34, 71–73, 76, 106, 132, 136, 243, 275, 410, 457, 461, 506, 583, 587, 627–633, 636–643, 645–649, 651–656, 658–660, 674, 675, 695

HLA antigeny 208, 240, 242, 382, 434

hlezenní kloub 384–387

hliník 79, 177, 450

Hodgkinova choroba 340

hojení ran 6, 9, 12, 259, 413, 720

homeostáze 81, 130, 147, 216, 265, 284, 303

homocystein 81, 380, 630

horečka Ebola 32

horečka chikungunya 31, 33, 34

horečka Lassa 32

horečnaté tropické infekce 31

hormonální antikoncepce 342

hormony 13, 28, 308, 309, 330, 333, 346, 425, 426, 539, 545, 587, 599, 631

hořčík 26, 28, 79, 81, 389

hospicová péče 532–534

HRCT (high resolution computered tomography) 452, 606, 655, 656

hromadění 102, 103, 189, 390

HSV (herpes simplex virus) 457, 458, 460, 461, 636, 649, 659

hygiena 150, 153, 181, 182, 226, 244, 253, 254, 267, 293–296, 305–307, 497, 604, 729

hyperbilirubinémie 420

hypergamaglobulinémie 109, 209, 211

hyperglykémie 188–190, 192, 193, 216, 347, 439

hypercholesterolémie 19, 289, 447, 631, 633

hyperkalcémie 209, 211, 212, 330

hyperkalciurie 209, 212, 241

hyperkalémie 584

hyperlipidémie 191, 220, 221, 223, 472, 636, 637

hyperlipoproteinémie 190, 193, 220, 221, 390, 687

hyperplazie 108, 355, 419, 452

hypertenze 36, 41, 61, 64, 109, 120, 133, 136, 189–193, 201, 209, 210, 220–223, 272, 289, 326, 390, 419, 420, 423, 472, 517, 583, 585, 587, 588, 601, 606, 633, 636, 685–687, 693

hypertrofie 117, 240, 289, 393, 396, 397, 515

hypertyreoza 95, 382

hyperurikémie 136, 411

hypetriglyceridémie 19, 390, 446, 448

hypofýza 210

hypoglykémie 79, 81, 190

hypokalcémie 81, 241

hypokalémie 308, 383, 584, 608

hypolipidémie 221

hypoplazie 230, 231, 233, 517, 590

hypotalamus 210

hypotenze 32, 190, 193, 216, 237, 238, 441, 509, 583, 585, 586, 588, 608, 636

hypotyreóza 81, 330, 538

hypoxemie 420, 438, 439, 452, 508, 509, 604, 608, 655, 656

hypoxie 79, 81, 192, 216, 264, 440

CH

Ch. pneumoniae 422–424

chelatační léčba 166–168

chemoradioterapie 502, 503, 718, 720, 721

chemoterapeutika 92, 134, 655

chemoterapie 36, 37, 50–53, 60, 61, 91, 132, 134, 136, 355, 452, 463, 503, 578–581, 611, 612, 694, 696, 718, 720, 721

chinin 33

chinoliny 136

chirurgické zákroky na genitálu 393

Chlamydie 242

chlopeň 38–40, 99, 686,

chlór 199, 353, 420, 482

cholangitida 109

cholera 31, 651, 653

cholesterol 26, 63, 191, 201, 221, 289, 290, 301, 302, 352, 354–357, 373, 388, 444, 448, 545, 557, 633, 687

cholesterol HDL 190, 191, 221, 289, 290, 446, 630, 631, 633, 686, 687

cholesterol IDL 631

cholesterol LDL 22, 26, 27, 30, 190–192, 289, 446–448, 630, 631, 633, 636, 686, 687

cholesterol VLDL 630–632

CHOPN (obstrukční plicní nemoc) 24, 95, 396, 437–442, 473, 506–509, 604–606, 608, 611, 612

choroby působené cigaretovým kouřem 22

chrom 25, 263, 265, 390, 692

chromoendoskopie 172

chromozom 78, 228, 230, 317, 359–361, 425, 646, 648, 737

chřipka 31, 33, 122, 183, 275, 294, 305, 431, 484, 583, 652

chylotorax (CHT) 352–358

I

ibuprofen 30, 195, 196, 213, 214, 469, 470

idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) 690–694

IFN alfa 422

IFN gama 134, 209, 411, 690

ifosfamid 36, 51

IgA (imunoglobulin) 240, 242, 284, 285, 301, 302, 309, 422–424, 458, 460

IgC (imunoglobulin) 640

IgE (imunoglobulin) 42–44, 46, 171, 265, 284–287, 301, 309, 528

IgG (imunoglobulin) 240, 240, 284, 285, 301, 302, 421, 423, 424, 458, 460, 475, 582, 587, 640, 641, 659, 690, 692, 693, 726

IgM (imunoglobulin) 284, 285, 301, 421, 422, 424, 458, 460, 642

ICHDK (ischemická choroba dolních končetin) 40, 189, 193, 220, 244, 326

ICHHK (ischemická choroba horních končetin) 471

ICHS (ischemická choroba srdeční) 61, 64, 95, 130, 188, 190, 288–291, 302, 326, 390, 396, 397, 437, 442–445, 557, 603, 618, 684, 686, 693

II (inhibitory integrázy) 630, 645, 648, 649

IKS (inhalační kortikosteroidy) 46

ikterus 32, 108, 109, 419, 420

imise 254

impedance 6–8

implantát 152, 227, 387, 407, 413, 695, 697, 698, 700–702, 704, 705

impotence 200, 259

imunitní systém 27, 80, 151, 263, 284, 286, 287, 293, 300, 302–304, 312, 432, 501–503, 522, 587, 604, 606, 629, 633, 651, 695, 697

imunodeficit 73, 106, 284–286, 352, 411, 508, 612, 604627, 628, 630, 632, 633, 636, 639, 640, 642, 648, 651–653, 654, 655, 657, 658

imunodiagnostika 528, 529

imunogenita 104

imunoglobulin 59, 106, 209, 242, 284, 285, 301, 312, 528, 529, 587, 658, 690, 737

imunologické astma 42

imunosuprese 136, 354, 694

imunosupresiva 208, 211, 330, 383, 528, 529, 693, 694

incidence 18, 19, 38, 43, 45, 59, 75, 78, 104, 105, 107, 132, 136, 190, 196, 220–222, 227, 231–233, 253, 262, 264, 291, 293–295, 338, 339, 346, 348, 353, 361, 377, 380, 410, 457, 459, 460, 463, 501, 514, 526, 580, 588, 590–593, 595–599, 614, 636, 690, 693, 706, 708, 720, 721

indikace 36, 72, 106, 135, 136, 183, 193, 221, 223, 226, 230, 260, 320, 324–326, 334, 335, 341, 360, 362, 387, 399, 402, 414, 437–439, 441, 443, 444, 464, 476, 506–509, 526, 527, 533, 538, 539, 586, 600–602, 606, 611, 613, 614, 652, 653, 690, 694, 700, 702, 703, 705, 710, 712, 714, 715, 725, 727, 737

individualizovaná léčba 501

infarkt lakunární 19

infarkt mozkové tkáně 17, 19, 584

infarkt myokardu 26, 50, 64, 190, 195, 220–223, 289, 326, 341, 346, 353, 365, 390, 443, 446–448, 472, 498, 508, 535, 540, 557, 606, 618, 685–687

infarkt okcipitotemporální 144

infekce 25, 27–29, 31–34, 60, 71, 72, 75, 105, 122, 132–134, 180, 193, 234, 236–239, 242, 272, 275, 294, 296, 305, 311, 353, 356, 411, 423, 424, 432, 437–440, 457, 461, 474, 476, 509, 514, 526, 540, 543, 583, 585–587, 598, 601, 604, 606, 608, 612, 621, 622, 627–631, 633, 636–643, 645–648, 650, 652–656, 658–660, 674, 694–698, 712, 715, 726

informovaný souhlas 5, 68, 95, 121, 184, 243, 317, 319, 423, 427, 464, 533, 713

inhibice 25, 73, 74, 79, 189, 195, 215, 263, 308, 446, 469, 529, 568, 628, 631, 632, 647, 698, 708, 725

inhibitor 25, 60, 71–74, 76, 80, 91, 136, 154, 190, 195, 217, 238, 260, 294, 308, 448, 469, 502, 503, 585, 587, 628, 630, 632, 633, 636, 637, 645–647, 708, 725, 726

inhibitor alfa 24

inkontinence 18, 21, 215, 382, 526, 658, 720

insekticidy 215

insuficience 39, 40, 75, 99, 136, 192, 237, 238, 241, 353, 356, 396, 420, 516

interference 6, 79,

interferon 421, 638, 640, 641, 643, 660

interleukiny (IL) 209, 630, 660, 690, 725, 726

intimomediální hyperplazie 478, 479

intracerebrální tepny 17, 19

intratubulární neoplázie (TIN) 50

intravenózní imunoglobulin (IVIG) 582, 585–587

intubace 95, 216, 217, 421, 441, 506–509, 514, 538, 539, 585, 662

invazivní pneumokoková onemocnění 104–106

inzulín 41, 167, 168, 188, 190, 191, 347, 348, 631–633, 686, 687

inzulínová pumpa 192

iodiopatická plicní fibróza 24, 506

ionty 28, 79, 90–92, 151, 177

irinotekan 36, 37

iritační astma 42, 43, 45

ischemie 79, 80, 131, 220–222, 396, 472, 473, 636, 730, 731

izolace plicních žil 94, 95, 97, 99

izoprén 25

J

jaterní biopsie 166, 167, 421, 640

jaterní cirhóza 419, 420, 652, 693

jaterní selhání 210, 419, 638, 640, 652

játra 7, 72–74, 108, 109, 166, 167, 200, 208, 210–212, 241, 326, 352, 382, 388, 416, 474–477, 578, 580, 643, 646, 652, 693, 716, 728

Jesenská M. 484

jícen 60, 170, 172, 173, 353, 354, 534, 538, 539, 710, 712, 714, 715

jídelní zvyklosti 155–157, 159

jód 200, 264, 389

jugulární žíla 542, 543

Jürgen L. 15

juvenilní angiofibrom nosohltanu 599

K

kadmium 23, 25, 28, 29, 90, 265, 390

Kafka F. 484–486

kalciové skóre 442–444

kalmetizace 613, 614

kancerogeneze 24, 25, 91, 501–504

kancerogeny 25, 451

kapavka 34

karboplatina 90, 91, 579

karcinogen 25, 280, 260, 262–264, 266, 437

karcinogeneze 63, 263, 632, 708

karcinom 12, 22, 25, 26, 30, 51, 180, 338–340, 353–355, 377, 378, 411, 501–503, 707, 708

karcinom anaplastický 538, 539

karcinom bronchioalveolární 423

karcinom bronchogenní 608, 610

karcinom děložního čípku 372, 622

karcinom děložního hrdla 648

karcinom dlaždicobuněčný 503

karcinom embryonální 50, 52

karcinom globocelulární 452

karcinom glottis 340

karcinom hepatocelulární (HCC) 14, 15, 34, 420, 474, 476, 477, 639–641, 652

karcinom hrtanu 29

karcinom inflamatorní 355

karcinom jater 91

karcinom jazyku 29

karcinom jícnu 174, 250

karcinom kolon 377, 378

karcinom kolorektální 172, 330, 372, 377, 378, 448, 621

karcinom konečníku 372, 378, 428, 649

karcinom kůže 304, 340

karcinom laryngu 340

karcinom ledvin 91, 136

karcinom mléčné žlázy 91

karcinom močového měchýře 91, 304

karcinom nasofaryngeální 338, 339, 600–602

karcinom orální 28

karcinom pankreatu 250, 462, 463, 465

karcinom plic 26, 27, 29, 303, 304, 340, 450–452, 604

karcinom prostaty 340, 706–709

karcinom prsu 62, 372, 686, 687

karcinom rekta 378, 428, 718, 719, 721

karcinom spinocelulární 338–340, 452, 502

karcinom štítné žlázy 539, 544, 546

karcinom tlustého střeva 34, 250, 372, 378, 686, 687

karcinom tračníku 91

karcinom uteru 355

karcinom velkobuněčný 452

karcinom zažívacího traktu 340

karcinom žaludku 28, 173, 380, 383, 542, 714, 715

karcinom žlučníku 26

kardiální plicní edém 506–508

kardiopatie 166, 167, 241

kardiopulmonární selhání 74,

kardiorehabilatace 684–687

kardiovaskulární choroby 24, 120, 122, 190, 201, 388, 557, 684

kardiovaskulární komplikace 41, 191, 220–223

kardiovaskulární selhání 216

karoten 30

karpání nestabilita 320

karyotyp 228, 229, 233, 360

katatonie 75

katecholaminy 237, 420

katétr 40, 41, 244, 540, 543, 585, 695–698, 712, 714, 715

katetrizační ablace 95, 99

keratin 7

keratóza 9

ketony 25

klasifikace AO 574, 575

klasifikace infekce HIV 645, 648

klasifikace Ogdenova 574

klasifikace Saltera a Harrise 224, 227, 385, 386, 403, 572, 573, 575, 576

klinická hodnocení 3

klinické projevy 53, 74; 130, 134, 241, 262, 264, 284, 286,

klinické příznaky 338, 339, 415, 461, 476, 603

klíšťová meningoencefalitida 548, 560, 561, 613, 652, 653

klitoris 393, 394, 491

kmenové buňky 36, 52, 578, 694

koagulace 40, 421, 692, 714

kobalamin 380, 382, 383

kobalt 383

koenzym Q 29, 81

Koch R. 293

koinfekce 638, 639, 641–643, 659

kolagen 7, 26, 27, 309, 413, 696

kolonoskopie (koloskopie) 172, 328–333, 372, 476

komprese 113, 224, 240, 353, 355, 473, 515–520, 538, 539, 705

kontraindikace 40, 221, 325, 326, 414, 441, 443, 506, 507, 509, 639–641, 651–653, 712–714, 716, 725

koronární angiografie 540, 541

koronaro-subklaviální steal syndrom (CSS) 471–473

koronografie (SKG) 472, 473

korová hluchota 204, 206

kortikoidy 37, 75, 208, 209, 211, 212, 242, 321, 327, 383, 517, 539, 693, 694

kortikosteroidy 46, 136, 213, 342, 346, 438, 439, 587, 658, 690, 694

kost 7, 8, 29, 30, 59, 60, 75, 152, 199, 200, 208, 320–323, 343, 403–405, 414, 476, 489, 515, 517, 519, 557, 572, 573, 575, 576, 580, 600, 614, 648, 686, 700, 701, 703–705

kostní dřeň 33, 58, 60, 166, 167, 385, 579, 692, 693, 737

kotníkové indexy 220–223

kouření 19, 22–29, 47, 48, 191–193, 217, 220–222, 244, 254, 259–261, 302, 338, 341–343, 345, 346, 401, 437, 438, 444, 451, 465, 472, 537, 591, 598, 603, 604, 611, 624, 633, 685

Kozák B. 563

krátká intervence 341–343, 401, 402, 728, 729

kreatinin 33, 73, 183, 192, 221, 289, 300–304, 420, 545, 604

krevní tlak (TK) 29, 63, 73, 188, 190–192, 220, 221, 223, 244, 289, 300, 373, 390, 397, 446, 448, 472, 473, 537, 557, 585, 604, 608, 621, 684, 686, 687, 714, 731

krevní tlak diastolický 289

krevní tlak systolický (TKS) 190, 221, 222, 289, 290

kritéria EBM 506

kritérium 16, 68, 78, 109, 122, 156, 158, 177, 221, 223, 232, 328, 342, 360, 396, 403, 410, 441, 459, 460, 464, 496, 502, 507, 526, 548, 575, 586, 605, 606, 637, 639, 640, 675, 677

krizový asistent 722, 723

kryochirurgie 12

kůra mozková 21, 87, 144, 145, 148, 205, 570

kůra sluchová 204–206

kůra zraková 140

kůže 6, 8, 9, 11–13, 29, 30, 73, 122, 195, 208, 210, 213, 215, 236, 240, 241, 264, 300, 309, 319, 327, 338, 355, 382, 398, 410, 414, 509, 518, 528, 529, 534, 690, 712, 737

kvalita života 59, 75, 76, 156, 161, 166, 169, 193, 223, 253, 262, 264, 267, 272, 309, 336, 348, 372, 373, 396, 397, 416, 497, 522, 532, 555, 638, 643, 655, 660, 674, 677, 686, 687, 716, 721, 724, 725

kvasinky 29, 265, 549, 695–698

KVO (kardiovaskulární onemocnění) 120, 190, 201, 258, 260, 261, 265, 272, 280, 288–292, 390, 446–448, 498, 606, 621, 632, 636, 637, 684–686

kyanovodík 25, 259, 345

kyselina acetylisalicylová (ASA) 191, 192, 325, 326, 448, 469, 540

kyselina askorbová 22, 23, 25, 27, 28, 81, 200

kyselina dokosahexaenová (DHA) 446–448

kyselina eikosapentaenová (EPA) 446–448

kyselina fosforečná 215

kyselina karbolová 293

kyselina listová 28, 74, 380, 383, 598, 708, 709

kyselina močová 24, 27, 301, 420

kyslík 24, 27, 28, 416, 482, 686, 687, 714


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2008 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se